Eesti Teaduste Akadeemia stipendiumid

12.04.2007

Eesti Teaduste Akadeemia annab 2007. aastal võistluse korras välja
ühekordsed stipendiumid (á kuni 25 000 krooni) monograafiliste teadustööde ja populaarteaduslike raamatute koostamise lõpetamiseks  ja vormistamiseks.

Stipendiumi taotleja peab omama teaduskraadi.

Taotlusi (koos isikuandmete, põhjenduse, käsikirja kava ja retsensiooniga) võetakse vastu kuni 15. maini aadressil Kohtu 6, 10130 Tallinn, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus.

Eeskiri vt
http://www.akadeemia.ee/_repository/File/Stipendiumid_eeskiri.pdf