Teadlaskarjäär Euroopa teadusruumis


Mobiilsus on tänapäeval lahutamatu osa edukast teadlaskarjäärist. Kahjuks kaasneb teise riiki asumisega – eriti aga pikaajaliselt – bürokraatlikke toimetusi ja praktilisi probleeme, mis võivad olla seotud viisade, elamis- ja töölubade, sotsiaalkindlustuse tingimuste ja maksunduse, tööseadusandluse, kohaliku olme küsimuste ringiga jne. Teadvustades sellelaadseid takistusi, on Euroopa Komisjon nende probleemide ületamiseks ellu kutsunud üle-euroopalise välisteadlaste teabekeskuste võrgustiku EURAXESS Services Network (endise nimega ERA- MORE), mille töösse on kontaktorganisatsioonina kaasatud ka Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti-sisese võrgustiku koordinaatoriks on Eesti Teadusagentuur.

Uusim trükis Eestisse saabuvate teadlaste teavitamiseks vt siin.

KONTAKTANDMED

Ülle Raud   
Välissuhete peaspetsialist  
Telefon: 645 1925
Taskutelefon: 50 42659
Faks: 645 189
ylle.raud@akadeemia.ee
Kohtu 6, 10130 TALLINN