Akadeemia kirjastuse ajakirjad


Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse poolt väljaantavad ajakirjad on eelretsenseeritavad ning Eesti Teadusfond ja Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu tunnustavad neid kui rahvusvahelisele tasemele vastavaid teadusväljaandeid.

Acta Historica Tallinnensia
Estonian Journal of Archaeology
Estonian Journal of Earth Sciences
Linguistica Uralica
Oil Shale
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences
Trames

Teaduste Akadeemia Kirjastuse kodulehekülg vt www.kirj.ee/?lang=ee