Akadeemia liikmete kõned ja sõnavõtud


"Jooni nüüdisaja teaduste arengust ja rakendusest"
Akadeemia esimese presidendi Karl Schlossmanni kõne
Eesti Teaduste Akadeemia avamisaktusel 22. oktoobril 1938. a Tallinnas,
avaldatud Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamatus I, 1940

Vabariigi Presidendi Konstantin Pätsi sõnavõtt
Eesti Teaduste Akadeemia avamisaktusel 22. oktoobril 1938. a Tallinnas,
avaldatud Postimehes 23. oktoobril 1938. a.
Konstantin Päts valiti Akadeemia auliikmeks 1939. a

Richard Villems "Jaan Kross 85"

Akadeemia presidendi Richard Villemsi inauguratsiooni kõne tekst eesti keeles ja inglise keeles 28.01.2005

Richard Villemsi ettekanne Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul 27.04.2005

Jüri Engelbrechti kui ALLEA uue presidendi inauguratsioonil peetud kõne 24.03.2006

Richard Villemsi aruandekõne Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul 26.04.2006

Richard Villemsi ettekanne Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istungil 06.12.2006

Richard Villemsi kõne  ja lõppsõna Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul 25.04.2007

Richard Villemsi ettekanne Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul 29.04.2009