Päeviku arhiiv 2018


29.12.2018 Akadeemik Huno Rätsepa 91. sünnipäeva puhul toimus kohtumine, kus arutati ka eesti keele hetkeseisu ja eesti keele aasta läbiviimist. Osalesid akadeemikud Karl Paljusalu, Haldur Õim ja Urmas Varblane.

29.12.2018 Postimehe AK-s ilmus akadeemik Karl Pajusalu essee "Eesti keele aeg" (Postimees AK, 29. detsember 2018, lk 6-7) https://leht.postimees.ee/6487254/akadeemik-karl-pajusalu-essee-eesti-keele-aeg

22.12.2018 Vikerraadios oli eetris kolmeteistkümnes (viimane) saade sarjast "Raadio JAIK", milles tehti ülevaade Von Krahli teatri, Vikerraadio ja teaduste akadeemia koostöös sündinud loengu- ja saatesarrjale https://vikerraadio.err.ee/883359/raadio-jaik-tagasivaade-kolanud-teemadele

22.12.2018 Õhtulehes ilmus akadeemik Jüri Alliku miniloeng "Miks horoskoobid täppi lähevad?" (Õhtuleht, 22. detsember 2018, lk 27) https://www.ohtuleht.ee/912619/akadeemiku-miniloeng-miks-horoskoobid-tappi-lahevad?fbclid=IwAR3t_iYMUizF7NYXpd3yMBwCSytwjILHOwqdKIt6tVTI444dbo7mvOvE6E4

20.12.2018 Akadeemik Andres Metspalu rõõmustas teaduste akadeemias toimunud pressikonverentsil 100 000 uue geenidoonori üle. Seda sündmust kajastasid kõik suuremad meediakanalid. https://novaator.err.ee/886365/geenivaramu-sai-kokku-rohkem-kui-100-000-uut-geenidoonorit

20.12.2018 Akadeemias allkirjastasid justiitsminister Urmas Reinsalu ja akadeemia president Tarmo Soomere koostöölepingu, millega ministeerium toetab riigiõiguse sihtkapitali moodustamist, et edendada riigiõiguse õpetamist ja riigiõiguse alast teadustööd. Valitsus eraldab sihtkapitali jaoks püsivalt 300 000 eurot aastas. https://www.just.ee/et/uudised/riigioiguse-sihtkapital-hakkab-edendama-riigioiguse-alast-teadustegevust?fbclid=IwAR3B9-bWdGGmWpcqXTJ0pS-5n86p16g9GhYxWQRtXDbkgjPDS0UZyQjg9pw

19.12.2018 Kadriorus allkirjastati vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi osavõtul erakondadeülene kokkulepe, millega suurendatakse teaduse ja arendustegevuse riiklikku rahastamist ühe protsendini SKT-st. Eesti teadlaste esindajatena allkirjastasid leppe teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ja noorte teaduste akadeemia president Els Heinsalu. https://novaator.err.ee/886104/eesti-teadusleppe-taistekst

19.12.2018 ETV "Esimeses stuudios" olid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, kes kõnelesid pisut varem samal õhtul allkirjastatud leppest, mille kohaselt lubavad erakonnad tõsta riigipoolse teaduse rahastamise ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Saadet juhtis Andres Kuusk. https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/esimene_stuudio/saated/99b839c4-2ee9-4352-90a6-6ad42d481c5a/esimene-stuudio

19.12.2018 ETV "Terevisioonis" oli külas akadeemia president Tarmo Soomere, et kommenteerida sama päeva õhtul allkirjastatud erakondadeülest teadusrahastusalast kokkulepet. https://novaator.err.ee/886008/soomere-kui-kogu-eesti-teadus-kaoks-ei-markaks-me-seda-mitme-aasta-jooksul

18.12.2018 Toimus uute akadeemikute inaugureerimine. https://www.err.ee/885831/galerii-teaduste-akadeemias-inaugureeriti-uued-akadeemikud

18.12.2018 Akadeemias toimus uurija-professorite minikonverents. Kavas oli kolme uurija-professori ettekanded (kolmanda tööaasta aruanded): "Innovatsioon avalikus sektoris: Machiavellist tehisintellektini" ? Rainer Kattel; "Magnetilistest ja elektrilistest mäluefektidest kunstlikult defektsetes aatomkihtsadestatud metalloksiidtahkistes" ? Kaupo Kukli; "Sünteetiliste nanoosakeste võlu ja valu" ? Anne Kahru.

17.12.2018 Akadeemik Jüri Allik kirjutab Postimehe arvamusrubriigis Eesti teadusrahastusest. https://arvamus.postimees.ee/6478875/juri-allik-eesti-riigi-habi

15.12.2018 Päevalehes ilmus Kristi Sarapi sulest artikkel akadeemik Mart Kalmust. Loos on tagasivaade akadeemiku senisele elule, kus meenutatakse erinevaid erksaid hetki. http://epl.delfi.ee/news/lp/mart-kalm-lapsena-olin-pahane-et-autoportreedel-polnud-autosid?id=84638179

15.12.2018 Vikerraadios oli eetris kaheteistkümnes saade "Raadio JAIK. Maa". Lisatud on akadeemia presidendi Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/881540/raadio-jaik-maa

15.12.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Andres Metspalu arvamuslugu "Mida me 200 000 geeniprooviga tegelikult teha tahame?" (Postimees AK, 15. detsember 2018, lk 4-5) https://heureka.postimees.ee/6477369/andres-metspalu-mida-me-200-000-geeniprooviga-tegelikult-teha-tahame?_ga=2.34318881.1263012356.1544867830-725739069.1515680898

14.12.2018 Sirbis ilmus Laurits Leedjärve sulest artikkel "Hingepõhjast välja tunginud teadus: Ernst Öpik 125". http://sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/hingepohjast-valja-tunginud-teadus-ernst-opik-125/

13.12.2018 Postimehes ilmus Helen Mihelsoni lugu "Poliitikud lepivad kokku teadlastele lisaraha andmises", kus on juttu sellest, et 19. detsembril 2018 kirjutavad kõik Eesti erakonnad alla dokumendile, millega lubavad suurendada teaduse rahastamist kolme aasta jooksul tasemeni, kuhu varem pole küünditud. Lisatud on ka teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere kommentaarid (Postimees, 13. detsember 2018, lk 6-7) https://leht.postimees.ee/6476105/poliitikud-lepivad-kokku-teadlastele-lisaraha-andmises

11.12.2018 Akadeemia saalis toimus üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi lõpuüritus. President Tarmo Soomere andis üle ka akadeemia presidendi eri- ehk ?-preemiad. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20181212112952/

08.12.2018 Vikerraadio eetris oli üheteistkümnes saade "Raadio JAIK. Tehisintellekt". Lisatud on president Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/raadio-jaik/906760

07.12.2018 Sirbis ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa nn järjeartikkel "Monsanto dokumendid III. Glüfosaadi Euroopa Liidu kasutusloa pikendamise kronoloogia. Kuidas luua korda arvamuste kaoses?" (Sirp, 07. detsember 2018, lk 35-37) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/monsanto-dokumendid-iii/

07.12.2018 Sirbis ilmus president Tarmo Soomere arvamuslugu "Parim kaitse maailma vastu on selle põhjalik tundmine" (Sirp, 07. detsember 2018, lk 34-35) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/parim-kaitse-maailma-vastu-on-selle-pohjalik-tundmine/

07.12.2018 Õpetajate Lehes ilmus president Tarmo Soomere arvamuslugu "Haridusteaduse seis: tunneli otsast paistavad päikesekiired". Tekst on koostatud kultuuri- ja hariduskongressi teaduspäeva (23.11.2018) kokkuvõtva kõne alusel (Õpetajate Leht, 7. detsember 2018, lk 4) http://opleht.ee/2018/12/haridusteaduse-seis-tunneli-otsast-paistavad-paikesekiired/

06.12.2018 Eesti Päevalehes ilmus nn Eesti mõjukate inimeste edetabel. Sinna mahtus ka kolm akadeemikut: president Tarmo Soomere ja rektorid Jaak Aaviksoo ja Toomas Asser. https://www.ohtuleht.ee/910319/mart-soidro-mojukad-ja-menukad-ad-2018

06.12.2018 ERRi teadusportaal Novaator avaldas akadeemik Ergo Nõmmiste kirja haridus- ja teadusministeeriumi juhtidele. Kirjas tundis akadeemik muret füüsika instituudi tuleviku pärast. Novaatori artikkel toetub ja täiendab samal päeval ilmunud teadlaste avalikku kirja. https://novaator.err.ee/882629/teaduse-alarahastamine-seab-kusimargi-alla-fuusika-instituudi-eksisteerimise

06.12.2018 Postimehes ilmus teadlaste avalik pöördumine, kus muretsetakse teaduse alarahastatuse pärast. Pöördumisele on alla kirjutanud ka akadeemikud Jüri Allik, Ülo Niinemets, Martti Raidal ja Jaak Vilo. https://heureka.postimees.ee/6470869/teadlaste-avalik-poordumine-alarahastamine-on-kriitiline-riskime-terve-polvkonna-kaotamisega

06.12.2018 Kuku raadio "Äratajas" oli eetris president Tarmo Soomerega varahommikune telefoniintervjuu, kus ta kommenteeris uute akadeemikute valimisi.

05.12.2018 Novembris toimunud e-riigi konverentsil „UX tulevikku“ esitas EV president Kaljulaid mõtlemiseks mitu robotitega seotud küsimust. Eesti Ekspress küsis vastuseid, teiste seas ka akadeemik Maarja Kruusmaalt. https://ekspress.delfi.ee/kuum/mida-president-kaljulaid-tegelikult-robotite-kohta-kusis-vastavad-eksperdid?id=84642357

05.12.2018 Akadeemia üldkogu valis 7 uut akadeemikut. Uued akadeemikud on: Marco Kirm - akadeemik täppisteaduste alal; Jarek Kurnitski - akadeemik inseneriteaduste alal; Kalle Kirsimäe - akadeemik geoloogia alal; Anne Kahru - akadeemik ökotoksikoloogia alal; Tiit Tammaru - akadeemik inimgeograafia alal; Anu Realo - akadeemik kultuuriteaduste alal; Tiina Randma-Liiv - akadeemik ühiskonna- ja riigiteaduste alal.

