Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja 7 akadeemiku valimised

28.06.2011

Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja                  
7 akadeemiku valimised:

•    akadeemik täppisteaduste alal
•    akadeemik materjalitehnika alal
•    akadeemik arstiteaduse alal
•    akadeemik biosüstemaatika ja ökoloogia alal
•    akadeemik keemia alal
•    akadeemik keeleteaduse alal
•    akadeemik muusika alal

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas. Akadeemikuks võib valida ka teisi väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Akadeemikud valib Akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on akadeemikutel, Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel, teadusseltsidel ja loomeliitudel.

Motiveeritud esildised akadeemikukandidaatide kohta tuleb esitada Akadeemia juhatusele paberkandjal ja elektrooniliselt (CD, DVD, mälupulk) hiljemalt 3. oktoobriks 2011 aadressil: Kohtu t 6, 10130, Tallinn. Esildisele tuleb iga kandidaadi kohta lisada tema põhilised eluloolised andmed (koos andmetega teadusliku, pedagoogilise ja teaduskorraldusliku tegevuse kohta), 10 tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustööde loetelu ning kandidaadi sobivuse põhjendus. Akadeemikukandidaadi muusika alal esitamisel lisatakse kandidaadi loomingut iseloomustavate teoste/saavutuste loetelu.