ALLEA Peaassamblee korraline istung 16.-19. aprillil 2008 Madridis

14.04.2008

ALLEA Peaassamblee korraline istung toimub 16.-19. aprillil 2008 Madridis, Hispaania Instituudi korraldusel.

Peaassambleel esineb ALLEA president Jüri Engelbrecht ülevaatega ALLEA tegevusest kahe viimase aasta jooksul ning esitab tegevuskava järgnevateks aastateks. ALLEA ühendab 53 akadeemiat 40 Euroopa riigist. Viimase aja olulisteks teaduspoliitilisteks dokumentideks on ALLEA ettepanekud Euroopa teadusruumi kujundamiseks ja hinnang Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse strateegia kavandile. ALLEA alalised komisjonid tegutsevad intellektuaalse omandi kaitse ja eetika küsimustes. Viimasel ajal on oluliseks tõusnud teadusväärikuse küsimus ning Euroopa akadeemiate arvamus kõlas ka vastaval konverentsil, mis toimus Portugali eesistumise ajal 2007. a septembris.

Peaassamblee konverentsi programmis on ettekanded akadeemiate osalusest Euroopa teadusruumi kujundamisel, humanitaar- ja sotsiaalteaduste rollist ning ka võõrustajate sessioon Hispaania teaduselu küsimustest. Peaassamblee töökoosoleku fookuses on ALLEA tegevuskava järgnevateks aastateks. Jüri Engelbrechti arvates on oluline jagada kogemusi akadeemiate ühiskonda ja valitsusi nõustavast osast ning arutada tegevuskava akadeemiate potentsiaali paremast kasutamisest. Oluliseks loeb Jüri Engelbrecht ka koostööd partneritega nagu Euroopa Teadusfond, Euroopa Akadeemiate Nõukoda, Rahvusvaheline Akadeemiate Paneel jt. Akadeemiad peegeldavad riikide arengut, ühed on alguse saanud rohkem kui 300 aastat tagasi, teised loodud 20. sajandi teisel poolel, kuid ühtsus mitmekesisuses on olnud ühendavaks jooneks nii akadeemiatel oma kahepoolsetes suhetes kui ka ALLEAs.