Üliõpilaste teadustööde konkursi võitjate konverents

10.11.2010

9. novembril toimus Akadeemia majas võistluse laureaatide konverents ja autasustamine. Avasõnad ütles Richard Villems. Ettekannetega esinesid:

Taavi Minnik
, Tallinna Ülikool. Terror ja repressioonid Eesti Vabadussõjas.

Kariina Laas
, Tartu Ülikool. Funktsionaalsed NOS1 ja MAOA polümorfismid, vereliistakute MAO aktiivsus ja impulsiivsus

Kaur Alasoo
, Tartu Ülikool. Tugivektormasinate kombineerimine angiogeneesiga seotud geenide ennustamiseks.

Mariette Aavik
, Eesti Kunstiakadeemia. Sõjajärgne individuaalelamu Nõmme miljööalal.

Moderaator Georg Liidja


Katariina Laas                                                                  Kaur Alasoo


Mariette Aavik

Auhinnakomisjoni otsus vt siin.