Valitakse kaks uut akadeemikut

07.05.2009

Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja kahe akadeemiku valimised:
  • akadeemik täppisteaduste alal,
  • akadeemik majandusteaduse alal
Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimistöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas.

Akadeemikud valib Akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on akadeemikutel, Eesti teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel.

Motiveeritud esildised akadeemikukandidaatide kohta tuleb esitada Akadeemia juhatusele paberkandjal ja elektrooniliselt (CD, DVD, mälupulk) hiljemalt 24. augustiks 2009 aadressil: Kohtu t 6, 10130, Tallinn. Esildisele tuleb lisada kandidaadi elulugu koos andmetega teadusliku, pedagoogilise ja teadusorganisatoorse tegevuse kohta, publikatsioonide loetelu ning eraldi viited 10 tähtsama publikatsiooni kohta.