Üliõpilastööde konkursi võitjad

01.11.2006

2006. aasta maikuus väljakuulutatud üliõpilastööde konkursile laekus 47 uurimistööd, mille vaatas läbi Eesti Teaduste Akadeemia komisjon koosseisus Georg Liidja (esimees), Arvo Krikmann, Udo Margna ja Enn Tõugu. Komisjoni töösse kaasati ekspertidena ka akadeemikud Arno Köörna, Jaan Ross, Peeter Tulviste ja Haldur Õim ning prof Heino Levaldi. Koostöö tulemusel otsustati:

 1. Määrata I auhind järgmistele üliõpilastöödele:
 • Pavel GRIGORENKO (Tallinna Tehnikaülikool) - magistritöö “Visuaalsete keelte atribuutsemantika” (inglise keeles, juhendaja akad Enn Tõugu);
 • Eero HEINLOO (Tartu Ülikool) - bakalaureusetöö “Tartu lõunapoolne eeslinn kesk- ja varauusajal arheoloogia andmetel” (juhendaja lektor Ain Mäesalu);
 • Georgi HUDJAŠOV (Tartu Ülikool) - magistritöö “Hüpoteesid Sahuli asustamise kohta mtDNA ja Y-kromosoomi andmestiku põhjal” (inglise keeles, juhendajad prof Toomas Kivisild, akad Richard Villems);
 • Anneli VEISSON (Tallinna Ülikool) - magistritöö “Eesti etnilise identiteedi avatus” (inglise keeles, juhendaja dr Aune Valk).
2. Määrata II auhind järgmistele üliõpilastöödele:
 • Kaili ANIER (Tartu Ülikool) - magistritöö “HPLC põhise meetodi väljatöötamine tiopuriini metüültransferaasi aktiivsuse määramiseks Eesti populatsioonis ja raviminteraktsioonide ennustamine in vitro eksperimentide põhjal” (juhendajad dots Uno Mäeorg, dr Kersti Oselin);
 • Katre KASEMETS  (Tallinna Ülikool) - magistritöö “Päevalehtede teatriretsensioonide retoorikast” (juhendaja dots Reet Kasik);
 • Kelli KEEVEND (Tartu Ülikool) - võistlustöö “Biomorfsete karbiidsete komposiitmaterjalide lähtestruktuuride väljatöötamine” (juhendajad magistrant Martin Järvekülg, doktorant Valter Reedo, laborijuhataja Ants Lõhmus);
 • Eeva KESKÜLA (Kesk-Euroopa Ülikool) - magistritöö “Kas ka Eestis on kuu? Uus-Meremaa eestlaste etniline identiteet” (inglise keeles; juhendajad prof Prem Kumar Rajaram, Michael Stewart);
 • Mairy KILLING (Tallinna Tehnikaülikool) - magistritöö “Vara-Paleosoikumi kitiinikute kvantitatiivse levikupildi teaduslikud ja rakenduslikud aspektid” (inglise keeles, juhendaja prof emer. Enn Pirrus, konsultant vanemteadur Olle Hints);
 • Kristel KOTTA (Tallinna Ülikool) - bakalaureusetöö “Ideoloogiline sundus ja järelvalve Eesti NSV mängufilmiloomes, keelatud filmiprojekt “Mahtra sõda” (1955-1959)” (juhendaja mag Ilmar Raag);
 • Annika PAABUT (Tartu Ülikool) - magistritöö “Inimkapitali mõju majanduskasvule” (juhendajad prof Raul Eamets ja doktorant Egle Tafenau)
 • Merle RANDRÜÜT (Tallinna Tehnikaülikool) - magistritöö “Lainelevi modelleerimine mikrostruktuuriga materjalides” (inglise keeles, juhendaja akad Jüri Engelbrecht);
 • Liis REBANE (Tallinna Tehnikaülikool) - magistritöö “Valguse orbitaalse pöördemomendi rakendused optiliste kujutiste analüüsil” (inglise keeles, juhendajad dr Pearu Peterson, prof  Juan P. Torres);
 • Edith SOOSAAR (Tallinna Tehnikaülikool) - magistritöö “Upwellingu filamentide numbriline modelleerimine Soome lahes” (inglise keeles, juhendaja dr Urmas Raudsepp);
 • Kairit ZOVO (Tallinna Tehnikaülikool) - magistritöö “Epiteelkoespetsiifilise metallotioneiin-4 metallide sidumisomadused ja metall-tiolaat  klastrite struktuur” (inglise keeles, juhendaja prof Peep Palumaa);
 • Kert TAMM  (Tallinna Tehnikaülikool) - magistritöö “Deformatsioonilainete interaktsioonid mikrostruktuursetes tahkistes” (juhendaja prof Andrus Salupere);
 • Heli VALTNA (Tartu Ülikool) - magistritöö “Superluminaalsete lokaliseeritud valguslainete tekitamise võimalikkus” (juhendajad akad Peeter Saari, dr Kaido Reivelt);
 • Lilian VANEM (Tallinna Ülikool) - magistritöö “Eesti ühendverbide vasted vene keeles. Sõnastik ja didaktilisi soovitusi” (juhendaja prof Anu-Reet Hausenberg);
 • Mari-Liis VELBERG (Tallinna Ülikool) - magistritöö “Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel” (juhendaja dots Anne Tiko).
* Pavel Grigorenko töö hindamisest tema juhendaja akadeemik Enn Tõugu komisjoni liikmena osa ei võtnud.