04.12.2018 ERRi teadusportaal Novaator kirjutab vastloodud Teaduskojast, mille algatusrühma kuuluvad ka akadeemikud Jüri Allik, Ülo Niinemets ja Jaak Vilo. https://novaator.err.ee/882063/teadlased-asutasid-organisatsiooni-et-suunata-poliitikat-teaduspohisuse-poole

04.12.2018 Martin Ehala võtab Postimehe portaalis "Meie Eesti" kokku 25. novembril kultuuri ja hariduse kongressil toimunud vestlusringi jutupunktid. Vestluses osalesid ka akadeemikud-rektorid Mart Kalm ja Toomas Asser. https://meieeesti.postimees.ee/6468722/rektorid-rahvusvahelistumisest

04.12.2018 Akadeemik Anto Raukas ja emeriitprofessor Mati Valdma väidavad oma Päevalehes ilmunud artiklis, et Eesti põlevkivienergeetika vajab kaitset. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anto-raukas-ja-mati-valdma-ei-mingit-poxitit-polevkivienergeetika-vajab-kaitset?id=84636931

01.12.2018 Detsembrikuises Eesti Looduses ilmus järelhüüe akadeemik Mihkel Veidermale.

01.12.2018 Vikerraadios oli eetris kümnes saade "Raadio JAIK. Inimene". Lisatud on president Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/877912/raadio-jaik-inimene/904675

01.12.2018 Programmi TeaMe+ raames toimus Heimtali vanas külakoolis 1.-2. detsembril 2018 “Teadus 3 minutiga“ talvekool, kus osales kolme minuti loengute konkursi nn neljas lend. Ekskursiooni vanas külakeskuses tegi akadeemik Anu Raud, inspiratsiooniloengud pidasid akadeemikud Tarmo Soomere ja Maarja Kruusmaa. Praktilised esinemis- ja kaameratreeningud toimusid Rakett 69 meeskonna kogenud filmimeeste – produtsent Kaspar Kaljase ja režissöör Indrek Simmi juhtimisel.

30.11.2018 Sirbis ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa artikkel "Monsanto dokumendid II. Kas glüfosaat põhjustab vähki?" (Sirp, 30. november 2018, lk 28-29).

30.11.2018 Õpetajate Lehes ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomere lugu "Visandades tuleviku nägu". Tekst on koostatud haridus- ja kultuurikongressi teaduspäeva (23.11) avakõne alusel (Õpetajate Leht, 30. november 2018, lk 4) http://opleht.ee/2018/11/visandades-tuleviku-nagu/

24.11.2018 Vikerraadio eetris oli üheksas saade "Raadio JAIK. IT" - s.o peegeldus 6. novembril Von Krahlis akadeemik Jaak Vilo poolt peetud "Elu pärast Googlet" loengule. Lisatud on akadeemia presidendi Tarmo Soomere kommentaar. Saadet saab järelkuulata: https://vikerraadio.err.ee/876108/raadio-jaik-tehnoloogia-tulevik/902545

24.11.2018 24.11.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Tarmo Soomere lugu "Tuulepesa karvasel jalgpallil ehk miks tellida raputatud kokteil" (Postimees AK, 24. november 2018, lk 6), mis peegeldab Von Krahli akadeemia loengusarjas "Elu pärast Googlet" peetud Kaupo Vippi loengut "Globaalne ja lokaalne".

23.11.2018 Sirbis ilmus Ott Karulini vahendusel vestlus, kus neoliberaalse pöörde üle hariduses arutlesid kasvatusteadlane Tiiu Kuurme, Tartu ülikooli professor Marju Lauristin ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. http://sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/neoliberaalne-tagasipoore/

23.11.2018 Sirbis ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa artikkel "Monsanto dokumendid I Maailma kasutatavaim pestitsiid ja korporatiivne teadus. Kas peame ootama lõplikku teaduslikku tõde?" (Sirp, 23. november 2018, lk 34-36) http://sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/monsanto-dokumendid-i/

23.11.2018 Akadeemias toimus haridus- ja kultuurikongressi teaduspäev "Õppimise ja kasvatuse peegeldusi erinevates teadusvaldkondades" http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20181027093443/

22.11.2018 Akadeemik Andres Metspalu pälvis Eesti inimesegeneetika ühingu elutööpreemia. https://novaator.err.ee/879332/professor-andres-metspalu-palvis-inimese-geneetika-elutoopreemia

22.11.2018 Vikerraadio saates "Reporteritund" vestlesid akadeemia president Tarmo Soomere, Tartu ülikooli professor Toivo Maimets ja Tallinna pelgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur. Räägiti Eesti hariduselus ja teadusvaldkonnas olevatetest probleemidest ja sellest, millele eelseisvatel riigikogu valimistel keskenduda. Saadet juhtis Mirko Ojakivi. https://vikerraadio.err.ee/reporteritund

20.11.2018 16. novembril 2018 toimus Kohtla-Järve kultuurikeskuses konverents, kus oli fookuses teaduse ja hariduse tulevik põlevkivivaldkonnas. Akadeemik Jaak Aaviksoo ütles oma sõnavõtus, et ettevõtluse tulevik väljaspool Harjumaad on kontsentreerumas tulevikus Ida-Virumaale. Intervjuu akadeemikuga ilmus Põhjarannikus ajakirjanik Erik Gamzejevi sulest.

20.11.2018 Postimehe teadusportaalis Heureka refereeriti andmebaasi Clarivate Analytics Web of Science teadlaste mõjukuse ülevaadet. Selle järgi kuuluvad maailma ca 6000 enim viidatud teadlaste sekka 17 Eesti teadlast, neist 4 akadeemikut (Andres Metspalu, Martin Zobel, Urmas Kõljalg, Ülo Niinemets). https://heureka.postimees.ee/6457772/vaata-millised-eesti-teadlased-valiti-maailma-mojukamate-sekka

17.11.2018 Vikerraadio eetris oli kaheksas saade "Raadio Jaik. Töö" - peegeldus Von Krahli akadeemias 17. oktoobril samal teemal toimunud Sten Tamkivi loengule. Lisatud on akadeemia presidendi Tarmo Soomere kommentaar. Saade on järelkuulatav: https://vikerraadio.err.ee/874314/raadio-jaik-too-tulevik/900296

17.11.2018 Postimees tegi ülekande Tartus toimunud nn vaba akadeemia (SA Academia Artium Liberalium) loengult, kus akadeemik Andres Metspalu rääkis, millist kasu toob geenivaramu rahva tervise parandamisel tulevikus. Loeng on järelvaadatav: https://tervis.postimees.ee/6453468/geeniteadlane-selgitab-millist-abi-saab-geenivaramu-pakkuda-rahva-tervise-parandamiseks

15.11.2018 Tartu ülikooli kuukirjas "Universitas Tartuensis" ilmus Merilyn Merisalu pikem artikkel sellest, kuidas riik ei väärtusta arstiteadust. Kardetavasti jääb riikliku tähelepanuta ka tervishoiustrateegia, mille eestvedajaks oli akadeemik Eero Vasar. https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/2972

13.11.2018 Akadeemik Ülo Niinemets kõneles Poska akadeemias teemal "Põllumajandus muutuvas maailmas".

12.11.2018 Vikerraadio saates "Labor" vestles saatejuht Priit Ennet akadeemik Karl Pajusaluga, kes on ühtlasi Läti Teaduste Akadeemia välisliige ja Läti Ülikooli audoktor. Saade oli pühendatud Läti Vabariigi 100. aastapäevale. https://vikerraadio.err.ee/874502/labor-liivi-teadus-ja-aanisjarve-kivid

12.11.2018 Akadeemik, Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo esitas riigikogu õiguskomisjonile ekspertarvamuse ÜRO rändepakti kohta. Seda kajastastati laialdaselt uudistes. https://www.err.ee/876382/malksoo-kaljulaid-voib-marrakechi-minna-kull

11.11.2018 Akadeemik Anto Raukas vestles koos saatejuhi Jakko Väliga Tallinna televisiooni saates "Skorpion" Eesti energiapoliitikast. https://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/skorpion

11.11.2018 Akadeemik Lauri Mälksoo kommenteeris oma Facebooki lehel Eesti liitumist ÜRO ränderaamistikuga. Akadeemiku arvates peaks Eesti jääma selle suhtes praegu erapooletuks, samas leiab ta, et selleks on ilmselt liiga hilja. Akadeemiku hinnangut kajastasid mitmed meediaväljaanded (err.ee, AK, delfi.ee) http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lauri-malksoo-pagulasleppe-dokument-on-selle-ideoloogia-moju-all-et-globaalne-ranne-on-alati-hea-eesti-voimalused-seda-mojutada-on-minimaalsed?id=84286477

11.11.2018 President Tarmo Soomere osales Kuku raadio saates "Tähenduse teejuhid". Teemaks on meri, erinevad lained, erinevat tüüpi info erinevates lainetes. Saatejuht on Hardo Pajula, teised saatekülalised on kunstnik Aili Vint ja helilooja Erkki-Sven Tüür. http://podcast.kuku.postimees.ee/saated/tahenduse-teejuhid/

10.11.2018 Akadeemik Jaak Aaviksoo oli Kaitseliidu 100. sünnipäevale pühendatud konverentsi "Kuidas võita kompleksses maailmas" lõpuesineja. Konverentsi tutvustab ajaleht "Pealinn" http://www.pealinn.ee/newset/kaitseliit-korraldab-oma-sajanda-aastapaeva-puhul-konverentsi-n231245

10.11.2018 Vikerraadio eetris oli seitsmes saade "Raadio JAIK. Ühiskond"; lisatud on president Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/872460/raadio-jaik-uhiskond/898349

09.11.2018 Akadeemik Jaak Aaviksoo osales e-riigi konverentsil UX Tulevikku, kus nentis, et Eesti riik pakub oma elanikele liiga palju läbimõtlemata teenuseid. https://tehnika.postimees.ee/6449924/rektor-kogu-eesti-rahvas-on-alarahastatud

09.11.2018 Eesti arhitektuurimuuseumis esitleti akadeemik Mart Kalmu raamatut "Eesti arhitektuuri 100 aastat". https://kultuur.postimees.ee/6450111/galerii-raamatu-eesti-arhitektuuri-100-aastat-esitlus

09.11.2018 Akadeemias toimus akadeemikukandidaatide konverents. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20181024042022/

09.11.2018 Akadeemia esitles raamatut "Teadusmõte Eestis IX. Teadus ja ühiskond."

09.11.2018 ERR-i uudisteportaal ja hiljem ka uudistesaade AK avaldasid president Tarmo Soomere kommentaari puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu lõpetamise kohta. https://www.err.ee/875846/soomere-eriplaneeringu-lopetamisest-uks-arenguvoimalus-lasti-lorri-minna

08.11.2018 Akadeemik Ülo Niinemetsa tunnustati Rumeenia ülikooli Aurel Vlaicu University of Arad audoktori tiitliga (Doctor Honoris Causa). https://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/pressiteated/uudis/2018/11/13/professor-ulo-niinemetsale-anti-korge-akadeemiline-tiitel/

08.11.2018 Akadeemik Mart Kalm kõneles ETV "Ringvaate" saates oma uuest raamatust "Eesti arhitektuuri 100 aastat". https://kultuur.err.ee/875569/ilmus-raamat-eesti-arhitektuuri-100-aastat

08.11.2018 Maaülikoolis toimub juba kahekümnes konverents “Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine”. Kaasettekandega (koos Enn Õunpuuga) esines akadeemik Enn Lust (Salvestamine taastuvenergia puhul. Kütuseelementide reaalsus ja tulevik). Delfi TV vahendas üritust otsepildis. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otse-delfi-tv-s-maaulikoolis-toimuval-konverentsil-on-fookuses-eesti-energiasektor-ja-kruptorahanduse-energiajalg?id=84258861

