Külastus-arutelu Eesti Energias

27.10.2009

27. oktoobril toimus külastuste-arutelude raames Akadeemia juhatuse ja energeetikanõukogu liikmete kohtumine Eesti Energia juhtkonnaga. Juhatuse esimees Sandor Liive andis ülevaate EE kontserni tehnilise ja organisatsioonilise arengu plaanidest ning rõhutas muuhulgas inseneri eriala tähtsust ja taassünni vajadust Eestis. Juhatuse liige Raine Pajo tutvustas elektri genereerimise erinevaid lahendusi, nende tasakaalustamise võimalusi Eestis ning energeetilise julgeoleku sõlmküsimusi. Energia ülekandega tegeleva ettevõtte Elering OÜ tulevikukavadest kõneles juhatuse liige Kalle Kilk, kelle juhtimisel tutvuti seejärel Elering OÜ juhtimiskeskusega.
Külastusel ja arutelul osalesid akadeemikud Lembit Krumm, Rein Küttner, Endel Lippmaa, Leo Mõtus, Arvo Ots, Anto Raukas, Enn Tõugu ja Mihkel Veiderma ning energeetikanõukogu liikmed Arvi Hamburg, Leevi Mölder, Ülo Rudi, Andres Siirde ja Mati Valdma.