Rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide Eesti kontaktorganid


Akadeemia toetab Eesti teadlaskonna sidemeid rahvusvaheliste erialaliitudega, pidades prioriteetseks kontakte ISC liikmesorganisatsioonidega. Üheks konkreetseks  toetusviisiks on erialaliitude liikmemaksude tasumine Haridus- ja Teadusministeeriumi sihteraldiste abil.

Eesti teadlaste esindamiseks rahvusvahelistes erialaliitudes on loodud rahvuskomiteed (seda rolli täidavad ka mõned teadusseltsid).

Eesti kontaktorgan Rahvusvaheline organisatsioon
Eesti Füüsika Selts
Esimees: Kaido Reivelt
kaido.reivelt@ut.ee
www.fyysika.ee/efs/
Euroopa Füüsikaühing (European Physical Society, EPS), www.eps.org
Eesti Geofüüsika Komitee
Esimees: Rein Rõõm
rein.room@ut.ee
Rahvusvaheline Geodeesia ja Geofüüsika Liit (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG), www.iugg.org
Eesti Geograafide Rahvuskomitee
Kontakt:: Mihkel Kangur,
geograafiaselts@gmail.com,
Rahvusvaheline Geograafia Liit (International Geographical Union, IGU), www.igu-net.org
Eesti Geoloogia Rahvuskomitee
Kontakt: Kalle Kirsimäe
kalle.kirsimae@ut.ee
Rahvusvaheline Geoloogiateaduste Liit (International Union of Geological Sciences, IUGS), www.iugs.org
Eesti Inseneride Liit/
Eesti Süsteemiinseneride Selts
Kontaktisik: Sven Nõmm
sven@cc.ioc.ee
Rahvusvaheline Automaatjuhtimise Föderatsioon (International Federation of Automatic Control, IFAC), www.ifac-control.org
Eesti Matemaatika Komitee
Kontakt: Mati Abel
mati.abel@ut.ee
Rahvusvaheline Matemaatikaunioon (International Mathematical Union, IMU), www.mathunion.org
Eesti Polaaruuringute Komisjon
Kontakt:Rein Vaikmäe
rein.vaikmae@ttu.ee
Euroopa Polaarnõukogu (European Polar Board),
www.europeanpolarboard.org
Eesti Rahvuslik Astronoomia Komitee
Kontakt: Laurits Leedjärv
leed@aai.ee
www.aai.ee/ERAK/ERAK.html
Rahvusvaheline Astronoomiaunioon (International Astronomical Union, IAU),
www.iau.org
Eesti Rahvuslik Mehaanika Komitee
Kontakt: Andrus Salupere
salupere@ioc.ee
Rahvusvaheline Teoreetilise ja Rakendusmehaanika Liit (International Union of Theoretical and Applied Mechanics; IUTAM), http://iutam.org/, www.iutam.net
Eesti Teaduste Akadeemia
fülogeneetika ja süstemaatika komisjon
Kontakt: Urmas Kõljalg
urmas.koljalg@ut.ee
Euroopa loodusteaduslike kogude konsortsium
(Consortium of European Taxonomic Facilities, CETAF),
www.cetaf.org 
Eesti Teaduste Akadeemia mereteaduste komisjon
Kontakt: Tarmo Soomere
Tarmo.Soomere@cs.ioc.ee
http://www.akadeemia.ee/et/akadeemia/komisjonid/
Euroopa Merekomitee (European Marine Board), www.marineboard.eu
Eesti Teaduste Akadeemia
Kontakt: Anne Lill
anne.lill@ut.ee
Thesaurus Linguae Latinae (TLL),
www.thesaurus.badw.de/
Rahvusvahelise Geomorfoloogide Assotsiatsiooni Eesti Rahvuslik Komitee Kontakt: Tiit Hang
tiit.hang@ut.ee
Rahvusvaheline Geomorfoloogide Assotsiatsioon (International Association of Geomorphologists, IAG),
www.geomorph.org
Rahvusvahelise Kvaternaariuuringute Liidu Eesti Rahvuslik Komitee (ESTQUA)
Kontakt: Tiit Hang
tiit.hang@ut.ee
Rahvusvaheline Kvaternaariuuringute Liit (International Union for Quaternary Research, INQUA), www.inqua.org
 
Rahvusvahelise Puhta Füüsika ja Rakendusfüüsika Liidu Eesti Rahvuskomitee
Kontakt: Marco Kirm
marco.kirm@ut.ee
Rahvusvahelise Puhta Füüsika ja Rakendusfüüsika Liit (International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP),
www.iupap.org
Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse Teadusfilosoofia ja –metodoloogia Osakond
Kontakt: Peeter Müürsepp peeter.muursepp@ttu.ee
Rahvusvahelise Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Ühenduse Teaduse Loogika, Metodoloogia ja Filosoofia Osakond (International Union of History and Philosophy of Science, Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science, IUHPS/DLMPS), www.dlmpst.org