Teadlaskarjäär Euroopa teadusruumis


Mobiilsus on tänapäeval lahutamatu osa edukast teadlaskarjäärist. Kahjuks kaasneb teise riiki asumisega – eriti aga pikaajaliselt – bürokraatlikke toimetusi ja praktilisi probleeme, mis võivad olla seotud viisade, elamis- ja töölubade, sotsiaalkindlustuse tingimuste ja maksunduse, tööseadusandluse, kohaliku olme küsimuste ringiga jne. Teadvustades sellelaadseid takistusi, on Euroopa Komisjon nende probleemide ületamiseks ellu kutsunud üle-euroopalise välisteadlaste teabekeskuste võrgustiku EURAXESS Services Network (endise nimega ERA- MORE), mille töösse on kontaktorganisatsioonina kaasatud ka Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti-sisese võrgustiku koordinaatoriks on Eesti Teadusagentuur.

EURAXESS Eesti võrgustiku kontakt Eesti Teaduste Akadeemias:


Ülle Raud

Välissuhete peaspetsialist

Telefon: 645 1925

Taskutelefon: 504 2659

Faks: 645 189

ylle.raud@akadeemia.ee

Kohtu 6, 10130 TALLINN