Valiti Akadeemia president ja kaks uut akadeemikut

15.10.2009

14. oktoobril toimunud üldkogu istungil valiti Akadeemia presidendiks teiseks ametiajaks RICHARD VILLEMS.
Samas valiti ka kaks uut akadeemikut:
täppisteaduste alal -- ARVI FREIBERG, Tartu Ülikooli biofüüsika ja taimefüsioloogia professor, TÜ Füüsika Instituudi biofüüsika osakonna juhataja;
majandusteaduse alal -- URMAS VARBLANE, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli professor.