Eesti teaduse populariseerimise auhind 2010

24.08.2010

Kandidaatide esitamise tähtaeg 15. september 2010.

Auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnusust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on:
• olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ja/või
• edukalt äratanud noortes huvi teaduse ning teadlase ja inseneri elukutsete vastu.

Kandidaatideks võivad olla kõik Eestis teadust populariseerinud:
• tegevteadlased või teaduskollektiivid,
• trükiväljaannete esindajad,
• audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad,
• innovatiivsete meetodite kasutajad,
• teised üksikisikud või kollektiivid.

Konkursile saab kandidaate esitada järgmistes kategooriates:

  1. Elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest
  2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil
  3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms)
  4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel
  5. Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms
  6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel

Auhinnafond – 235 000 krooni.

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele on veebis aadressil: www.archimedes.ee/teadpop

Esmakordselt auhinnakonkursi ajaloos on sel aastal võimalik kandidaate esitada/osalusvormi täita ka ID-kaarti kasutades. Juhised leiate ülaltoodud veebilehelt.

Konkurss toimub Haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ning sihtasutuse Archimedes koostöös. Konkursi tulemused selguvad oktoobris.

Lisainfo:
Margit Lehis
margit.lehis@archimedes.ee
Sihtasutus Archimedes
Tel 730 0335, 520 3270
www.archimedes.ee/teadpop