08.11.2018 Eesti Looduse novembrikuises väljaandes on president Tarmo Soomere kirja pannud sada rida Eesti lummavalt mitmekesistest randadest (lk 34-35). https://www.loodusajakiri.ee/eesti-looduse-novembrinumber-uurib-karu-magamistuba-ja-magra-maja/

08.11.2018 Eesti Looduse novembrikuu numbris on pikem intervjuu juubilari akadeemik Dimitri Kaljoga. Akadeemikuga peetud vestluse kirjutas looks Toomas Kukk ("Paleontoloogia ja geoloogia ristteedel" lk 40-47). https://www.loodusajakiri.ee/eesti-looduse-novembrinumber-uurib-karu-magamistuba-ja-magra-maja/

07.11.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames pidas Oliver Laas Von Krahli Teatris loengu "AI ja transhumanism". Lõpuvinjeti esitas akadeemia president Tarmo Soomere. http://www.jaik.ee/loengud/oliver-laas-ai-ja-transhumanism

06.11.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames pidas akadeemik Jaak Vilo Von Krahli Teatris loengu "IT ja tehnoloogia". Lõpuvinjeti esitas akadeemia president Tarmo Soomere. http://www.jaik.ee/loengud/jaak-vilo-it-ja-tehnoloogia

05.11.2018 Postimehes ilmus intervjuu Nicaragua teaduste akadeemia asutajaliikme prof Jorge A. Huete-Péreziga, kes viibis Tallinnas Eesti teaduste akadeemia kutsel ühe peaesinejana oktoobrikuus toimunud konverentsil akadeemiate nõuandvast rollist infoühiskonnas. Intervjueeris Bretty Sarapuu (Postimees, 05. november 2018, lk 12) https://www.postimees.ee/6445418/nicaragua-teadlane-populism-voib-havitada-aastakumnetepikkuse-too

04.11.2018 Akadeemik Jüri Allik kõneles Postimehe trehvunksil digiajastust ja selle mõjust laste vaimsele võimekusele. Postimehes on ettekanne järelkuulatav ja lühikese kokkuvõttena ka loetav. https://tehnika.postimees.ee/6445226/tartu-teadlane-kas-digiajastu-on-muutnud-meie-lapsed-rumalaks

04.11.2018 Akadeemik Andres Metspalu andis intervjuu Delfi ajakirjanikule Kristina Traksile. Teemaks võeti geenidoonorlus. http://tervispluss.delfi.ee/uudised/millest-raagivad-meile-geenid-andres-metspalu-kui-ikka-kell-kuus-arkamine-sugugi-ei-sobi-ei-ole-motet-hakata-lihaloikajaks-sest-varsti-on-koik-sormed?id=84202301

03.11.2018 Vikerraadio eetris oli kuues saade "Raadio JAIK. Tervis"; lisatud on akadeemia presidendi Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/870747/896047

03.11.2018 Õhtulehes ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomere miniloeng "Kuidas end veenda, et kliima soojeneb". Konspekteeris Rainer Kerge (Õhtuleht, 3. november 2018, lk 22) https://www.ohtuleht.ee/905039/tarmo-soomere-miniloeng-kuidas-end-veenda-et-kliima-soojeneb

02.11.2018 Ilmus akadeemik Mart Kalmu suur ülevaateteos "Eesti arhitektuuri 100 aastat. Talust tarbimismaastikuni". https://kirjastus.postimees.ee/eesti-arhitektuuri-100-aastat/

02.11.2018 Sirbis ilmus Margus Maidla intervjuu akadeemia välisliikme Gabor Stepaniga. http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/armastus-matemaatika-vastu/

02.11.2018 Sirbis ilmus president Tarmo Soomere artikkel "Mineviku liitmine tulevikuga pole lihtne aritmeetika". Tegu on kommentaariga Mart Noorma loengule „Kosmos“ Von Krahli akadeemia loengusarjas „Elu pärast Google’it“ http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/mineviku-liitmine-tulevikuga-pole-lihtne-aritmeetika/

01.11.2018 Ajalehes KesKus ilmus president Tarmo Soomere arvamuslugu "Masside vaimsus" (KesKus, 1. november 2018, lk 6-7).

30.10.2018 President Tarmo Soomere kohtus ajakirja Nature korrespondendi Quirin Schiermeieriga. Mõtteid vahetati artikli tarbeks Eesti teadusest ning teaduste akadeemia rollist nii ajaloos kui ka kaasaegses ühiskonnas.

30.10.2018 Euroopa akadeemiate ühendus ALLEA (European Federation of National Academies of Sciences and Humanities All European Academies) tegi põhjaliku ülevaate 22.-23. oktoobril 2018 teaduste akadeemia eestvedamisel toimunud konverentsist akadeemiate nõuandvast rollist infoühiskonnas. https://www.allea.org/tallinn-conference-delves-on-the-advisory-role-of-academies-in-the-information-rich-society/

30.10.2018 Akadeemik Urmas Varblase intervjuu Tartu Postimehes (ajakirjanik Vilja Kohler) käsitleb Tartu linna hetkeolukorda ja tuleviku väljavaateid (Tartu Postimees, 30. oktoober 2018, lk 4-5) https://tartu.postimees.ee/6440725/majandusteadlane-tartu-tulevik-on-tume

29.10.2018 Akadeemika Valter Lang esines Poska akadeemias ettekandega "Soomeugrilaste tulek Eestisse".

28.10.2018 President Tarmo Soomere andis intervjuu Tallinna Televisiooni otse-eetris saates Nädal+ (aeg: 33.49 - ). Intervjuus kõneles president põlevkivi(energeetika) tulevikuväljavaadetest. https://www.tallinnatv.eu/uudised/n%C3%A4dal

27.10.2018 Vikerraadio eetris oli viies saade "Raadio JAIK. Keskkond"; lisatud president Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/868869/893915

27.10.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Peeter Saari arvamuslugu "Saada Nobeli preemiat pole raketiteadus" (Postimees AK, 27. oktoober 2018, lk 8). https://heureka.postimees.ee/6438572/peeter-saari-saada-nobeli-preemiat-pole-raketiteadus?fbclid=IwAR2LXm-rDHL83MIj6d0BonDZLLiZfInyMUNgfyEvCblh_RcLXM3rFE8zD-8

25.10.2018 Suri akadeemik Mihkel Veiderma (27.12.1929?25.10.2018). Ärasaatmine toimus Tallinna toomkirikust 1. novembril. Vt järelhüüet Sirbis: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/mihkel-veiderma-27-xii-1929-25-x-2018/

25.10.2018 Paikuse põhikoolis toimunud hariduskonverentsil “Eile, täna, homme” osales ettekandega akadeemik Jaak Aaviksoo, kes arutles selle üle, kuidas õppimine muutub ajas. https://parnu.postimees.ee/6437281/paikuse-koolis-peetakse-hariduskonverentsi

25.10.2018 Ajalehes Põhjarannik ilmus lühendatult president Tarmo Soomere 23. oktoobril riigikogus põlevkivienergeetika arutelul peetud ettekanne "Millest saame elektrit pärast põlevkivi?"

24.10.2018 President Tarmo Soomere osales Euroopa merekomitee sügisesel plenaaristungil (24.–25. oktoobril 2018) Triestes (Itaalias). Eesti teaduste akadeemia on Euroopa merekomitee asutajaliige. http://www.marineboard.eu/emb-autumn-plenary-meeting-0

23.10.2018 President Tarmo Soomere pidas kutsutud esinejana ettekande "Põlevkivist algava väärtusahela keerdkäigud" oluliselt tähtsa riikliku küsimuse "Eesti vajab põlevkivistrateegiast väljumise strateegiat ehk PÕXITit" arutelul riigikogu täiskogus.

23.10.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames pidas Jaan Aru Von Krahli teatris loengu "Inimene". Lõpuvinjeti esitas akadeemia president Tarmo Soomere. http://www.jaik.ee/loengud/jaan-aru-inimene

23.10.2018 President Tarmo Soomere kommenteeris ETV saates "Aktualne kaamera" põlevkivienergeetika väljavaateid seoses riigikogus toimunud aruteluga. Viide riigikogu istungisaali salvestusest: https://www.youtube.com/watch?v=5xDNLbENuss

22.10.2018 Akadeemia korraldusel toimus 22.-23. oktoobril 2018 rahvusvaheline konverents "Advisory role of academies in the information-rich society". Teaduse sõnumist kõnelesid prof Sierd Cloetingh, prof Antonio Loprieno ja dr Katrien Maes. Kuidas teadusest nõuanne saab, arutlesid prof Janusz Bujnicki ja prof Jorge Huete. Kuidas nõuandeid ühise hüvangu eesmärgil ära kasutada, rääkisid dr Robert-Jan Smits ja prof Marju Lauristin. Oma kogemusi jagasid Eesti kõrgkoolide, ministeeriumide ja ühiskondlike organisatsioonide esindajad. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20180901100136/

22.10.2018 Akadeemik Anto Raukas kirjutas Eesti Päevalehte arvamusloo "Kiire PÕXIT lõpetaks meie energeetilise julgeoleku". http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anto-raukas-kiire-poxit-lopetaks-meie-energeetilise-julgeoleku?id=84058268

20.10.2018 Vikerraadio eetris oli neljas saade "Raadio JAIK. Globaalne ja lokaalne"; lisatud president Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/867068/raadio-jaik-globaalne-ja-lokaalne/891951

20.10.2018 President Tarmo Soomere kohtus Stanford Research Institute (SRI) korporatiivstrateegia juhi Dennis Tsuga ja riigikogu liikme Anne Sullinguga.

20.10.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemikute Raivo Uibo ja Tarmo Soomere tandemkolumn "Tippvõistlused teaduses, auhinnaks meie kõigi tervis" (Postimees AK, 20. oktoober 2018, lk 4). https://heureka.postimees.ee/6433376/raivo-uibo-ja-tarmo-soomere-tippvoistlused-teaduses-auhinnaks-meie-koigi-tervis

19.10.2018 President Tarmo Soomere kohtus 1:1 formaadis USA teadussaadiku prof Robert Langeriga (Massachusetts Institute of Technology).

19.10.2018 Akadeemik Ülo Niinemets rääkis portaali Innovatiiv saates "Innovatsiooniminutid" taimedest ja globaliseerumise mõjust põllumajandusele. https://innovatiiv.ee/kas-taltsutatud-putukas-voiks-asendada-glufosaate/

18.10.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" - raames pidas Mihkel Kangur Von Krahli Teatris loengu "Keskkond". Lõpuvinjeti esitas akadeemia president Tarmo Soomere. http://www.jaik.ee/loengud/mihkel-kangur-keskkond

17.10.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames pidas Sten Tamkivi Von Krahli teatris loengu "Töö". Lõpukommentaari ehk vinjeti tegi akadeemia president Tarmo Soomere. http://www.jaik.ee/loengud/sten-tamkivi-too

17.10.2018 Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse 30. aastapäeva seminari avakõne pidas president Tarmo Soomere. Keskus on välja kasvanud Eesti NSV teaduste akadeemia filosoofia, sotsioloogia ja õiguse instituudist.

