Akadeemikud külastasid Eesti Energia Õlitööstust

28.10.2011

Neljapäeval 27. oktoobril viibisid akadeemikud Eesti Energia Õlitööstuses. Külaskäigu eesmärgiks oli tutvumine uute lahendustega põlevkiviõli tootmise ja rafineerimise valdkonnas. Õlitehasest kõnelesid Indrek Aarna (Enefit Teadus- ja arendusosakonna juhataja) ja Igor Kond (Õlitööstuse juhatuse esimees) ning biokütuste teemal Tõnu Aas (NEJ juhatuse esimees). Tutvuti praegu töötava õlitehasega ning uue Enefit-280 põlevkiviõli tootmisseadme ehitusega. Akadeemikud esitasid rohkesti küsimusi, toimus intensiivne arutelu.

Üritusest võtsid osa akadeemikud Richard Villems, Leo Mõtus, Ain-Elmar Kaasik, Arvi Freiberg, Dimitri Kaljo, Enn Mellikov, Ilmar Koppel ja Mihkel Veiderma ning Energeetikanõukogu liikmed professorid Leevi Mölder ja Andres Siirde


Ettekannetega esinevad Igor Kond, Indrek Aarna ja Tõnu Aas.


Akadeemikud õlitehases.


Vaated uue õlitehase ehitusele