Välisvahetuse Fondi Nõukogu


Välisvahetuse Fondi Nõukogu (VVFN) liikmed nimetab Akadeemia juhatus oma otsusega Akadeemia osakondade ja ülikoolide ettepanekute alusel. Nõukogu esimees on akadeemik Jüri Engelbrecht.