Publikatsioonid


RESEARCH IN ESTONIA. PRESENT AND FUTURE. 2011. ISBN 978-9949-9203-1-0

  • AASTARAAMATUD
SÕNAS JA PILDIS 2018. ISSN 2613-5140SÕNAS JA PILDIS 2017. ISSN 2613-5140___________________

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT. FAKTID JA ARVUD 2018, XXIV(51), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2017, XXIII(50), ISSN 1406-149X

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2016, XXII(49), ISSN 1406-149x EESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2015, XXI(48), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2014, XX(47), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2013, XIX(46), ISSN 1406-149x EESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2012, XVIII(45), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2011, XVII(44), ISSN 1406-149x EESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2010, XVI(43), ISSN 1406-149x EESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2009, XV(42), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2008, XIV(41), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2007, XIII(40), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2006, XII(39), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2005, XI(38), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2004, X(37), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2003, IX(36), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2002,VIII(35), ISSN 1406-149xEESTI TEADUSTE AKADEEMIA AASTARAAMAT 2001, VII(34), ISSN 1406-149x    __________________

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA AKADEEMIKUTE PUBLIKATSIOONID 2018. Veebiväljaanne. Tln., 2019.EESTI TEADUSTE AKADEEMIA AKADEEMIKUTE PUBLIKATSIOONID 2017. Veebiväljaanne. Tln., 2018.
  • YEAR BOOKS
IN WORDS AND IMAGES 2018. ISSN 2613-7569
IN WORDS AND IMAGES 2017. ISSN 2613-7569__________________

ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2018, XXIV(51), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2017, XXIII(50), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2016, XXII(49), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2015, XXI(48), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2014, XX(47), ISSN 1406-1503 ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2013, XIX(46), ISSN 1406-1503 ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2012, XVIII(45), ISSN 1406-1503 ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2011, XVII(44), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2010, XVI(43), ISSN 1406-1503 ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2009, XV (42), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2008, XIV(41), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2007, XIII(40), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2006, XII(39), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2005, XI(38), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2004, X(37), ISSN1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2003, IX(36), ISSN1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2002, VIII (35), ISSN 1406-1503ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES YEAR BOOK 2001, VII (34), ISSN1406-1503
  • SARI "TEADUSMÕTE EESTIS"
TEADUSMÕTE EESTIS (X) TEHNIKATEADUSED (III). ISBN 978-9949-9203-9-6TEADUSMÕTE EESTIS (IX). TEADUS JA ÜHISKOND. ISBN 978-9949-9203-8-9TEADUSMÕTE EESTIS (VIII). TEADUSKULTUUR. ISBN 978-9949-9203-6-5 TEADUSMÕTE EESTIS (VII). MERI. JÄRVED. RANNIK. ISBN 978-9949-9203-3-4 TEADUSMÕTE EESTIS (VI). ELU- JA MAATEADUSED. ISBN 978-9949-21-823-3TEADUSMÕTE EESTIS (V). HUMANITAARTEADUSED. ISBN 978-9949-18-810-9TEADUSMÕTE EESTIS (IV). TEHNIKATEADUSED (II). ISBN 9985-50-394-5TEADUSMÕTE EESTIS. TÄPPISTEADUSED. ISBN 9985-50-389-9TEADUSMÕTE EESTIS. ARSTITEADUS. ISBN 9985-50-382-1TEADUSMÕTE EESTIS. TEHNIKATEADUSED. ISBN 9985-78-826-5
  • EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD
EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2014. ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2013. ISSN 1406-2321EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2012. ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2011. ISSN 1406-2321


EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2010. ISSN  1406-2321EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2009. ISSN 1406-2321EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2008. ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2007. ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2006. ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2005. ISSN 1406-2321
EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2004. ISSN 1406-2321EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2003. ISSN 1406-2321EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2002. ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2001. ISSN 1406-2321EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 2000. ISSN 1406-2321EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 1999. ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 1998. ISSN 1406-2321EESTI VABARIIGI TEADUSPREEMIAD 1997. ISSN 1406-2321
  • EESTI VABARIIGI PREEMIAD
EESTI VABARIIGI PREEMIAD 2019. Tln., 2019, ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI PREEMIAD 2018. Tln, 2018, ISSN 1406-2321
EESTI VABARIIGI PREEMIAD 2017. Tln., 2017. ISSN 1406-2321 EESTI VABARIIGI PREEMIAD 2016. Tln., 2016. ISSN 1406-2321EESTI VABARIIGI PREEMIAD 2015. Tln., 2015. ISSN 1406-2321
  • AKADEEMIA 70

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA : AJALUGU. ARENGUID JA JÄRELDUSI / Ken Kalling, Erki Tammiksaar. Tln., 2008. ISBN 978-9949-18-038-7


EESTI TEADUSTE AKADEEMIA : AASTATEST AKADEEMIAS. Tln., 2008. ISBN 978-9949-18-027-1 EESTI TEADUSTE AKADEEMIA BIBLIOGRAAFIA 1917-2007. Tln., 2008. ISBN 978-9949-15-950-5

  • SARI "POLIITIKAANALÜÜS"

KAUPMEESTE RIIK. ISBN 978-9949-15-165-3Tiits, M. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonna juhtimise korralduse ning Teadus- ja Arendusnõukogu ülesannete analüüs. ISBN 978-9949-15-383-1 

  • KONVERENTSIDE JA SEMINARIDE MATERJALID

"TEADUSE UUED SUUNAD: KOMPLEKSSÜSTEEMID", Eesti Teaduste Akadeemia seminari (01.11.2006) materjalid
"EESTI TEADUSKEEL JA TERMINOLOOGIA - KUIDAS EDASI?", Eesti TA seminari (28.02.2006) materjalid "TEADUSE NING TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE FINANTSEERIMISSUSTEEMI EVALVEERIMINE", Eesti TA seminari (19.11.2003) materjalid, ISSN 1406-9148 (JG-XVII-2004) "NOORE TEADLASPOLVKONNA KUJUNEMINE EESTIS - JARELDOKTORITE INSTITUTSIOON", Eesti TA konverentsi (6.11.2003) materjalid, ISSN 1406-9148 (JG-XVI-2003) "EESTI SUURJARVED", Eesti Teaduste Akadeemia seminari (28.03.2003) materjalid, ISSN 1406-9148 (JG-XV-2003 "HUMANITAARSED TEADUSKOGUD", Eesti Teaduste Akadeemia seminari (10.05.2002) materjalid, ISSN 1406-9148 (JG-XIV-2002)
"NEUROBIOLOOGIA: TEADMISED JA RAKENDUSED", Eesti Teaduste Akadeemia seminari (5.04.2002) materjalid, ISSN 1406-9148 (JG-XIII-2002)
"PSUHHOLOOGIA SIIN JA PRAEGU", Eesti Teaduste Akadeemia seminari (4.10.2002) materjalid  

  • EESTI TEADUSE TIPPKESKUSED
ESTONIAN CENTRES OF EXCELLENCE IN RESEARCH. Focus. Aims. Perspectives. Tallinn, 2012. ISBN 978-9949-9203-4-1

EESTI TEADUSE TIPPKESKUSED, Eesti Teaduse Tippkeskuste Ühendus, Tallinn, 2004, ISBN 9985-50-370-8
CENTRES OF EXCELLENCE OF ESTONIAN SCIENCE, Association of the Centres of Excellence of Estonian Science, Tallinn, 2004, ISBN 9985-50-371-6