25. novembril toimunud üldkogul valiti Akadeemia uus juhatus

26.11.2009

25. novembril toimunud üldkogu istungil anti kätte Akadeemia autasud. Nikolai Alumäe nimelise medali pälvis akadeemik Hillar Aben. Eesti Teaduste Akadeemia medali said dr. Helle Martinson ning akadeemikud Vladimir Hižnjakov ja Jaak Järv.
Teadusliku ettekandega teemal “Valikuliselt geoloogia muutumistest ja nende seostest kohaliku tegelikkusega (enesekeskne kriitilis-kiitev traktaat)” esines 2009. a riigi teaduspreemia laureaat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest akadeemik Dimitri Kaljo.
Valiti Akadeemia uus juhatus järgmises koosseisus: president – Richard Villems (valitud teiseks ametiajaks 14. oktoobri üldkogul); asepresident – Mart Ustav; asepresident – Jüri Engelbrecht; peasekretär – Leo Mõtus; astronoomia ja füüsika osakonna juhataja – Jaak Aaviksoo; informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja – Tarmo Soomere; bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja – Ilmar Koppel; humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja – Urmas Varblane; vabaliikmed – Ene Ergma, Ain-Elmar Kaasik, Mati Karelson, Endel Lippmaa, Enn Mellikov, Peeter Saari, Peeter Tulviste ja Enn Tõugu.