Professor Volker Sellini avalik loeng "Monarchy and Nationalism"

08.09.2009

16. septembril 2009 kell 16.00 toimub Eesti Teaduste Akadeemia majas (Tallinn, Kohtu 6) nimeka saksa ajalooprofessori Volker Sellini avalik ingliskeelne loeng teemal „MONARCHY AND NATIONALISM“.

Volker Sellin (s. 1939) on Heidelbergi ülikooli emeriitprofessor uusajaloo alal ning Heidelbergi Teaduste Akadeemia liige. Ta on avaldanud mh. monograafiad „Riikliku sotsiaalreformi algus liberaalses Itaalias“ (Die Anfänge staatlicher Sozialreform im liberalen Italien, 1971, doktoritöö), „Pfalzi kuurvürsti Karl Ludwigi finantspoliitika: Riigimajanduse taastamine pärast Kolmekümneaastast sõda“ (Die Finanzpolitik Karl Ludwigs von der Pfalz: Staatswirtschaft im Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg, 1978), „Röövitud revolutsioon: Napoleoni langus ja restauratsioon Euroopas“ (Die geraubte Revolution: Der Sturz Napoleons und die Restauration in Europa, 2001), “Sissejuhatus ajalooteadusse” (Einführung in die Geschichtswissenschaft, 1995, 2005).

Loengu juhatab sisse ja esineja teadustööd tutvustab Karlsruhe ülikooli professor Ulrich Kronauer.

Kõik ajaloohuvilised on oodatud!