17.10.2018 Akadeemik Anu Raud tutvustas ERMis oma näitust Tamme gümnaasiumi ja Poska gümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele.

17.10.2018 ERR-i portaalis Novaator ilmus pikem artikkel sellest, kuidas Tartu ülikooli mükoloogia professori, akadeemik Urmas Kõljala töögrupp lõi eluslooduse liiginimede kirjeldamiseks uue mehhanismi. https://novaator.err.ee/869735/liiginimede-korval-hakkavad-paralleelselt-kehtima-doi-koodid

16.10.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames pidas Saale Kareda Von Krahli teatris loengu "Inimest ja loodust väärtustav ühiskond". Lõpukommentaari tegi akadeemia president Tarmo Soomere. http://www.jaik.ee/loengud/saale-kareda-inimest-ja-loodust-vaartustav-uhiskond

15.10.2018 Portaal "Estonian World Review" taasavaldas Mihkel Kärmase 2014. a kirjutatud artikli "Eesti staažikad teadlased ei usu kliimasoojenemise ohtudesse", mis kajastab akadeemik Anto Raukase seisukohta kliimamuutuse tekkepõhjuste osas. https://www.eesti.ca/eesti-staazikad-teadlased-ei-usu-kliimasoojenemise-ohtudesse-err/article52371

13.10.2018 Vikerraadio eetris oli kolmas saade "Raadio JAIK. Vaimsus ja religioon"; lisatud president Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/866896/raadio-jaik-vaimsus-ja-religioon/889884

13.10.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Martin Zobeli artikkel "Kas tõejärgsus on vältimatu?" (Postimees AK, 13. oktoober 2018, lk 7).

13.10.2018 Ajalehes Meie Maa ilmus Vilma Rauniste sulest artikkel "Ene Ergma tee füüsika ja tähtede juurde". https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=42&artid=83947&term=Ergma

13.10.2018 Avati akadeemik Arvo Pärdi keskus. Ülevaatesaates Eesti Televisioonis andis kommentaari ka president Tarmo Soomere. Kõik meediakanalid kajastasid keskuse avamist nii laupäeval, pühapäeval (14.10) kui ka esmaspäeval (15.10).

12.10.2018 Akadeemia saalis toimus akadeemik Dimitri Kaljo 90. sünnipäevale pühendatud konverents.

12.10.2018 Akadeemik Jaan Undusk esines ettekandega Tallinnas tegutsenud kuulsale saksa kirjanikule, teatrimehele ja estofiilile August von Kotzebuele (1761–1819) pühendatud teaduskonverentsil "VII Kotzebue kõnelused" Berliin-Brandenburgi teaduste akadeemias. https://kultuur.postimees.ee/6426220/berliinis-toimub-vii-kotzebue-konverents

11.10.2018 President Tarmo Soomere osales kohtumisel Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi (DG Research and Innovation) peadirektori Jean-Eric Paquet’ga haridus- ja teadusministeeriumis.

10.10.2018 President Tarmo Soomere andis intervjuu Kuku raadio Ärataja programmis ja kõneles riigikogus toimuvast konverentsist "Teadus kui Eesti arengumootor"

10.10.2018 10. oktoobril toimus riigikogus viies teaduspoliitika konverents "Teadus kui Eesti arengumootor. Kuidas teadus kaitseb Eestit?". Konverentsi arutelu keskendus Eesti tulevikule ja teaduse rollile selle kujundaja ja kaitsjana. Konverentsi modereeris akadeemia president Tarmo Soomere, kes pidas ka ettekande "Targa riigi targad nõuandjad". https://novaator.err.ee/867613/jareldus-teaduspoliitika-konverentsilt-teadus-peab-minema-poliitikasse

08.10.2018 Peaministri kutsel osales akadeemia president Tarmo Soomere õhtusöögil Wessexi krahvi ja krahvinnaga teaduste akadeemia saalis.

06.10.2018 Vikerraadio eetris oli teine saade "Raadio JAIK. Kosmos"; lisatud president Tarmo Soomere kommentaar. https://vikerraadio.err.ee/866859/raadio-jaik-kosmos/887828

05.10.2018 President Tarmo Soomere pidas algatuse "Kust Sa tead?" partnerite seminaril ettekande "Kust Sa tead? Ehk teaduskommunikatsioon küllastunud auditooriumile" (Tallinn, Õpetajate maja).

05.10.2018 Ajalehes Saarte Hääl ilmus artikkel sellest, kuidas akadeemik Ene Ergma pidas Saaremaa väärikate ülikooli uue hooaja avaloengu. Teemaks oli nii kaugem kui ka lähem kosmos. https://www.saartehaal.ee/2018/10/05/ene-ergma-jagas-eakatele-oppuritele-taevast-tarkust/

05.10.2018 Sirbis ilmus president Tarmo Soomere kommentaar "Unes nähtud rahaga ei saa arveid maksta" Von Krahli akadeemia loengusarjas 06.09 peetud Asse Sauga ettekandele "Väärtused ja raha" (Sirp nr 40(3711), 05. september 2018, lk 25). http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/unes-nahtud-rahaga-ei-saa-arveid-maksta/

04.10.2018 President Tarmo Soomere pidas noorsootöö foorumil NOORUM ettekande "Tuleviku keskkond: megatrendid ja igaühe panus" (Tallinn, kinos Kosmos, 04.-05.10.2018). https://www.ev100.ee/et/vi-noorsootoo-foorum-noorum

01.10.2018 Postimehe teadusportaalis Heureka ilmus Kaur Marani vahendatud kokkuvõte suurest rahvusvahelisest uurimusest, millesse panustas ka akadeemik Ülo Niinemets. Mammutuuring näitas, kuidas tundra soojemas kliimas "kasvama" hakkab. https://heureka.postimees.ee/6417686/mammutuuring-naitas-kuidas-tundra-soojemas-kliimas-kasvama-hakkab

29.09.2018 President Tarmo Soomere kõneles Kuku raadio saates "Meretund" kliimamuutuste mõjust Läänemerele. Jutt oli salvestatud Kuressaare merepäevadel (10. augustil 2018). http://podcast.kuku.postimees.ee/saated/meretund/

29.09.2018 Vikerraadio eetris oli esimene saade "Raadio JAIK. Raha ja väärtused", mille aluseks on Von Krahli akadeemia, Vikerraadio ja teaduste akadeemia koostöös sündinud loengusari "Elu pärast Googlet". Lisatud on teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere kommentaar. Saade on järelkuulatav: https://vikerraadio.err.ee/861710/885724

28.09.2018 Sirbis ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomere meenutus "Monumendid elavatele" akadeemik Endel Lippmaa büsti avamiselt (Sirp, 28. september 2018, lk 39). http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/monumendid-elavatele/

28.09.2018 Ajakirjas Tuna ilmus akadeemik Jüri Engelbrehti essee "Praha 1968 ja tänapäev" (Tuna, 2018, 3, lk 2-8). http://www.ra.ee/tuna/praha-1968-ja-tanapaev/

28.09.2018 Sirbis ilmus akadeemik Jaak Aaviksoo artikkel "TalTechi uue sajandi väljakutsed" (Sirp nr 39(3710), 28. september 2018, lk 36-37) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/taltechi-uue-sajandi-valjakutsed/

27.09.2018 President Tarmo Soomere pidas XIV rahvusvahelisel merekonverentsil ettekande "Läänemeri kliimamuutuste keerises" https://maritimeconference.eu/

27.09.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames pidas Kristjan Port Von Krahli teatris loengu “Tervis”. Lõpukommentaari tegi akadeemia president Tarmo Soomere.

26.09.2018 26.09.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames pidas Ringo Ringvee Von Krahli teatris loengu "Vaimsus ja religioon". Lõpukommentaari tegi akadeemia president Tarmo Soomere.

25.09.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames pidas Rea Raus Von Krahli teatris loengu “Ma(a)”. Lõpukommentaari tegi akadeemia president Tarmo Soomere. Loengusari valmib Von Krahli akadeemia, Vikerraadio ja teaduste akadeemia koostöös. "Elu pärast Googlet" loengud on järelkuulatavad-vaadatavad Von Krahli Facebooki lehel: https://www.facebook.com/vonkrahliteater/

25.09.2018 President Tarmo Soomere oli ETV "Esimese stuudio" eetris. Saatejuhi Andres Kuusega vahetati mõtteid äärmiselt tundlikel, kontrastsetel, ja kohati olemuslikult vastuolulistel teemadel. https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/photos/a.1582477688664131/2211035572475003/?type=3&theater

24.09.2018 Akadeemia teaduspäeval Võru gümnaasiumis anti ülevaade akadeemia tegevuse printsiipidest. Akadeemik Tarmo Soomere rääkis, millised mõjud on kliimamuutustel Eesti tuulistele randadele ja akadeemik Urmas Varblane kõneles majandusteadusest, populismist ja Brexitist. https://lounaeestlane.ee/teaduspaev-ootab-voru-maakonna-gumnasiste-24-septembril-kuulama/

21.09.2018 Kanal 2 televiktoriini «Kuldvillak» avaosa pühendati Tallinna Tehnikaülikooli 100. juubeliaastale. Oma teadmised panid proovile rektor Jaak Aaviksoo, akadeemik Maarja Kruusmaa ja TTÜ mehhatroonika tudeng Mihkel Talmar. Viktoriini võitis ülekaalukalt rektor Aaviksoo.

21.09.2018 Akadeemik Mart Kalm osaleb Kultuurikatlas toimuval seminaril, kus Tallinna linn loob endale arengukava. http://www.pealinn.ee/tagid/koik/video-andrus-kaldalu-ulemiste-jarvekallas-voiks-olla-linnarahvale-n228311

20.09.2018 President Tarmo Soomere pidas ettekande "Concealed changes in waves and winds that may lead to an ecological deadzone of shelf seas" Alexander von Humboldti kolleegiumil "Sustainable development and climate change: connecting research, policy and practice" (Belgrad, Serbia, September 19–22).

