EL T&A 6. raamprogrammi projekti "Complexity-NET" partnerite töönõupidamine

16.05.2008

Eesti Teaduste Akadeemia kaaskorraldamisel toimus 16. mail 2008 Tallinnas EL T&A 6. raamprogrammi projekti „Complexity-NET” partnerite töönõupidamine. Septembris 2006 alustatud, kolm ja pool aastat kestva ning ERA-NET skeemi kuuluva projekti eesmärgiks on kompleksuuringute alaste teadusprogrammide sidustamine ja koostöö loomine Euroopa tasandil, osalevad 11 riiki: Suurbritannia (koordinaatorina), Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Taani, Portugal, Ungari. Akadeemia esindab selles projektis Haridus- ja Teadusministeeriumi; teaduslikud huvigrupid on põhiliselt koondunud Mittelineaarsete Protsesside Analüüsi Keskusse (CENS) TTÜ Küberneetika Instituudi juures (vt. http://cens.ioc.ee/cens). Nõupidamise eelüritusena toimuski 15. mail teadusseminar CENSis (vt. http://cens.ioc.ee/cens/seminar-on-complexity) ning jätkuüritusena 17. mail Akadeemias professor Tassos Bountise (Kreeka) loeng „Chaos and Order in Multidimensional Hamiltonian Systems”. Projekti kohta lähemalt vt. www.complexitynet.eu.