Gerard A. Maugin

 
Mehaanika, valitud 2002
 
Prantsusmaa Teadusuuringute riikliku keskuse juhtteadur (1979)
Pierre ja Marie Curie Ülikooli mehaanika modelleerimise laboratooriumi juhataja (1999)
     
Sündinud 2. detsembril 1944

Kontaktaadress:
Laboratoire de Modélisation en Mécanique
Universté Pierre et Marie Curie
Tour 65-55, Case 162
4 Place Jussieu
F-75252 Paris Cedex 05
FRANCE
Telefon: +33 1 4427 5312
Faks: +33 1 4427 5259
E-post: gam@ccr.jussieu.fr