XI Baltimaade vaimse koostöö konverents

12.10.2007

9. –10. oktoobril toimus Riias Läti Teaduste Akadeemia korraldusel XI BALTIMAADE VAIMSE KOOSTÖÖ KONVERENTS (11th Baltic Conference on Intellectual Cooperation). Konverentsi avas Läti TA president Juris Ekmanis, tervituskõnega esines Läti TA Senati esimees Jānis Stradiņš.

Konverentsi töös osales ligi 50 Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi teaduste akadeemiate esindajat. Istungit juhatasid Läti, Leedu ja Eesti teaduste akadeemiate presidendid Juris Ekmanis, Zenonas Rokus Rudzikas ja Richard Villems. Ettekannetes ja arutelul käsitleti Baltimaade arengustrateegiaid. Sõnavõttudele eelnes Balti akadeemiate medali kätteandmise tseremoonia. Eestlastest pälvis medali Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Raimo Pullat. Läti TA välisliikme diplom anti üle Eesti TA presidendile Richard Villemsile, kes pidas loengu ”Haploid genomics: revolution in spatial and temporal reconstruction of the peopling of the world by modern humans”. Eesti TA akadeemik Rein Küttner esitas istungil ettekande ”Knowledge-based Estonia II, 2007–2013”.

Konverentsi teisel päeval osalesid akadeemiate delegatsioonid rahvusvahelisele koostööle pühendatud ümarlaual, mida juhatas Läti TA asepresident Andrejs Siliņš.

Konverentsil allkirjastati uus Eesti, Läti ja Leedu teaduste akadeemiate teadusalase koostöö kokkuleppe protokoll (2008–2010) ning võeti vastu energiaküsimusi ja Balti riikide teadusarendust käsitlevad resolutsioonid.