Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek

20.04.2012

18. aprillil toimus Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek. Avasõnad ütles president Richard Villems, tutvustati 2011. a detsembris valitud uusi Akadeemia liikmeid ning akadeemik Ain-Elmar Kaasikule anti kätte Karl Schlossmanni nimeline medal. Teadusliku ettekande "Gastroenteroloogia suundumused 21. sajandi meditsiinis" pidas Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat Heidi-Ingrid Maaroos. Akadeemia tegevusest 2011. aastal kõnelesid osakondade juhatajad Jaak Aaviskoo, Tarmo Soomere, Ilmar Koppel ja Urmas Varblane ning president R. Villems. Võeti vastu otsus 2011. a tegevuse aruande kinnitamise kohta. Peasekretär L. Mõtus kõneles 2011. aasta finantstegevusest ja 2012. a eelarvest. Koosolek võttis vastu otsuse Akadeemia 2011. a eelarve täitmisest ja 2012. a eelarvest. Pärast vahegaega võeti vastu otsused, mis puudutasid uute akadeemikuvakantside väljakuulutamisest, välisliikmete valimise reglemendi muutmist, Akadeemia arengukava 2014-2020 kontseptuaalseid aluseid ning akadeemikutasude määramist perioodiks 1.05.2012-30.04.2013. Järgnesid sõnavõtud (akadeemikud Jüri Engelbrecht ja Mihkel Veiderma) ning president R. Villemsi lõppsõna.