Põlevkivi arutusel Euroopa Parlamendis

16.04.2007

Euroopa Parlament tellis Euroopa Teaduste Akadeemiate Nõuandvalt Kogult (EASAC) ülevaate põlevkividest, nende kasutamise olukorrast ja arengust. Käesoleva aasta märtsis esitas EASAC ülevaate „Euroopa Liidu põlevkivitööstus Eesti kogemuse valguses“ parlamendile. Ülevaate koostamises osalesid Eesti poolt akadeemik Mihkel Veiderma ja professor Andres Siirde.

12. aprillil esitas Mihkel Veiderma kokkuvõtte ülevaatest Brüsselis Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni laiendatul koosolekul. Ettekandele järgnenud sõnavõttudes märgiti uudse teabe saamist põlevkivi kui suure energiaressursi kohta ja tunti huvi põlevkivienergeetika tõhususe ja keskkonnamõju vastu.

Ettekannet vt siin.