In memoriam


Eesti Teaduste Akadeemia esimene liikmeskond 1938-1940
Nimi Nimetatud Eriala Sündinud Surnud
Hugo KAHO 1938 loodusteadused 15.11.1885 17.09.1964
Edgar KANT 1938 humanitaarteadused 21.02.1902 16.10.1978
Paul KOGERMAN 1938 loodusteadused 05.12.1891 27.07.1951
Teodor LIPPMAA 1939* loodusteadused 17.11.1892 27.01.1943
Oskar LOORITS 1938 humanitaarteadused 09.11.1900 12.12.1961
Julius MARK 1938 humanitaarteadused 27.03.1890 02.03.1959
Aleksander PALDROK 1938 loodusteadused 16.05.1871 01.07.1944
Ludvig PUUSEPP 1938 loodusteadused 03.12.1875 19.10.1942
Karl SCHLOSSMANN 1938 loodusteadused 19.02.1885 17. 12.1969
Hendrik SEPP 1938 humanitaarteadused 23.03.1888 05.09.1943
Gustav SUITS 1938 humanitaarteadused 30.11.1883 23.05.1956
Jüri ULUOTS 1938 humanitaarteadused 13.01.1890 09.01.1945
Ernst ÖPIK 1938 loodusteadused 22.10.1893 10.09.1985
Auliikmed        
Konstantin PÄTS 1939*   23.02.1874 18.01.1956
Johan LAIDONER 1940*   12.02.1884 13.03.1953
______
* valitud


