Info Eesti teadlaste lähetusteks


Eesti teadlased, kes soovivad teadustöö, konverentsidest jm osavõtu, kontaktide arendamise eesmärgil jne külastada oma välispartnereid, saavad seda teha akadeemiatevaheliste koostöölepingute raames (nimekiri vt siin). Eelistatavad on otseselt teadustöö eesmärgil toimuvad lähetused.

NB! Ei toetata:
 • otseselt koolitust (näit loengute kuulamine);
 • õppekavade väljatöötamisega seotud nõupidamisi;
 • tööd kirjandusega raamatukogudes lähetuse ainueesmärgina;
 • konverentsisõite (üldjuhul).
Taotlemaks lähetust oma välispartneri juurde, on Eesti teadlasel vaja:
 • kontakteeruda asutusega, mida ta soovib külastada ja paluda, et see asutus (partnerteadlane) saadaks Eesti teadlasele kirjaliku kutse ja nõusoleku külalist vastu võtta (st temaga teaduslikus mõttes tegelda);
 • esitada Eesti Teaduste Akadeemiale vastaval vormil eestikeelne taotlus ja partneri kutse sellele lisada. Taotluse vormi saab alla laadida siit: VormEesti1.doc;
 • kui Eesti TA otsustab taotluse rahuldada, tuleb Akadeemiale elektrooniliselt esitada (meie partnerakadeemiale edastamiseks) võõrkeelne taotluse vorm koos lisadega. Vormi saab siit: Application.doc.
Nõusoleku korral meie partnerakadeemia
 • tasub Eesti teadlase majutuskulud;
 • maksab päevaraha.
Maksmise tingimused ja kord võivad riigiti erineda.

NB! Ei rahastata:
 • viisa- ega sõidukulusid;
 • üldreeglina konverentside osavõtumakse.
Allkirjastatud eestikeelne lähetustaotlus koos lisadega saata aadressil ylle.raud@akadeemia.ee või paberkandjal:

Eesti Teaduste Akadeemia (välissuhted)
Kohtu 6
10130 Tallinn


Valik kasulikke linke neile,
kes otsivad rahastamisvõimalusi  töötamiseks välismaal ja/või koostööks välispartneriga

Lingid Eestist:
 •  Sihtasutuse Archimedes mobiilsustoetuste keskus (Kristjan Jaagu stipendium, doktorantuur välismaal riikliku koolitustellimuse raames, välisriikide stipendiumipakkumised jpm): http://www.archimedes.ee/amk
 • Koostöövõimalused EL raamprogrammide kaudu vaata: http://www.irc.ee
Lingid mujalt maailmast:


NB! Küsimustele vastab:
Ülle Raud (ylle.raud@akadeemia.ee; tel: 645 1925)