Bernhard Schmidti nimeline preemia

13.06.2007

Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja võistluse Bernhard Schmidti nimelisele preemiale.

Preemia antakse noorele teadlasele või insenerile (vanusega kuni 35 aastat) või ühise tööga seotud rühmale viimase kahe aasta jooksul taotleja/taotlejate poolt tehtud teadus- ja arendustöö rakenduste eest Eesti majanduses. Preemia suurus on 25 000 krooni.

Preemia kandidaatide esitamise õigus on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikutel, ülikoolide ja nende teaduskondade ning teadusasutuste nõukogudel, teadusseltside ja Eesti Inseneride Liidu juhatustel.

Taotlused koos töö detailse kirjeldusega ja lisamaterjalidega, sealhulgas teatega töö evitanud ettevõttelt, esitada Eesti TA juhatusele (Kohtu 6, 10130 Tallinn) hiljemalt 2007. a 10. oktoobriks.

Bernhard Schmidti preemia statuut