Registreeriti akadeemikukandidaadid

13.06.2007

Maikuus kuulutas Eesti Teaduste Akadeemia välja valimised kolmele vakantsele akadeemikukohale. Saabunud esildiste alusel registreeris Akadeemia juhatus nimetatud vakantsetele akadeemikukohtadele valimiseks 16 kandidaati:

Loodusteaduste ja meditsiini alal (1 koht)
JAANUS HARRO, Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse juhataja, Tartu Ülikooli
        psühhofüsioloogia professor;
MATI KARELSON, Tallinna Tehnikaülikooli molekulaartehnoloogia professor, Tartu Ülikooli
        molekulaartehnoloogia professor;
MARTIN ZOBEL, Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituudi taimeökoloogia professor;
EERO VASAR, Tartu Ülikooli füsioloogia instituudi juhataja, füsioloogia professor.

Tehnika- ja informaatikateaduste alal (1 koht)
AHTO BULDAS, Küberneetika AS vanemteadur, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli andmeturbe- ja
        krüptoloogia professor;
JAKOB KÜBARSEPP, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor, materjalitehnika instituudi metallide
         tehnoloogia professor;
ANDRES METSPALU, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu direktori kohusetäitja, Tartu Ülikooli molekulaar-
        ja rakubioloogia instituudi biotehnoloogia professor;
MART MIN, Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikainstituudi mõõteelektroonika professor;
AGO SAMOSON, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
TARMO SOOMERE, Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi vanemteadur, rannikutehnika
        professor;
TARMO UUSTALU, Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi vanemteadur,
        programmeerimiskeelte semantika professor;
ANDRES ÖPIK, Tallinna Tehnikaülikooli füüsikalise keemia õppetooli juhataja, professor.

Humanitaarteaduste alal (1 koht)
JÜRI ALLIK, Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna juhataja, eksperimentaal-psühholoogia
        professor;
TOOMAS KARJAHÄRM, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi vanemteadur;
JÜRI TALVET, Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna maailmakirjanduse professor;
JAAN UNDUSK, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor.

Kandidaatide kohta esitatud materjalid on arvamuste avaldamiseks 31. oktoobrini k.a. väljas Tartu Ülikooli Raamatukogus, Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus ja Eesti TA-s teadusinfo osakonnas. Akadeemia üldkogu valib uued akadeemikud oma koosolekul 12. detsembril.