Els Oksaar

 
Keeleteadus, valitud 1998
 
Hamburgi Ülikooli üldise ja võrdleva keeleteaduse professor (1967)
    
Sündinud 1. oktoobril 1926 Pärnus
 
Kontaktaadress:
Institut für Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft
Universität Hamburg
Bogenalle 11
D-20144 Hamburg
GERMANY
Telefon: +49 40 42838 4761
Faks: +49 40 42838 3595
E-post: oksaar@oksaar.com