20.09.2018 Maalehes ilmus akadeemik Anu Rauaga intervjuu, milles ta kõneleb haldusreformist kui tema jaoks ühest väga valusast küsimusest (Maaleht, 20. september 2018, lk 4). http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kunstnik-anu-raud-haldusreform-on-minu-jaoks-uks-valulisemaid-kusimusi?id=83707567

20.09.2018 Horisondis ilmus Helen Rohtmets-Aasa pikem intervjuu akadeemik Mart Kalmuga. Äsja uude hoonesse kolinud rektor ütleb, et kunsti üks olulisemaid missioone on maailma paremaks muutmine https://www.loodusajakiri.ee/sugisene-horisont-eesti-piirjoonte-kujunemine-paesse-peidetud-kliimamuutuste-jaljed-ja-tahevoolud/

20.09.2018 Akadeemik Andres Metspalu seletab geenivaramu videos, miks geenidoonoriks hakata. https://www.facebook.com/geenivaramu/videos/1986226708106405/?hc_ref=ARQKk9s2zhX26Ob0RvUB8Weer-knkTgU3liw78g5sHSUaGXhhUhPblwOArfm8-WbOx8&__xts__[0]=68.ARCnnIwO5-RmhMZYX1R7DCZpRrMwSB2_cCgXjUxls_voIWix21Svix7gb70ZSy9s9_0n2_Ed3OEW8AIfkxCh2HoQJoPI2XqGPyh-w_wy7gU7v_QlHBjLnMiiV05n_B9NioK36usA5d_7-Oc26dy9l6Nyzl0tYKaGBji5DBNLxKBCo0jOfz7xMw&__tn__=FC-R

19.09.2018 Akadeemik Jaak Aaviksoo andis Ainar Ruussaarele intervjuu Postimees online'is (saade Otse Postimehest),kus väitis, et Eestis on liialt palju doktorikraadiga inimesi. https://tv.postimees.ee/6407667/otse-postimehest-rektor-aaviksoo-korghariduse-valjakutsetest

18.09.2018 President Tarmo Soomere pidas õiguskantsleri võimukõneluste seerias avaliku loengu "Kliima võim paneb rahvad rändama".

18.09.2018 Akadeemik Toomas Asser kõneles Poska Akadeemias õppimisvõimalustest Tartu Ülikoolis ja pidas ettekande "Ajust ja ajuhaigustest".

17.09.2018 Tallinna tehnikaülikooli nn akadeemikute alleel avati Endel Lippmaa büst. Sõnavõttudega esinesid rektor akadeemik Jaak Aaviksoo ja akadeemia president Tarmo Soomere.

15.09.2018 President Tarmo Soomere pidas ettekande "Usalduse väärtus kaasaegses ühiskonnas" Hageri vennastekoguduse palvemaja 200. aastapäeva konverentsil "Vennastekogudus – kellele ja miks?"

15.09.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemikute Peeter Saari ja Tarmo Soomere nn tandemkolumn "Kiskjad teadlase rahakoti kallal ja plaan S" (Postimees AK, 15. september 2018, lk 6-7) https://heureka.postimees.ee/6405178/peeter-saari-ja-tarmo-soomere-kolumn-kiskjad-teadlase-rahakoti-kallal-ja-plaan-s

15.09.2018 Õhtulehes ilmus akadeemik Lauri Mälksoo miniloeng "Miks riikide kokkulepped ei pea ja alatasa sõditakse?" (Õhtuleht, 14. september 2018, lk 22-23) https://www.ohtuleht.ee/897145/akadeemik-malksoo-miniloeng-miks-riikide-kokkulepped-ei-pea-ja-alatasa-soditakse

14.09.2018 Müürilehes ilmus akadeemik Jüri Allikuga intervjuu "Õigesti mõtlemise ja teisitimõtlemise piiril" https://www.muurileht.ee/oigesti-motlemise-ja-teisitimotlemise-piiril-intervjuu-juri-allikuga/

14.09.2018 Õpetajate Lehes ilmus president Tarmo Soomere artikkel "Suhtlemine tippteadlastega kui legaalne doping teadushuvilistele noortele ehk Kuidas elus faktipõhisus roogib välja libainfo ja juhuvalikud". http://opleht.ee/2018/09/suhtlemine-tippteadlastega-kui-legaalne-doping-teadushuvilistele-noortele-ehk-kuidas-elus-faktipohisus-roogib-valja-libainfo-ja-juhuvalikud/

14.09.2018 President Tarmo Soomere tegi esitluse "Estonian Academy of Sciences: Interlinking science and media" Baltimaade teaduste akadeemiate ja Hamburgi teaduste ja kunstide akadeemia seminaril (Hamburg, Hotel Grand Elysee).

13.09.2018 President Tarmo Soomere pidas ettekande "A small sea under heavy pressure" konverentsil "New Baltic Sea Generation" (Stockholm, M/S Baltic Queen).

12.09.2018 President Tarmo Soomere pidas ettekande "Megatrendid 2035: Keskkond" seminaril "Maailm ja Euroopa Liit aastal 2035" (Hilton Tallinn Park hotell).

07.09.2018 Akadeemias toimus Euroopa vanima teaduskoostööd toetava programmi COST infopäev. Tervituskõnega esines akadeemia president Tarmo Soomere. COST-i president professor Sierd Cloetingh tõi esile Eesti teadlaste aktiivsust ja rõhutas Eesti eesistumise ajal vastu võetud “Tallinn Call for Action” tähtsust Euroopa teadusmaastiku korrastamisel. Oma kogemusi COST-is osalemisest jagasid Tallinna Ülikooli professor Anu Toots, Tartu Ülikooli professor Jaanus Harro ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Kuldar Taveter. Infopäeva korraldasid Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti EURAXESS-i võrgustikuga. http://www.etag.ee/uritus/cost-infopaev/

07.09.2018 Ajakirja Akadeemia 9. numbris on president Tarmo Soomere artikkel teaduste akadeemia rollist tänapäeval ja akadeemik Jüri Alliku arvustus Endel Tulvingu raamatule "Episoodilise mälu elemendid" http://www.akad.ee/2018/08/30/akadeemia-nr-9-2018/

06.09.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames toimus Von Krahli teatris Asse Sauga loeng “Väärtused ja raha”. Lõpukommentaari tegi akadeemia president Tarmo Soomere. Loengusari valmib Von Krahli akadeemia, Vikerraadio ja teaduste akadeemia koostöös. "Elu pärast Googlet" loengud on järelkuulatavad-vaadatavad Von Krahli Facebooki lehel: https://www.facebook.com/vonkrahliteater/

06.09.2018 Eesti Päevalehes ilmus akadeemik Lauri Mälksoo artikkel "Eesti õigusteaduse tulevik on tõsises ohus". http://epl.delfi.ee/news/arvamus/lauri-malksoo-eesti-oigusteaduse-tulevik-on-tosises-ohus?id=83579799

06.09.2018 Postimehes ilmus president Tarmo Soomere Eesti teaduspoliitikat puudutav artikkel "Kadunud põlvkonna peidetud kuld". https://arvamus.postimees.ee/6303832/tarmo-soomere-kadunud-polvkonna-peidetud-kuld

05.09.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames toimus Von Krahli teatris Mart Noorma loeng “Kosmos”, millele tegi lõpukommentaari akadeemia president Tarmo Soomere. Loengusari valmib Von Krahli akadeemia, Vikerraadio ja teaduste akadeemia koostöös. "Elu pärast Googlet" loengud on järelkuulatavad-vaadatavad Von Krahli Facebooki lehel: https://www.facebook.com/vonkrahliteater/

04.09.2018 Loengusarja "Elu pärast Googlet" raames toimus Von Krahli teatris Kaupo Vipi loeng “Globaalne ja lokaalne”, millele tegi lõpukommentaari akadeemia president Tarmo Soomere. Loengusari valmib Von Krahli akadeemia, Vikerraadio ja teaduste akadeemia koostöös. "Elu pärast Googlet" loengud on järelkuulatavad-vaadatavad Von Krahli Facebooki lehel: https://www.facebook.com/vonkrahliteater/

04.09.2018 Akadeemik Jaak Aaviksoo oli ETV uue saatesarja "Esimene stuudio" esimene külaline. Saatejuht oli Andres Kuusk. Räägiti Tallinna tehnikaülikooli juubelist ja paljust muust. https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/esimene_stuudio/saated/1e318c1e-983e-472a-a9fa-1384f82b1c84/esimene-stuudio

29.08.2018 Eesti Päevalehes ilmus intervjuu akadeemik Enn Lustiga. Ajakirjanik Margus Maidla uurib, kas ja kuidas peaks Eesti panustama vesinikul põhinevasse energiatehnoloogiasse. http://epl.delfi.ee/news/forte/akadeemik-vesinikul-pohinevasse-energiatehnoloogiasse-tasub-panustada?id=83469845

29.08.2018 Akadeemik Jüri Allik osales Narvas Postimehe trehvunksil "Kas meie inimesed muutuvad targemaks või rumalamaks". https://arvamus.postimees.ee/6143335/postimehe-trehvunks-kas-me-inimesed-muutuvad-targemaks-voi-rumalamaks

28.08.2018 Akadeemias toimus tulevikutehnoloogiate arendajate võrgustiku Flag-ERA projekti FuturICT 2.0 intensiivpäev suurte ühiskondlike süsteemide mõistmisest ja haldamisest. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20180818093822/

25.08.2018 Õhtulehes ilmus intervjuu kunstiakadeemia rektori akadeemik Mart Kalmuga. Räägitakse nii vanast kui ka uuest õppehoonest. https://www.ohtuleht.ee/893635/mart-kalm-mida-rohkem-kodus-tuhvli-all-oled-seda-kangem-ulemus-oled-tool

25.08.2018 Postimehe AK teadusrubriigi uut hooaega alustas akadeemik Enn Tõugu arvamuslugu "Kuidas noppida teaduspuu vilju?" (Postimees AK, 25. august 2018, lk 9). https://arvamus.postimees.ee/6140514/enn-tougu-kuidas-noppida-teaduspuu-vilju

24.08.2018 Tartu ülikooli rektor akadeemik Toomas Asser andis ametivande. Oma inauguratsioonikõnes tõi ta välja nii muudatused, mida peab ülikooli sees tegema, kui ka selle, kuidas teenida ühiskonda, sealjuures näiteks tuletades valitsusele meelde, miks on tarvis liikuda ümberjagamismajanduselt teadmuspõhisele majandusele. https://novaator.err.ee/856043/rektor-valitsusele-on-viimane-aeg-liikuda-umberjagamismajanduselt-teadmuspohisele

23.08.2018 Akadeemik ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm tutvustas ETV saates "Ringvaade suvel" kohe-kohe valmis saavat uut hoonet. https://etv.err.ee/l/meelelahutus/ringvaade

23.08.2018 Akadeemik Lauri Mälksoo esines kommunismiohvrite memoriaali avamisele pühendatud rahvusvahelisel konverentsil. Postimees tegi konverentsist videoülekande. https://arvamus.postimees.ee/6137793/pildid-ja-video-kommunismiohvrite-memoriaali-avamine-ja-malestamise-paeva-konverents?_ga=2.40012517.694946235.1535096032-718474467.1510138801

16.08.2018 Nurgakivi sai Tartu kesklinna Emajõe kaldale ehitatav Tartu ülikooli Delta keskus. Selles hakkavad üheskoos tegutsema teadlased, üliõpilased ja teaduskoostööst huvitatud ettevõtted. https://tartu.postimees.ee/6134040/galerii-tartu-ulikooli-delta-keskus-sai-nurgakivi

13.08.2018 Akadeemik Ando Raukas väitleb ja nõutab vastuseid energiapoliitika valdkonnas Eesti Päevalehe arvamusveerus. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/anto-raukas-eesti-ei-peaks-kartma-vene-elektrivorku?id=83325211

10.08.2018 President Tarmo Soomere esines ettekandega "Eesti tuulised rannad ja rahutu rannikumeri" Kuressaare merepäevade mõttekojas.

