Eesti Teaduste Akadeemia juurde loodi Arstiteaduse ja Tervishoiu Strateegia Alaline Komisjon

12.04.2011

Arvestades Euroopa Liidus arstiteaduse ja tervishoiu valdkonnas toimuvaid arenguid ja Eesti riigi tulevikku suunatud visioone ning sellest tulenevat vajadust senisest selgemate strateegiliste ülesannete püstitamiseks otsustas Akadeemia juhatus oma 5. aprilli 2011 istungil eesmärgipõhiste arengute suunamiseks ja koordineerimiseks arstiteaduse ja tervishoiu valdkonnas moodustada Eesti Teaduste Akadeemia juurde Arstiteaduse ja Tervishoiu Strateegia Alalise Komisjoni (ATSAK).

Komisjon määrati järgmises koosseisus:
Esimees - Eero Vasar, akadeemik;
Liikmed - Priit Kaasik, TÜ spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi juhataja; Margus Lember, TÜ arstiteaduskonna prodekaan; Andres Metspalu, akadeemik; Sergei Nazarenko, SA PERH ülemarst-juhatuse liige; Urmas Siigur, SA TÜ Kliinikum juhatuse esimees; Joel Starkopf, TÜ arstiteaduskonna dekaan; Erkki Truve, TTÜ teadusprorektor; Raivo Uibo, akadeemik; Mart Ustav, akadeemik; Toomas Veidebaum, Tervise Arengu Instituudi teadusdirekor; Andres Võrk, TÜ majandusteaduskonna teadur.

Ülesanded