Tegevused


ÕNNITLEME!   
 
Oleme uhked oma liikmete Ringa ja Karini üle, keda tunnustati riigi teaduspreermiatega.
TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Ringa Raudla pälvis preemia sotsiaalteaduste alal, tööde tsükli “Riigi rahanduse arengud ja väljakutsed kriiside ajal ja nende järgselt Eestis ning Euroopas” eest.
TÜ farmaatsia instituudi füüsikalise farmaatsia dotsent Karin Kogermann pälvis koos kolleegidega preemia keemia ja molekulaarbioloogia vallas tööde tsükli "Antibiootikumide toime ja resistentsuse mehhanismid” eest.

     
          

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia pidulik avamine toimus 31. mail 2017.

ENTA ühiselt kirjutatud arvamusavaldus Teadlaste Marsi järelkajale Eestis
Noorte teaduste akadeemia avakõne: praegune teadussüsteem ei ole jätkusuutlik (Postimees, Atlas, 1.06.2017)
Heisi Kurig, Andra Siibak Eesti Noorte Teaduste Akadeemiast ja noortest teadlastest (Kukkuv Õun, 11.06.2017)
Ühisartikkel Kuhu viib teadlaste karjääriredel (Sirp, 14.07.2017)
Ühisartikkel Vaktsineerimise vähenemine on teaduskommunikatsiooni läbikukkumine (Postimees, Arvamus, 26.07.2017)
Ühisartikkel Teadlaste koostöö ettevõtetega - kellele seda vaja on? (Sirp, 22.09.2017)
Ühisartikkel Teadus kui haridusuuenduse toetuspunkt, vundament, vaade ja garantii (Sirp, 29.09.2017)
Ühisartikkel Põlevkivist elektritootmisest on kujunemas piinlik igand (Sirp, 17.11.2017)
Ühiskiri Noored teadlased eurorahadest: meile anti õnged, aga me ei kasuta neid (ERR Novaator, 24.11.2017)
Ühisartikkel Teadlaste otselepingud ja vaesus (Sirp, 8.12.2017)
Leho Tedersoo, Lili Milani, Heisi Kurig Eesti tippteadus ja selle probleemid (Riigikogu Toimetised nr 36, 7.12.2017), vt ka Noorteadlaste neli ettepanekut Eesti tippteaduse probleemide leevenamiseks (ERR Novaator, 11.12.2017)
Leho Tedersoo ettekanne teadusfoorumil "teadusEST 2017": kajastusi EL-i teadusraha haldab hulk ebapädevaid ametnikke (ERR Novaator, 14.12.2017); Sandra Saar Teadusfoorumil otsiti teaduse probleemidele lahendusi (UT, jaanuar 2018, 1)
Milleks meile teaduste akadeemia? (Postimees, Arvamus, 31.01.2018)
Ühisartikkel Mis tunne on olla (noor) naisteadlane? (Sirp, 2.02.2018)