10.08.2018 Tartu ülikooli rektor akadeemik Toomas Asser osales arvamusfestivali debatis, mis keskendus akadeemilisele vabadusele. https://novaator.err.ee/852971/teadlased-tselluloositehase-juhtum-opetas-mondagi-akadeemilisest-vabadusest

09.08.2018 Ajalehes Saarte Hääl ilmus sissejuhatus president Tarmo Soomere järgmisele päevale planeeritud loengule (Saarte Hääl, 09. august 2018, lk 5) https://www.saartehaal.ee/2018/08/09/eesti-tuulised-rannad-ja-rahutu-rannikumeri/

08.08.2018 Ajalehes Postimees ilmus pikem intervjuu Tartu ülikooli rektori akadeemik Toomas Asseriga. https://www.postimees.ee/6031024/teadlastel-peab-alles-jaama-oigus-arvata

07.08.2018 Akadeemik Ene Ergmalt ilmus ajakirja Eesti Looduse augustinumbris rubriigis "100 rida Eesti loodusest" mõtisklus inimesest ja looduses, looduse säilitamise vajadusest. https://www.loodusajakiri.ee/uusveeb/wp-content/uploads/2018/07/EL8_2018red.pdf

06.08.2018 Eesti Ekspressi augusti esimeses numbris ilmus artikkel akadeemik Toomas Asserist ja tema elumuutusest. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/tartu-ulikooli-vastne-rektor-toomas-asser-iga-too-muutub-lopuks-rutiinseks?id=83205655

04.08.2018 Akadeemik Eero Vasar seletab Õhtulehes, miks on MMS inimesele kahjulik. https://www.ohtuleht.ee/890383/akadeemik-vasara-miniloeng-kuidas-end-veenda-et-mms-pole-ravim

01.08.2018 Juulikuises Eesti Naises ilmus usutlus akadeemik Anu Rauaga. http://eestinaine.delfi.ee/elud/anu-raud-mu-unistus-on-et-eestimaad-liigse-arendamisega-kihva-ei-keerataks?id=83303519

01.08.2018 President Tarmo Soomere kommenteeris ajalehele Meie Maa, miks on veetemperatuurid Eesti randades nii erinevad. https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=82949

01.08.2018 Akadeemik Toomas Asser alustas tööd Tartu ülikooli rektori ametis. Sellel puhul andis ta intervjuusid nii Vikerraadio kui ka raadio Kuku hommikuprogrammidele. Uudisnupp ilmus Tartu Postimehes. https://tartu.postimees.ee/6025644/ulikooli-rektor-toomas-asser-teeb-veel-paar-operatsiooni

01.08.2018 Akadeemik Eero Vasar seletab Eesti Ekspressis, miks inimene higistab. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/mis-juhtub-kehaga-kui-on-vaga-palav?id=83177591

27.07.2018 Akadeemikud Mart Kalm ja Jaak Aaviksoo kommenteerisid Tallinna Vabadussõja võidusamba remonttöid. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eka-rektor-mart-kalm-jarjekordsest-vabadussoja-voidusamba-remondist-kuurakat-parandab-vaid-haud?id=83176109

26.07.2018 President Tarmo Soomere kommenteeris TV 3 "Seitsmestes uudistes" kliima soojenemist ja Läänemere olukorda. http://uudised.tv3.ee/

26.07.2018 Akadeemik Andres Metspalu on üks kaasautor hiigeluuringus ja selle tulemustel põhinevas artiklis, mis avaldati ajakirjas Nature Genetics ja millest ERR teadusportaal Novaator on teinud pikema uudisloo. https://novaator.err.ee/849259/hiigeluuring-haridustee-pikkust-maaravad-sajad-geenid

24.07.2018 Akadeemik Jaak Vilo osales Äripäeva "Tulevikuäri" saates, teemaks personaalmeditsiin. https://www.aripaev.ee/saated/2018/07/23/tulevikuari

24.07.2018 President Tarmo Soomere selgitas 24. juuli ETV saates "Ringvaade suvel" veekeeriste tekkemehhanisme. https://novaator.err.ee/848883/soomere-nasa-veekeerise-fotost-kui-maa-oleks-lapik-poleks-keerised-voimalikud

23.07.2018 Akadeemik Lauri Mälksoo juhtimisel toimub 23-27. juulini Pärnus Martensi suveülikool 2018. https://oigus.ut.ee/et/martensi-suveulikool

23.07.2018 Akadeemik Tõnu Tannberg kirjutab ajakirjas Horisont akadeemik Paul Kogermanist.

23.07.2018 Akadeemik Eero Vasar oli abiks ERR teadusportaali Novaator tegijaile. Ta arvestas välja, kui palju energiat võib täiskasvanud mees kaotada 2-3-kraadises vees. https://novaator.err.ee/848486/keha-karastamisega-talveks-on-tapselt-oige-aeg-algust-teha

19.07.2018 Maalehes vedas Jüri Aarma juturingi, kuhu kuulus ka president Tarmo Soomere. Teemaks oli septembris toimuv paavst Franciscuse Eesti visiit. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/tarmo-soomere-paavsti-visiidist-on-taiesti-anomaalne-et-eestisse-tuleb-inimene-kelle-haalt-kuulab-tuhat-korda-rohkem-inimesi-kui-eestis-elanikke-on?id=83106571#cxrecs_s

09.07.2018 Prantsusmaal Toulouse's toimus 9-14. juulil üleilmne teadusfoorum EuroScience Open Forum (ESOF), kus Eesti teadusest esitletakse personaalmeditsiini, nutikat linnakeskkonda, e-tervist ja küberturvalisust. Tänavu on ESOFi programmikomitee esimeheks Eesti Geenivaramu direktor akadeemik Andres Metspalu. https://novaator.err.ee/845836/eesti-viis-uleilmsele-teadusmessile-e-tervise-post-kvant-turvalisuse-ja-targa-linna

04.07.2018 Kahe maailma suurima teaduse eestkoste organisatsiooni liitumisel moodustunud Rahvusvaheline Teadusnõukogu hakkab seisma nii loodus- kui ka humanitaarteaduste eest. Liitumist kommenteeris akadeemia president Tarmo Soomere. https://heureka.postimees.ee/4517755/laamade-liitumine-kaks-teadlaste-maailmaorganisatsiooni-uhinesid

01.07.2018 Horisondi rubriigis "Lugesin üht raamatut" ilmus Tiit Kändlerilt raamatututvustus "Sajandiga teadusriigiks". Jutuks on võetud "Eesti teaduse 100 aastat", mille autorid on akadeemik Jüri Engelbrecht ja Erki Tammiksaar (Horisont 4/2018, lk 59-60).

01.07.2018 Ajakirjas Navigaator (2/2018) kõneldakse Käsmu sadama rajamise plaanidest. Intervjuu on tehtud akadeemik Tarmo Soomerega, kelle nõuandeid kasutati uue sadama detailplaneeringu loomisel. https://www.ajakirinavigaator.ee/ajakirjad/2-2018

01.07.2018 Tallinnas toimus 1.-4. juulil rahvusvaheline teaduskonverents Balticum Organicum Syntheticum (BOS2018), mis oli pühendatud keemilisele sünteesile. Ürituse avasõnad ütlesid Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. Konverentsi aukülalisteks olid Nobeli keemiapreemia laureaadid Robert H. Grubbs (USA, preemia 2005) ja Jean-Marie Lehn (Prantsusmaa, preemia 1987). Konverentsi korraldasid TTÜ keemikud eesotsas akadeemik Margus Lopiga. https://bioneer.ee/keemilise-s%C3%BCnteesi-teaduskonverentsil-tallinnas-esinevad-kaks-nobeli-preemia-laureaati

29.06.2018 Sirbis ilmus president Tarmo Soomere artikkel "Riik ja selle preemiad raamatuks köidetuna" (Sirp, 29. juuni 2018, lk 21) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/riik-ja-selle-preemiad-raamatuks-koidetuna/

27.06.2018 Akadeemia võõrustas 26.-27. juunil Euroopa riikide valitsuste poolt nimetatud teadusnõustajaid ja Euroopa Komisjoni esindajaid ESAF-võrgustiku neljanda kohtumise raames. Eesti esindajaks ESAF-is (European Science Advisors Forum) on president Tarmo Soomere. Esimesel õhtul pidas kutsutud esinejana kõne Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas, teise päeva ettekandjaks oli kutsutud akadeemik Maarja Kruusmaa, kes kõneles Eesti kogemusest ja väljavaadetest infotehnoloogia arendamisel.

19.06.2018 Postimehe portaalis ilmus artikkel "Kõrgkoolis suundus pidulikult teenitud pensionile akadeemik Udo Margna" https://60pluss.postimees.ee/4506649/korgkoolis-suundus-pidulikult-teenitud-pensionile-akadeemik-udo-margna

17.06.2018 Riigikogu Toimetistes ilmus akadeemik Jaak Aaviksoo artikkel "10 mõttearendust Eesti majanduse asjus" (RiTo 37/2018, lk 43-48). https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/RiTo_37_www.pdf

17.06.2018 Riigikogu Toimetistes ilmus akadeemik Urmas Varblase kaasautorlusel artikkel "Eesti arengumudeli muutmiseks tuleb muuta stiimuleid" (RiTo 37/2018, lk 55-74). https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/RiTo_37_www.pdf

17.06.2018 Riigikogu Toimetistes ilmus artikkel "Teadlaskarjääri mudel kui riigi konkurentsivõime tugi" (RiTo 37/2018, lk 191-203). Tekst põhineb Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös tehtud analüüsil (Soomere et al. 2018), mida rahastas Euroopa regionaalarengu fond "Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise (RITA)" programmi tegevuse 4 raames. https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/RiTo_37_www.pdf

16.06.2018 Postimehe AK-s ilmus akadeemik Enn Tõugu arvamuslugu "Teaduse särav esikülg ja keerukad tagahoovid" (Postimees AK, 16. juuni 2018, lk 8) https://heureka.postimees.ee/4504892/enn-tougu-teaduse-sarav-esikulg-ja-keerukad-tagahoovid

14.06.2018 Postimehe arvamusportaalis ilmus akadeemik Anto Raukase lugu "Mida rohkem on meil alternatiivenergiat, seda halvem ja haavatavam on meie elektrisüsteem" https://arvamus.postimees.ee/4504328/anto-raukas-mida-rohkem-on-meil-alternatiivenergiat-seda-halvem-ja-haavatavam-on-meie-elektrisusteem

12.06.2018 Akadeemia sõlmis assotsieerumislepingu Eesti akadeemilise orientaalseltsiga. https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/posts/2119931948252033

12.06.2018 AKADEEMIKUD MONOGRAAFIAST SÄUTSUNI - teaduste akadeemia juubeliaasta puhul avati TLÜ akadeemilise raamatukogu galeriis näitus akadeemikute endi poolt valitud raamatuist, teadusartikleist ja populaarteaduslikest ajalehelugudest. Peaaegu iga akadeemik valis välja just talle meelepärase kirjatöö. Vaid kauneid kunste esindavaid Arvo Pärti ja Anu Rauda sümboliseerivad vastavalt CD ja vaibad. http://www.tlulib.ee/index.php/et/component/k2/item/636-n%C3%A4itus-eesti-teaduste-akadeemia-80

