Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolek

29.04.2009

Kolmapäeval 29. aprillil toimus Akadeemia üldkogu koosolek. Avasõnad ütles peasekretär Leo Mõtus. President Richard Villems andis üle Akadeemia medalid. Teadusliku ettekandega teemal "Kõnesignaali ajadimensiooni lingvistiline funktsioon" esines Akadeemia välisliige Ilse Lehiste. Akadeemia tegevusest 2008. aastal kõnelesid osakondade juhatajad Peeter Saari, Rein Küttner, Ilmar Koppel ja Peeter Tulviste ning president R. Villems. Võeti vastu otsus 2008. a tegevuse aruande kinnitamise kohta. Peasekretär L. Mõtus kõneles 2008. aasta finantstegevusest ja 2009. a eelarvest. Koosolek võttis vastu otsuse Akadeemia 2008. a eelarve täitmisest ja 2009. a eelarvest. Pärast vaheaega tutvustas peasekretär L. Mõtus muudatusi Akadeemikute valimise reglemendis. Koosolek võttis vastu otsuse "Akadeemikute valimise reglemendi" kinnitamise kohta. President R. Villems esines informatsiooniga Akadeemia seaduse muudatustest. Järgnesid sõnavõtud ning president R.Villemsi lõppsõna.