Info Eesti teadlastele


Euroopa Komisjoni ning EL 6. raamprogrammis osalevate riikide koostöös on loodud Euroopa teadlaste mobiilsusportaal (http://ec.europa.eu/euraxess), mille eesmärgiks on lihtsustada teadlaste mobiilsust Euroopa teadusruumis.

Portaal annab informatsiooni nii stipendiumite, grantide kui ka tööpakkumiste kohta kõikjal Euroopas. Samast saate otsida Teid huvitava riigi kohta viiteid praktilise infoga (alustades riiki asumise tingimustest, lõpetades lapse koolitamise võimalustega jpm). Mööda pole vaadatud ka teaduspoliitilistest küsimustest. Portaalist leiab vastavaid dokumente nii Euroopa kui ka kohalikul tasandil.

Toetamaks mobiilseid teadlasi konkreetsete nõuannetega nende probleemide lahendamisel, on loodud üle-euroopaline teabekeskuste võrgustik EURAXESS Services Network (endine ERA-MORE). Kui Teid huvitab konkreetne sihtriik, uurige esmalt vastavat riiklikku mobiilsusportaali – kui Te ei leia oma küsimusele vastust, pöörduge kohaliku teabekeskuse poole. Lingid ja kontaktandmed leiate Euroopa mobiilsusportaalist.

 
        Euroopa teadlaste mobiilsusportaal


Muid kasulikke linke:

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe prorgrammi stipendium Estophilus Scholarship:
http://haridus.archimedes.ee/stipendium-estophilus
European Signpost Service:
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_en.htm
Teie Euroopa: europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
EL seadusandlus: http://eur-lex.europa.eu

European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

Komisjoni soovitus Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi kohta (tõlge)