Registreeriti 15 akadeemikukandidaati

19.10.2011

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus registreeris saabunud esildiste alusel juunikuus väljakuulutatud seitsmele vakantsele akadeemikukohale valimiseks 15 kandidaati:

Täppisteaduste alal (1 koht)
MARTTI RAIDAL, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur, Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor.
Materjalitehnika alal (1 koht)
JAAN AARIK, Tartu Ülikooli füüsika instituudi professor;
JAKOB KÜBARSEPP, Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnika instituudi metallide tehnoloogia professor.
Arstiteaduse alal (1 koht)
TOOMAS ASSER, Tartu Ülikooli närvikliiniku juhataja, neurokirurgia professor;
JAAN EHA, Tartu Ülikooli kardioloogiakliiniku juhataja, kardioloogia professor;
HEIDI-INGRID MAAROOS, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna polikliiniku ja peremeditsiini õppetooli juhtivteadur, emeriitprofessor;
TÕNIS TIMMUSK, Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituudi molekulaarbioloogia õppetooli juhataja, professor.
Biosüstemaatika ja ökoloogia alal (1 koht)
URMAS KÕLJALG, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi direktor, ökoloogia ja maateaduse instituudi mükoloogia professor;
ÜLO NIINEMETS, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna juhataja, professor.
Keemia alal (1 koht)
IVO LEITO, Tartu Ülikooli keemia instituudi analüütilise keemia õppetooli juhataja, professor;
MARGUS LOPP, Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudi orgaanilise keemia õppetooli juhataja, professor.
Keeleteaduse alal (1 koht)
KARL PAJUSALU, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonna juhataja, professor;
URMAS SUTROP, Eesti Keele Instituudi direktor, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üldkeeleteaduse osakonna professor.
Muusika alal (1 koht)
ARVO PÄRT, vabakutseline helilooja;
ERKKI-SVEN TÜÜR, vabakutseline helilooja.
 
Akadeemia üldkogu valib uued akadeemikud 7. detsembril oma koosolekul.