Grigori Mints

Arvutiteadus, valitud 2008

Stanfordi Ülikooli filosoofia professor (1991)

Sündinud 7. juunil 1939

Kontaktaadress:
Department of Philosophy, Building 90
Stanford University
Stanford, CA 94305-2155
USA
Telefon: +1 650 723 2964
E-post: gmints@stanford.edu