Akadeemia liikmete kõned, sõnavõtud ja artiklid


  • Kõned ja sõnavõtud
"Jooni nüüdisaja teaduste arengust ja rakendusest"
Akadeemia esimese presidendi Karl Schlossmanni kõne
Eesti Teaduste Akadeemia avamisaktusel 22. oktoobril 1938. a Tallinnas,
avaldatud Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamatus I, 1940

Vabariigi Presidendi Konstantin Pätsi sõnavõtt
Eesti Teaduste Akadeemia avamisaktusel 22. oktoobril 1938. a Tallinnas,
avaldatud Postimehes 23. oktoobril 1938. a.
Konstantin Päts valiti Akadeemia auliikmeks 1939. a

Richard Villems "Jaan Kross 85"

Akadeemia presidendi Richard Villemsi inauguratsiooni kõne tekst eesti keeles ja inglise keeles 28.01.2005

Jüri Engelbrechti kui ALLEA uue presidendi inauguratsioonil peetud kõne 24.03.2006

Raimund Ubar. Aukartus teaduse ees.
Nikolai Alumäe medali laureaadi akadeemik Raimund Ubari loeng 29. septembril 2014. a.

Tarmo Soomere. Akadeemia ja inseneeria partnerlus: ühine vaade minevikku ja tulevikku.
President Tarmo Soomere ettekanne inseneride päeva tähistamisel Teaduste Akadeemia saalis 12. detsembril 2014.
  • Artiklid
Jüri Engelbrecht. Complex society and values.
Jüri Engelbrecht. Eestikeelsed teadlased maailmas.
Jüri Allik. Progress in Estonian science viewed through bibliometric indicators (2004–2014).