Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja 11 akadeemiku valimised

15.06.2010

Eesti Teaduste Akadeemia
kuulutab välja 
                            

11 akadeemiku valimised:
 • akadeemik astronoomia alal
 • akadeemik matemaatika alal
 • akadeemik energiatehnoloogia alal
 • akadeemik arvutiteaduse alal
 • akadeemik ökoloogia alal
 • akadeemik arstiteaduse alal
 • akadeemik biotehnoloogia alal
 • akadeemik keemia alal
 • akadeemik psühholoogia alal
 • akadeemik ajalooteaduse alal
 • akadeemik kunstiteaduse alal
Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimistöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas.

Akadeemikud valib Akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on akadeemikutel, Eesti ülikoolide nõukogudel, Haridus- ja Teadusministeeriumis teadusasutusena registreeritud teadusasutuste teadusnõukogudel, teadusseltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel.

Motiveeritud esildised akadeemikukandidaatide kohta tuleb esitada Akadeemia juhatusele paberkandjal ja elektrooniliselt (CD, DVD, mälupulk) hiljemalt 1. septembriks 2010 aadressil: Kohtu t 6, 10130, Tallinn. Esildisele tuleb lisada kandidaadi elulugu koos andmetega teadusliku, pedagoogilise ja teadusorganisatoorse tegevuse kohta, publikatsioonide loetelu ning eraldi viited 10 tähtsama publikatsiooni kohta.