Akadeemia teaduspäev Põlvamaal

25.05.2010

21. mail toimus järjekordne Akadeemia teaduspäev maakonnas – seekord Põlvamaal.

Teaduspäev algas Räpina Keskkonnaameti majas, kus peeti järgmised ettekanded:
·    Põlva maavanem Priit Sibul, Põlva maakonnast;
·    Akadeemik Richard Villems, Akadeemiatest ja Eesti Teaduste Akadeemia;
·    Akadeemik Urmas Varblane, Eesti majandus kriisist väljumise teel;
·    Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Viive-Riina Ruus, Nähtav ja nähtamatu haridus.


Maavanem Priit Sibul (vasakul) ja Räpina valla-        TLÜ emeriitprofessor Viive-Riina Ruus
vanem Teet Helm

Maavanem Priit Sibul andis ülevaate Põlvamaa haldusjaotusest ja elanikkonnast, loodus- ja kultuuriväärustest, põhilistest tegevus- ja ettevõtlusvaldkondadest. Ta tutvustas muuhulgas lähemalt suuremate valdade hetkevõimekust, probleeme ja võimalusi, edukamaid ettevõtteid ja koolide olukorda. Arvukatele küsimustele vastamisel osales Räpina vallavanem Teet Helm. Akadeemia president Richard Villems kõneles kõige varasematest akadeemiatest ning Eesti Teaduste Akadeemia asutamisest, tegevusest ja läbi ajaloo muutuvast rollist. Akadeemik Urmas Varblane esitas paljude statistilistel andmetel põhinevate diagrammidega näitlikustatud analüüsi Eesti majanduse olukorrast ja väljavaadetest maailma majanduskriisi tingimustes. Emeriitprofessor Viive-Riina Ruus käsitles hariduseesmärkide püstitamist, teooriaid, reforme, õpiväljundeid ning nendega kaasnevaid dilemmaside, müüte ja metafoore.

Seto Talumuuseumi tsäimajas andis toeka kehakinnituse Hüä seto süük, mille järel pakkusid vahetut kokkupuudet eheda setu kultuuriga Värska leelokoori Leiko liikmed.Teaduspäev jätkus Värska kultuurimajas, kus sissejuhatava sõnavõtuga esines Värska vallavanem Raul Kudre. Seejärel vaadati 2004. a valminud videofilmi “Hüä olõmisõ kotus”. Akadeemia president esitas Eesti TA lühitutvustuse. Akadeemik Jaan Undusk käsitles oma ettekandes tsenseerimata Tuglast ning akadeemik Jaak Aaviksoo arutles Põlvamaa kui ELi piiririigi, aga ka piire ja piirialasid filosoofiliselt käsitleval teemal.


Vasakult: maavanem, Värska vallavanem Raul
Kudre
, maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna
juhataja Peeter AasPäeva lõpul sõideti Eesti ühe suurima infrastruktuurikompleksi – Koidula raudteepiirijaama arendusalale ja tutvuti sealsete ehitustöödega. Teaduspäeval osalesid akadeemikud Jaak Aaviksoo, Ain-Elmar Kaasik, Rein Küttner, Agu Laisk, Georg Liidja, Udo Margna, Leo Mõtus, Arved-Ervin Sapar, Raivo Uibo, Jaan Undusk, Urmas Varblane, Richard Villems ja Haldur Õim.