EASACi aruanne Euroopa Parlamendile

04.09.2007
Euroopa Teaduste Akadeemiate Nõuandev kogu (EASAC) esitas augustis 2007 Euroopa Parlamendile aruande "Euroopa Liidu põlevkivitööstus Eesti kogemuse valguses". Ülevaate koostamisel EASACile osalesid Eesti poolt akadeemik Mihkel Veiderma ja professor Andres Siirde (dokumendi tekst vt siin).