12.06.2018 Tallinna Ülikooli akadeemilises raamatukogus esitleti ühisväljaannet "Eesti Vabariigi preemiad 2018", mis valmis akadeemia, kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös. https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/posts/2119938501584711

11.06.2018 Ajalehes Pealinn ilmus president Tarmo Soomere kommentaarlugu "Läänemeri võib lähitulevikus Tallinnas või Pärnus kriitilise piirini tõusta" (Pealinn, 11. juuni 2018, lk 8) http://www.pealinn.ee/tagid/teadus/tarmo-soomere-laanemeri-voib-lahitulevikus-tallinnas-voi-parnus-n222905

09.06.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Jaan Rossi lugu "Miks kuulavad inimesed kurba muusikat?" (Postimees AK, 9. juuni 2018, lk 7) https://leht.postimees.ee/4501532/jaan-ross-miks-kuulavad-inimesed-kurba-muusikat

08.06.2018 Sirbis ilmus akadeemia välisliikme Jaan Valsineriga intervjuulugu "Konstruktiivne arrogant" (Sirp, 8. juuni 2018, lk 32-33) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/konstruktiivne-arrogant/

07.06.2018 President Tarmo Soomere pidas võtmeloengu "Kliimamuutuste teravad jäljed merelinnades" kommunaalmajanduse aastakonverentsil 2018 "Kvaliteetse elukeskkonna võimekad loojad" (Tallinnas Vene teatris). http://www.pealinn.ee/tallinn/tallinnas-toimub-tana-ja-homme-eesti-ja-soome-uhine-n222825

06.06.2018 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis toimus teaduspäev, kus esinesid akadeemik Agu Laisk "Kuidas minust sai teadlane" ja akadeemik Arvi Freiberg "Energia mitu palet". https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/6703

05.06.2018 Riias kohtusid Eesti, Läti ja Leedu teaduste akadeemiate juhid. Arutati järgmise Balti vaimse koostöö konverentsi põhiteemat ja lepiti kokku edasistes tegevustes. Samas kirjutati alla kolmepoolse koostöölepingu lisa, mis sätestab ühistegevuste raamistiku järgmiseks kaheks aastaks.

05.06.2018 Läti teaduste akadeemias toimunud galal avalikustati L’Oréali Baltikumi stipendiumiprogrammi "For Women in Science" võitjad. Eestist pälvis stipendiumi Tartu ülikooli meditsiiniteaduskonna farmaatsia instituudi dotsent ja juhtivteadur Karin Kogermann, kes on oma teadustöös keskendunud krooniliste haavade ravi parendamisele. Tema eesmärgiks on disainida ja valmistada nutikaid nanofiibrist haavakatteid. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20180605072843/

03.06.2018 Eetris oli president Tarmo Soomere pikem kommentaar TV3 Seitsmestele uudistele Tartu maakonda kavandatava puidurafineerimistehase problemaatika kohta.

31.05.2018 President Tarmo Soomere osales 31.05–01.06.2018 Euroopa teaduste akadeemiate teadusnõukoja (EASAC) nõukogu istungil Viinis Austria teaduste akadeemias.

31.05.2018 Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudis tähistati akadeemik Gennadi Vainikko 80. juubelisünnipäeva. Osalesid akadeemikud Jaan Einasto, Arvi Freiberg ja Eve Oja.

30.05.2018 Akadeemik Paul Ariste mälestuseks ilmus ajakirjas Akadeemia Peeter Oleski artikkel "Sina, Paul Ariste. I" (AKADEEMIA nr 6 – 2018, lk 967-1010) http://www.akad.ee/wp/2018/05/30/akadeemia-nr-6-2018/

30.05.2018 Ajakirjas Akadeemia ilmus akadeemik Jüri Alliku arvustus: Kuidas inimese vaim kasvab ja areneb. Aaro Toomela. Kultuur, kõne ja Minu Ise. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 590 lk; Aaro Toomela. Minu Ise areng: Inimlapsest inimeseks. (Struktuur-süsteemse psühholoogia alused 2.) Tartu: Väike Vanker, 2017. 655 lk (AKADEEMIA nr 6 – 2018, lk 1111-1130) http://www.akad.ee/wp/2018/05/30/akadeemia-nr-6-2018/

27.05.2018 President Tarmo Soomere osales 27.-30.05.2018 Kasahstani rahvusülikooli (al Farabi Kazakh National University) kutsel väliseksperdina mehaanika rahvusvahelise õppekava printsiipide arutelul ja õppekava visandi koostamisel.

25.05.2018 Lõuna-Eesti Postimehes ilmus akadeemik Ene Ergmaga intervjuulugu "Rumal inimene ei tasu olla" (Lõuna-Eesti Postimees, 25. mai 2018, lk 2) https://lounapostimees.postimees.ee/4493862/intervjuu-rumal-inimene-ei-tasu-olla

25.05.2018 "Aktuaalne kaamera" vahendas akadeemik Andres Metspalu ja noorakadeemiku Lili Milani kommentaare geenikaartidest saadava info kohta, mille jõudmine arstideni seisab juriidika taga. https://www.err.ee/834528/geenikaartidest-saadava-info-joudmine-arstideni-seisab-juriidika-taga

25.05.2018 Tartus Omicumi suures saalis toimus esimene avalikkusele mõeldud Eesti teaduse tippkeskuste infopäev, kus üheksa tippkeskuse teadlased tutvustasid oma uurimistöö sisu. Infopäeva kokku võtvat arutlusringi modereeris akadeemia president Tarmo Soomere. Infopäeva korraldas Tartus asuv genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskus. Vahendas Tartu Postimees (24. mai 2018, lk 5) https://tartu.postimees.ee/4493218/teadlaste-raskekahurvagi-ootab-inimesi-tanavalt

25.05.2018 Tartus Physicumis tähistati akadeemik Vladimir Hižnjakovi 80. juubelisünnipäeva. Teiste hulgas õnnitlesid juubilari ka akadeemikud Tarmo Soomere, Jaak Järv, Ene Ergma, Tšeslav Luštšik, Jaan Einasto, Arvo Freiberg, Peeter Saari ja Richard Villems. https://www.fi.ut.ee/et/uudised/vladimir-hiznjakov-80

24.05.2018 Maalehes ilmus akadeemik Urmas Kõljala lugu "Elurikkus määrab tuleviku kvaliteedi" (Maaleht, 24. mai 2018, lk 17) http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/tuttav-tunne-elurikkus-maarab-tuleviku-kvaliteedi?id=82171317

23.05.2018 Naistelehes ilmus intervjuu akadeemik Ene Ergmaga. Vahendas Delfi: http://publik.delfi.ee/news/naisteleht/ene-ergma-erakonna-liikmed-voivad-lihtsalt-eesti-ule-irvitada?id=82191483

22.05.2018 Teaduspäeval Võru Gümnaasiumis esinesid maakonna gümnasistidele ettekannetega akadeemikud Agu Laisk "Kuidas minust sai teadlane" ja Ene Ergma "Kosmos - kauge ja lähedane". http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=24188&type=1

21.05.2018 President Tarmo Soomere pidas ettekande "Kliimamuutused: teadus poliitikat toetamas" ja osales paneeldiskussioonis "Meie tee Pariisi" keskkonnaministeeriumi kliimaseminaril Tallinnas ministeeriumite majas.

19.05.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus president Tarmo Soomere arvamuslugu "Tulevased tippteadlased leitakse loteriiga" (Postimees AK, 19. mai 2018, lk 8) https://heureka.postimees.ee/4489244/tarmo-soomere-tulevased-tippteadlased-leitakse-loteriiga?_ga=2.105734474.85858024.1526624961-725739069.1515680898

18.05.2018 Sirbis ilmus akadeemik Ülo Jaaksoo ja Cybernetica AS juhatuse esimehe Oliver Väärtnõuga intervjuulugu "Tiigrihüppe taassünni arhitektid" (Sirp, 18. mai 2018, lk 32-34) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/tiigrihuppe-taassunni-arhitektid/

16.05.2018 President Tarmo Soomere osales 16-18.05.2018 Euroopa teaduste akadeemiate ühenduse ALLEA peaassambleel ning esines selle üritusega koos korraldatud konverentsi "Science in Times of Challenged Trust and Expertise: Shaping European Science Advice" kokkuvõtvas paneelis lühisõnavõtuga usalduse problemaatikast kaasaegses teadusnõustamises. http://www.alleageneralassembly.org/home/shaping_european_science_advice/

15.05.2018 Akadeemia saalis esitleti EV100 sarja kuuluvat raamatut "Eesti teaduse 100 aastat" (autorid: akadeemik Jüri Engelbrecht ja teadusajaloolane Erki Tammiksaar). Esitluse avasõnad ütles EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. Teema juhatas sisse akadeemia president Tarmo Soomere. Autoritega vestles teadusajakirjanik Priit Ennet. Postimees tegi esitluselt veebiülekande. https://www.facebook.com/pg/teadusteakadeemia/photos/?tab=album&album_id=2106072932971268

15.05.2018 Tallinna päeval anti raekojas üle Tallinna vapimärk president Tarmo Soomerele pikaajalise panuse eest linna arengusse läbi erinevate merendusalaste teadusuuringute. https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/posts/2106015029643725

14.05.2018 Postimehes ilmus akadeemik Jaak Aaviksoo arvamusartikkel "Teaduse võimete piirid" (Postimees, 14. mai 2018, lk 21) https://arvamus.postimees.ee/4487069/akadeemik-jaak-aaviksoo-teaduse-voimete-piirid

12.05.2018 Õhtulehe veebiportaalis ilmus akadeemik Anto Raukase artikkel "Unustage poolvääriskivid, kehale on imerohuks hoopis šungiit!" https://www.ohtuleht.ee/876561/geoloog-unustage-poolvaariskivid-kehale-on-imerohuks-hoopis-sungiit

11.05.2018 Sirbis ilmus president Tarmo Soomere lugu "Järjepidevuse ja muutlikkuse tasakaal", milles on juttu sellest, kuidas teadus, teadlased ja neid ühendavad organisatsioonid saaksid panustada nii akadeemilise kogukonna kui ka kogu ühiskonna arengusse. Tekst on modifitseeritud akadeemik Soomere tänukõnest 4. mail 2018 Klaipeda ülikoolis (Sirp, 11. mai 2018, lk 38). http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/jarjepidevuse-ja-muutlikkuse-tasakaal/

09.05.2018 Postimehes ilmus akadeemik Mart Kalmu lugu, mis on inspireeritud näitusest "Uude Maailma! Eesti arhitektid Torontos", millega avanes esmakordselt põhjalik ülevaade eesti päritolu arhitektide töödest Torontos - unikaalsest ja seni kajastamata tükist meie arhitektuuriloos. Näitus on arhitektuurimuuseumis avatud 27. maini 2018 (Postimees, 9. mai 2018, lk 18 ja 19) https://kultuur.postimees.ee/4478058/eestlaste-ehitatud-toronto

