Medalid, preemiad, stipendiumid


Akadeemia kõrgeimaks autasuks on Eesti Teaduste Akadeemia medal, mida antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti Teaduste Akadeemia ülesannete täitmisel.

Autasustatud
Akadeemia tänukiri
on Akadeemia autasu, mida antakse tunnustuseks:
  • Akadeemia töötajatele: pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Akadeemias; tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise või suurürituste eduka ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
  • teistele isikutele: pikaajalise kaasabi eest Akadeemiale või osalemise eest Akadeemia tegevuses; olulise erakorralise kaasabi eest Akadeemiale tema ülesannete täitmisel või Akadeemia ürituste  ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Eesti Teaduste Akadeemia nimelised medalid:
  • Nikolai Alumäe medal informaatika ja tehnikateaduste alal;            Autasustatud
  • Karl Schlossmanni medal arstiteaduses ja sellega seotud valdkondades;          Autasustatud
  • Paul Ariste medal sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal;Autasustatud
  • Wilhelm Ostwaldi medal keemias ja sellega seotud valdkondades;            Autasustatud
  • Karl Ernst von Baeri medal elu- ja maateaduste alal;             Autasustatud
  • Harald Kerese medal astronoomia, füüsika  ja matemaatika alal             Autasustatud
Eesti Teaduste Akadeemia nimelised preemiad:
  • Bernhard Schmidti preemia on asutatud eesmärgiga tõsta esile Eestis töötavate noorte teadlaste ja inseneride saavutusi arendustegevuses ja teaduslike uurimistulemuste evitamisel.             Autasustatud
Endel Lippmaa loeng koos mälestusmedaliga on asutatud 2016 teaduse tippsaavutuste ja uute ideede valdkonna- ja piiriülese leviku toetamiseks ja teadlaste ühiskondliku missiooni tunnustamiseks.

Akadeemia stipendiumid
on loodud monograafiliste teadustööde ning populaarteaduslike raamatute koostamise lõpetamise ja vormistamise toetamiseks.

Teadusauhinnad üliõpilastele on Eesti Teaduste Akadeemia loodud rahalised auhinnad, mis on sisse seatud eesmärgiga avaldada tunnustust teadustöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ning stimuleerida võimekate üliõpilaste iseseisvat uurimistegevust.

Aastatel 1994-2016 Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursil autasustatud
Eesti teaduse populariseerimise auhind on Eesti Teaduste Akadeemia, Sihtasutuse Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt konkursi korras väljaantav auhind, mille eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist ning avaldada tunnustust silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks muutmisel või on edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu. Lähemalt vt: http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/eesti-teaduse-populariseerimise-auhind/