Energeetikanõukogu koosolek

19.04.2010

15. aprillil toimunud energeetikanõukogu koosoleku päevakorras olid Eesti põlevkiviõli kasutamise perspektiivid. Külalisena võtsid koosolekust osa Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ja teadus- ja arendustegevuse osakonna juhataja Indrek Aarna, kes kõnelesid põlevkivist mootorikütuste tootmisest. Põlevkiviõli tootmise ja vääristamise keemiast rääkis Leevi Mölder ning kõrgtemperatuursest katalüütilisest elektrolüüsist vesiniku tootmiseks Endel Lippmaa.