Registreeriti akadeemikukandidaadid

08.10.2010

Juunikuus kuulutas Eesti Teaduste Akadeemia välja 11 akadeemiku valimised. Saabunud esildiste alusel registreeris Akadeemia juhatus nimetatud akadeemikukohtadele valimiseks 30 teadlast:

•    astronoomia alal (1 koht)
      ENN SAAR
•    matemaatika alal (1 koht)
      JAAN JANNO
      EVE OJA
•    energiatehnoloogia alal (1 koht)
      MALLE KRUNKS
      ENN LUST
      ANDRES SIIRDE
      ANDRES ÖPIK
•    arvutiteaduse alal (1 koht)
      TARMO UUSTALU
      JAAK VILO
•    ökoloogia alal (1 koht)
      ÜLO NIINEMETS
      MARTIN ZOBEL
•    arstiteaduse alal (1 koht)
      JAANUS HARRO
      TÕNIS TIMMUSK
      EERO VASAR
      AIRI VÄRNIK
•    biotehnoloogia alal (1 koht)
      AIN HEINARU
      ANDRES MERITS
      ANDRES METSPALU
      TANEL TENSON
•    keemia alal (1 koht)
      ALVO AABLOO
      IVO LEITO
      MARGUS LOPP
•    psühholoogia alal (1 koht)
      JÜRI ALLIK
•    ajalooteaduse alal (1 koht)
      VALTER LANG
      TÕNU-ANDRUS TANNBERG
•    kunstiteaduse alal (1 koht)
      KARIN HALLAS-MURULA
      VELJO KAASIK
      MART KALM
      JAAK KANGILASKI
      KRISTA KODRES

Kandidaatide kohta esitatud materjalid on arvamuste avaldamiseks 15. novembrini k.a väljas Eesti TA teadusinfo osakonnas (Kohtu 6, Tallinn) ja Tartu esinduses (Nooruse 1, Tartu). Akadeemia üldkogu valib uued akadeemikud oma koosolekul 8. detsembril.