Eesti Teaduste Akadeemia liikmed 1946-2019 In memoriam
Nimi Valitud Eriala Sündinud Surnud
Julius AAMISEPP 1946* juurviljade aretus 01.09.1883 19.01.1950
Agu AARNA 1961 orgaaniline keemia 11.10.1915 11.12.1989
Albrecht ALTMA 1946* füüsika 23.03.1897 08.05.1969
Nikolai ALUMÄE 1954 ehitusmehaanika 12.09.1915 27.03.1992
Richard ANTONS 1951 majandusteadus 11.02.1899 10.05.1966
Paul ARISTE 1954 keeleteadus 03.02.1905 02.02.1990
Harald ARMAN 1946* arhitektuur 22.05.1910 13.05.1965
Pavel BOGOVSKI 1993 onkoloogia 10.03.1919 08.03.2006
Nikolai BUZULUKOV 1951 majandusteadus 04.05.1905 15.09.1979
Aleksandr DOBRJANSKI 1951 keemia 26.08.1889 31.01.1965
Johan EICHFELD 1946* taimekasvatus ja sordiaretus 26.01.1893 20.04.1989
Olaf EISEN 1972 orgaaniline keemia 28.04.1920 14.03.1989
Harald HABERMAN 1946* zooloogia 19.12.1904 16.12.1986
Raimund HAGELBERG 1981 majandusteadus 07.02.1927 17.07.2012
Johannes HEIL 1951 tehnika 15.09.1895 24.07.1991
Arnold HUMAL 1951 matemaatika 10.03.1908 13.12.1987
Leo JÜRGENSON 1946* ehitusmehaanika 21.01.1901 07.09.1986
Juhan KAHK 1969 ajalugu 01.08.1928 28.06.1998
Gunnar KANGRO 1961 matemaatika 21.11.1913 25.12.1975
Paul KARD 1961 füüsika 15.12.1914 03.09.1985
Arnold KASK 1961 eesti keel 10.08.1902 30.07.1994
Harald KERES 1961 teoreetiline füüsika 15.11.1912  26.06.2010
Aksel KIPPER 1946* astrofüüsika 05.11.1907  25.09.1984
Oskar KIRRET 1961 keemia 27.11.1909  18.12.1991
Aleksandr KIUR-MURATOV 1951 veterinaaria 20.09.1898  08.03.1968
Feodor KLEMENT 1951 füüsika 30.05.1903  28.06.1973
Arnold KOOP 1986 ajalugu 16.07.1922  21.04.1988
Alfred KOORT 1946* filosoofia 29.05.1901  28.09.1956
Arvo KRIKMANN 1997 humanitaarteadused 21.07.1939  27.02.2017
Lembit KRUMM 1987 energeetika 20.07.1928  13.12.2016
Hans KRUUS 1946* ajalugu 22.10.1891  30.06.1976
Eerik KUMARI 1961 zooloogia 07.03.1912  08.01.1984
Grigori KUZMIN 1961 astronoomia 08.04.1917  22.04.1988
Harri KÄÄR 1994 tehnikateadused 01.07.1944  20.04.1997
Arno KÖÖRNA 1972 majandusteadus 02.02.1926  21.12.2017
Ferdinand LAJA 1946* veterinaaria 17.04.1889  02.01.1956
Heinrich LAUL 1961 mehaanika 05.08.1910  16.04.1991
Georg LIIDJA 1987 füüsika 04.08.1933  12.06.2017
Artur LIND 1987 molekulaarbioloogia 06.04.1927  30.11.1989
Endel LIPPMAA 1972 keemiline füüsika 15.09.1930  30.07.2015
Juri LOTMAN 1990 kultuurisemiootika 28.02.1922  28.10.1993
Artur LUHA 1946* geoloogia 09.07.1892  29.12.1953
ÜLO LUMISTE 1993 matemaatika 30.06.1929  20.11.2017
Viktor MAAMÄGI 1961 ajalugu 12.10.1917  31.05.2005
Ottomar MADDISON 1946* tehnika 31.03.1879  30.01.1959
Richard MAHL 1954 keemiline tehnoloogia 28.08.1898  26.06.1964
Udo MARGNA 1987 taimefüsioloogia 18.11.1934  17.05.2019
Viktor MASING 1993 biogeograafia 11.04.1925  18.03.2001
Enn MELLIKOV 2003 materjalitehnoloogia 01.04.1945  23.07.2018
Uno MERESTE 1994 humanitaar- ja sotsiaalteadused 27.05.1928  06.12.2009
Lennart MERI 2001 humanitaarteadused 29.03.1929  14.03.2006
Harri MOORA 1957 arheoloogia 02.03.1900  02.05.1968
Hilda MOOSBERG 1951 ajalugu 23.11.1903  31.05.1985
Gustav NAAN 1951 filosoofia 17.05.1919  12.01.1994
Jüri NUUT 1946* matemaatika 10.07.1892  31.05.1952
Ergo NÕMMISTE 2012 täppisteadused 27.06.1956  11.04.2019
Eve OJA 2010 matemaatika 10.10.1948  27.01.2019
Karl ORVIKU 1946* geoloogia 17.07.1903  07.03.1981
Kalju PAAVER 1969 bioloogia 16.12.1921  18.03.1985
Viktor PALM 1978 orgaaniline keemia 17.09.1926  23.01.2010
Alaeksander PANKSEJEV 1983 ajalugu 20.10.1921  27.11.1989
Andrus PARK 1987 filosoofia 17.12.1949  14.08.1994
Erast PARMASTO 1972 botaanika 23.10.1928  24.04.2012
Juhan PEEGEL 1977 filoloogia 19.05.1919  06.11.2007
Mihkel PILL 1946* teraviljade aretus 07.01.1884  19.06.1951
Aarne PUNG 1954 põllumajandusloomade tõuaretus 30.06.1909  14.08.1994
Eduard PÄLL 1961 eesti keel 15.09.1903  13.06.1989
Hugo RAUDSEPP 1961 orgaaniline keemia 17.09.1900  06.01.1976
Jaan REBANE 1975 filosoofia 13.05.1924  10.11.1993
Karl REBANE 1961 teoreetiline füüsika 11.04.1926  04.11.2007
Loit REINTAM 1990 mullateadus 12.11.1929  17.01.2010
Juhan ROSS 1993 biogeofüüsika 14.08.1925  21.06.2002
Joosep SAAT 1951 ajalugu 30.07.1900  16.01.1977
Oskar SEPRE 1946* majandusteadus 20.05.1900  23.11.1965
Ilo SIBUL 1957 füsioloogia 10.02.1908  31.01.1979
Karl SIILIVASK 1977 ajalugu 20.01.1927  18.11.2017
Helle SIMM 1977 hüdrobioloogia ja hüdrokeemia 23.01.1920  07.10.1991
Boris TAMM 1972 küberneetika 23.06.1930  05.02.2002
Vello TARMISTO 1977 majandusteadus 07.01.1918  06.11.1991
Alma TOMINGAS 1946* farmaatsia 15.09.1900  29.01.1963
Nikolai TOMSON 1946* hügieen 14.02.1898  02.04.1972
Hans-Voldemar TRASS 1975 botaanika ja ökoloogia 02.05.1928  14.02.2017
Andrei TŠERNÕŠOV 1951 kütuste keemia ja energeetika 22.04.1904  22.11.1953
Friedebert TUGLAS 1946* kirjandus 02.03.1886  15.04.1971
Peeter TULVISTE 1994 humanitaar- ja sotsiaalteadused 28.10.1945  11.03.2017
Juhan VAABEL 1946* õigusteadus 26.08.1899  10.04.1971
Voldemar VADI 1946* meditsiin 25.02.1891  05.11.1951
August VAGA 1946* botaanika 15.03.1893  11.12.1960
Artur VASSAR 1961 ajalugu 18.11.1911  17.07.1977
Mihkel VEIDERMA 1975 anorgaaniline keemia 27.12.1929  25.10.2018
Arnold VEIMER 1957 majandusteadus 20.06.1903  03.03.1977
Johannes Voldemar VESKI 1946* keeleteadus 27.06.1873  28.03.1968
Aleksander VOLDEK 1969 elektrotehnika 02.04.1911  27.01.1977
Ilmar ÖPIK 1967 soojusfüüsika 17.06.1917  29.07.2001
________
* nimetatud


Eesti Teaduste Akadeemia välisliikmed In memoriam
Nimi Valitud Eriala Sündinud Surnud
Valdar JAANUSSON 1991 geoloogia 30.06.1923 08.08.1999
Carl-Olof JACOBSON 1995 zooloogiline morfoloogia 24.04.1929 04.06.2018
Antero JAHKOLA 1998 energeetika 05.02.1931 10.12.2017
Matti KUUSI 1991 folkloristika 25.03.1914 16.01.1998
Ilse LEHISTE 2008 lingvistika 31.01.1922 25.12.2010
Indrek MARTINSON 1998 füüsika 26.12.1937 14.11.2009
Gérard A. MAUGIN 2002 mehaanika 02.12.1944 22.09.2016
Grigori MINTS 2008 arvutiteadus 07.06.1939 29.05.2014
Endrik NÕGES 1995 automaatjuhtimine 05.04.1927 06.06.2006
Els OKSAAR 1998 keeleteadus 01.10.1926 09.12.2015
Jaak PEETRE 2008 matemaatika 29.07.1935 01.04.2019
Johannes PIIPER 1991 füsioloogia 11.11.1924 02.01.2012
Ivar UGI 1991 keemia 05.09.1930 29.09.2005
Henn-Jüri UIBOPUU 1995 õigusteadus 11.10.1929 21.10.2012