Teaduspreemiate konkurss 2010

18.11.2009


EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD
Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja

TEADUSPREEMIATE KONKURSI

Vastavalt riigi teaduspreemiate põhimäärusele määratakse teaduspreemiad Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadustöö tulemuste eest.

2010. aastal antakse:
Üks 750 000 krooni suurune preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest.

Preemia kandidaadi(tide) ülesseadmiseks on komisjonile vaja esitada:
  • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seotud materjal;
  • curriculum vitae (kuni 3 lk).
Kaks 600 000 krooni suurust preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest.
Preemia kandidaadi ülesseadmiseks on komisjonile vaja esitada:
  • motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
  • curriculum vitae (kuni 3 lk);
  • teaduspublikatsioonide nimekiri;
  • olulisemad publikatsioonid (kuni 10 nimetust).
Kaheksa 300 000 krooni suurust aastapreemiat eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades:
              täppisteadused;                                    geo- ja bioteadused;
              keemia ja molekulaarbioloogia;                 põllumajandusteadused;
              tehnikateadused;                                  sotsiaalteadused;
              arstiteadus;                                          humanitaarteadused.

Aastapreemiad on ette nähtud Eesti teadlastele individuaalsena või erandkorras teaduskollektiividele.
Aastapreemia kandidaadi ülesseadmiseks on vaja esitada:
  • motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
  • curriculum vitae (kuni 3 lk);
  • tulemusega seotud nelja viimase aasta jooksul ilmunud publikatsioon(id) ja muu materjal.
Ettepanekuid preemiate kandidaatide ülesseadmiseks võivad teha Haridus- ja Teadusministeeriumis teadus- ja arendusasutustena registreeritud ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste nõukogud, samuti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikud.

Riigi teaduspreemiate komisjon ootab ettepanekuid 21. detsembriks 2009. a aadressil: Eesti Teaduste Akadeemia, Kohtu 6, 10130 Tallinn. Materjalid esitada võimaluse korral ka elektrooniliselt e-posti aadressil: Tiina.Rahkama@akadeemia.ee.

Vabariigi Valitsuse otsus riigi teaduspreemiate kohta tehakse teatavaks ja preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.