Konkurss Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktori ametikohale

15.12.2009

Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktori
ametikoha täitmiseks.
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor valitakse viieks aastaks. Kandideerida võivad isikud, kellel on vähemalt PhD või sellega võrdsustatud teaduskraad. Konkursil osaleda soovijad peavad hiljemalt 25. jaanuariks 2010 esitama Eesti Teaduste Akadeemiale, Kohtu 6, 10130 Tallinn, järgmised dokumendid:
    1) kirjalik avaldus;
    2) elulookirjeldus;
    3) teaduskraadi ja haridust tõendav dokument;
    4) tähtsamate teadustööde nimekiri;
    5) konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või
    materjalid;
    6) oma tegevusplaan direktorina.