Registreeriti akadeemikukandidaadid

01.09.2009

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus registreeris saabunud esildiste alusel kahele vakantsele akadeemikukohale 5 kandidaati:

täppisteaduste alal
ARVI FREIBERG, Tartu Ülikooli biofüüsika ja taimefüsioloogia professor, TÜ Füüsika Instituudi biofüüsika osakonna juhataja;
EVE OJA, Tallinna Tartu Ülikooli funktsionaalanalüüsi professor;
MARTTI RAIDAL, Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor,
ENN SAAR, Tartu Observatooriumi vanemteadur, kosmoloogia osakonna juhataja;

majandusteaduse alal
URMAS VARBLANE, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli professor.