Akadeemiline teadlasvahetus


Eesti Teaduste Akadeemia toetab teadlaste rahvusvahelist mobiilsust. Akadeemia ja tema välispartnerite vahel sõlmitud kahepoolsete koostöölepingute üheks praktiliseks väljundiks on akadeemiline teadlasvahetus, milles võivad osaleda kõik Eesti teadlased. Eesti Teaduste Akadeemia eelarvest toimub rahastamine külalisteadlaste vastuvõtukulude kandmiseks Eestis, meie teadlaste kulud välismaal kannab aga Eesti TA partner sihtriigis. Programmi tööd suunab Eesti TA Välisvahetuse Fondi Nõukogu (vt siin).

Eesti teadlaste osalemine teadlasvahetuses (nii lähetatavana kui ka oma välispartneri vastuvõtjana) on reglementeeritud järgmiste nõuetega:

  • Eesti teadlase kvalifikatsioon vastab partnerakadeemia poolt esitatavatele nõuetele ja ta
  • töötab ülikoolis või teadusasutuses, täites teadusteemasid, mis on evalveeritud vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele ja sihtfinantseeritavad
  • või on  tunnustatud teadusliku renomeega üksikteadlane.