Eesti TA väljasõiduistung Tartus

30.01.2012

27. jaanuaril toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses Akadeemia väljasõiduistung "Elurikkuse informaatika ja teadmistepõhine ühiskond". Ürituse organiseerija ja moderaator oli Urmas Kõljalg. Avasõnad ütles Richard Villems.

Lühiettekannetega esinesid:
Olle Hints (HTM humanitaar- ja loodusteaduslike kogude ekspertnõukogu liige, TTÜ)
Looduslikud kogud ja digiarhiivid EestisAndres Vimb (KKM analüüsi- ja planeerimisosakonna peaspetsialist)
Elurikkuse ja maateaduste riiklikud digiarhiividIvar Puura (BalticDiversity, TÜ)
Teaduslikud digiarhiivid e-õppe alusena
Urmas Kõljalg
(Teekaardi projekti NATARC nõukogu esimees, TÜ) Miks on vaja rajada riiklik elurikkuse ja maateaduste digiarhiiv?
Arutelu märksõnadeks olid teadmiste siire ja digiarhiivid, akadeemiliste ja riiklike andmesüsteemide võrgustik ja koostöö Eestis, Euroopas ja maailmas, (loodus)muuseumide, loodus- ja teaduskeskuste võrgustiku roll ja väljakutsed huvihariduse edendamisel ja teaduse populariseerimisel, loodushoid, e-õpe loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnas. Keskse digiarhiivi ülesehitusel on kõige keerulisemateks küsimuseks, kuidas tagatakse andmete ja andmekogude jõudmine arhiivi, kuidas välditakse juhuslikkust ning kuidas lahendatakse eetilised ja juriidilised küsimused.

Lisaks Akadeemia liikmetele osalesid istungil esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist, Riigikogust, LUSist, mitmetest komisjonidest ning doktorandid-magistrandid.