Kinnitati Akadeemia arengukava

13.06.2006

Eesti Teaduste Akadeemia arengukava 2006–2010 arutati Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul 26. aprillil k.a ja kiideti heaks Akadeemia juhatuse istungil 13. juunil 2006.

Arengukava 2006-2010