06.05.2018 ETV-s jõudis hommikust õhtuni eetrisse hulk looduseteemalisi saateid. Saates "Loodusepäev Osooniga: teadlaste roll looduskaitses" oli külaliseks akadeemia president Tarmo Soomere. Jutuks olid teadlaste erinevad seisukohad kliimamuutuste põhjustajate osas - ühed väidavad kindlalt, et inimesed on kliimamuutustes süüdi, teised aga arvavad, et loodus toimib omasoodu, inimesed ei suuda midagi teha. Arutleti teemadel: milline on teadlaste roll tänapäeva looduskaitses ja kas teadlasi kaasatakse suurtesse keskkonnaprojektidesse? https://etv.err.ee/l/elusaated/osoon

05.05.2018 Postimehe loos "Lundi rajatavast kiirguskeskusest saab ka Eesti teadlaste superlabor" avaldati akadeemikute Ergo Nõmmiste ja Enn Lusti kommentaarid (Postimees AK, 5. mai 2018, kl 2-3) https://arvamus.postimees.ee/4482281/lundi-rajatavast-kiirguskeskusest-saab-ka-eesti-teadlaste-superlabor

05.05.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Maarja Kruusmaa arvamuslugu "Riik kui leiutis" (Postimees AK, 5. mai 2018, lk 6) https://heureka.postimees.ee/4481746/maarja-kruusmaa-riik-kui-leiutis?_ga=2.130505418.411404960.1525429272-385993340.1479735969

04.05.2018 Akadeemia president Tarmo Soomere promoveeriti esimese eestlasena Klaipėda ülikooli audoktoriks. Teda tunnustati väga hea koostöö ja panuse eest piirideülesesse mereteadusesse ning otseselt Leedu mereteaduse arengusse teaduse lõiketera poole. Akadeemik Soomere pidas akadeemilise loengu "Multifaceted patterns of climate change in the eastern Baltic Sea." https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/posts/2100818533496708

01.05.2018 Horisondis ilmus uudisnupp "80 aastat Eesti teaduste akadeemiat" ja aastapäevale pühendatud tervikasja foto (Horisont 3/2018, lk 8).

01.05.2018 "Plekktrummi" saates oli külas akadeemia välisliige Jaan Valsiner. https://etv2.err.ee/v/kultuur/plekktrumm/saated/6117621f-e30a-4c30-a6d0-71d2c556e7ca/plekktrumm-jaan-valsiner

01.05.2018 Ajalehes KesKus ilmus intervjuu akadeemik Mart Kalmuga: "Emeriidi asi ongi tubaselt joriseda!" (KesKus, mai 2018, lk 9-11) http://kes-kus.ee/eka-rektor-mart-kalm-emeriidi-asi-ongi-tubaselt-joriseda/

30.04.2018 Kultuuriajakirjas Akadeemia ilmus akadeemik Jüri Alliku artikkel "Kas religioosne mõtlemine on olemas?" (Akadeemia, 2018, nr 5, lk 784-808). http://www.akad.ee/wp/2018/04/30/akadeemia-nr-5-2018/

30.04.2018 Kultuuriajakirjas Akadeemia ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti artikkel "Kolm printsi Serendipist" (Akadeemia, 2018, nr 5, lk 771-782) http://www.akad.ee/wp/2018/04/30/akadeemia-nr-5-2018/

30.04.2018 Pealinna lehes ilmus president Tarmo Soomerega intervjuu "Rahvastiku kasv suurendab hea ja kurja võitlust" (Pealinn, 30. aprill 2018, lk 12-13) http://www.pealinn.ee/newset/tarmo-soomere-rahvastiku-kasv-suurendab-hea-ja-kurja-voitlust-n220079

28.04.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Raivo Uibo arvamuslugu "Ebausu levik ei takista teadlasi tulevikku loomast" (Postimees AK, 28. aprill 2018, lk 7). Artikkel on pühendatud 29. aprillil peetavale ülemaailmsele immunoloogiapäevale. See peegeldab üle kümne aasta kestnud traditsiooni, mille puhul kogu maailma immunoloogid tutvustavad üldsusele immuunsüsteemi eripära, uusi lahendusi haiguste avastamisel ja ravis. Igal aastal on üldise tähelepanu osutamisele valitud üks kitsam teema, millele iseäranis pühendutakse. 2018. aastal on fookuses tuberkuloos. https://heureka.postimees.ee/4478526/ebausu-levik-ei-takista-teadlasi-tulevikku-loomast

27.04.2018 Akadeemial oli külas 2017. aasta detsembris valitud välisliige, Budapesti Tehnika- ja Majandusülikooli (BME) rakendusmehaanika professor, Ungari Teaduste Akadeemia akadeemik G?bor Stép?n. Kohtumisel akadeemias arutles külaline koos president Tarmo Soomere ja juhatuse liikme Jüri Engelbrechtiga libateaduse probleemi üle; võrreldi teaduse rahastamist ja seda mõjutavaid faktoreid Eestis ja Ungaris; kõneldi teaduse positsioonist ühiskonnas. Akadeemia välisliikme diplomi andis Tarmo Soomere G?bor Stép?nile üle Tallinna Tehnikaülikoolis, kus külaline pidas avaliku loengu "Quantization and sensory threshold in balancing with delay". https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/photos/a.1582477688664131.1073741827.1582208772024356/2097762660468962/?type=3&theater

23.04.2018 President Tarmo Soomere osales 23.-24.04.2018 Euroopa teaduste akadeemiate teadusnõukoja (EASAC) keskkonnapaneeli ja energeetikapaneeli ühisistungil Budapestis Ungari teaduste akadeemia majas.

21.04.2018 Õhtulehes ilmus president Tarmo Soomere arvamusartikkel "Kliimamuutuste kauge kõmin Eestit puudutamas", mis on kirjutatud konverentsil "Tuulelohe lend" peetud ettekande ainetel (Õhtuleht, 21. aprill 2018, lk 12-13) https://www.ohtuleht.ee/872364/akadeemik-tarmo-soomere-eesti-peab-otsustama-mida-hakata-peale-sadade-miljonite-kliimapagulastega

21.04.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Enn Tõugu arvamusartikkel "Kus on meie teaduse alfanaised?" (Postimees AK, 21. aprill 2018, lk 8) https://heureka.postimees.ee/4474699/akadeemik-enn-tougu-kus-on-meie-teaduse-alfanaised?_ga=2.257958858.1708368695.1524293637-385993340.1479735969

20.04.2018 Akadeemia üldkogu aastakoosolekul tehti akadeemikutest traditsiooniline ühispilt. https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/photos/a.1582477688664131.1073741827.1582208772024356/2093991554179406/?type=3&theater

20.04.2018 Täpselt 80 aastat tagasi - 20. aprillil 1938 - toimus Tartus Eesti teadusteaAkadeemia täiskogu esimene koosolek. Seda sündmust tähistati akadeemia üldkogu piduliku istungi ja konverentsiga 20. aprillil 2018 Eesti rahva muuseumis. http://www.akadeemia.ee/…/…/uudised/uritused/20180316093413/

20.04.2018 Akadeemia eestvedamisel tähistati ERMis konverentsiga "Eesti mõttelugu" Eesti teaduste akadeemia esimese üldkogu istungit, mis peeti 20. aprillil 1938. Ettekannetega esinesid Hando Runnel, Mart Jagomägi, Jaan Undusk, Ülo Matjus, Pärtel Piirimäe ja Ester Oras. Akadeemik Jüri Engelbrecht kirjutas Eesti mõtteloo teemal mõtiskluse samal päeval ilmunud Sirbis (Sirp, 20. aprill 2018, lk 32) http://www.sirp.ee/s1-ar…/c21-teadus/motteloo-motestamisest/

20.04.2018 Esmakordselt ilmus akadeemia klassikalistele - nn valgetele aastaraamatutele lisaks ka värviline aastaraamat: EESTI TEADUSTE AKADEEMIA SÕNAS JA PILDIS. https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/photos/a.1582477688664131.1073741827.1582208772024356/2093932897518605/?type=3&theater

20.04.2018 Apollo eestikeelsete raamatute TOP 10-s oli ka akadeemik Jüri Engelbrechti ja Erki Tammiksaare koostöös ilmunud raamat "Eesti teaduse 100 aastat" https://www.apollo.ee/eesti-teaduse-100-aastat.html

20.04.2018 President Tarmo Soomere esitles akadeemia üldkogu pidulikul istungil ERM-is tervikasja – EESTI TEADUSTE AKADEEMIA 80 –, s.o postmargiga postkaarti, mille Eesti Post akadeemia juubeliaasta tähistamiseks käibele lasi. https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/photos/a.1582477688664131.1073741827.1582208772024356/2093899640855264/?type=3&theater

18.04.2018 Eesti Ekspressis ilmus lugu "Miks mehed ja naised nii erinevad on?", milles on juttu, kuidas Anu Realo ja akadeemik Jüri Alliku teadustöö meeste ja naiste psühholoogilistest erinevustest on maailma meedias teeninud suurt tähelepanu. https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/posts/2092981114280450

17.04.2018 Inspireerituna Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (Joint Research Centre, JRC) algatusest "Science meets Parliaments", mis keskendub Euroopa teadlaste kriitiliselt olulisele nõustavale rollile tõejärgses ühiskonnas, korraldasid teaduste akadeemia ja arenguseire keskus teadlaste ja riigikogu viie komisjoni ühisarutelu, kus käsitleti Eesti jaoks võtmetähtsusega teemasid: tuuleenergia potentsiaali taastuvenergia allikana; energiajulgeoleku jaoks vajalikke investeeringuid ning gaasituru toimimise ja varustuskindluse problemaatikat. Euroopa Komisjoni jaoks valminud uuringutest ja neile tuginevatest soovitustest andsid ülevaate JRC spetsialistid. https://www.riigikogu.ee/eesti-energeetika-ja-energiavarustuse-probleemide-arutelu/

14.04.2018 Eesti rahva muuseumis avatakse akadeemik Anu Raua 75. sünnipäevale pühendatud näitus "Isamaastikud", kus on eksponeeritud ligi 50 vaipa perioodist 1968-2018. Näitus on ERM-i galeriis tavakorras avatud pühapäevast, 15. aprillist. Näituse kuraator ja produtsent on Reet Mark (ERM) ning kujundaja Ene-Liis Semper (NO99). https://kultuur.postimees.ee/4464665/ermis-avatakse-vaibakunstnik-anu-raua-naitus

13.04.2018 Postimehe kultuuriportaalis ilmus intervjuu akadeemik Enn Tõuguga tema hiljuti ilmunud raamatust "Arvutid, küberruum ja tehismõistus: noppeid arvutite imepärasest eduloost" (Postmiees AK, 14. aprill 2018, lk 8-9). https://kultuur.postimees.ee/4468535/enn-tougu-arvutil-on-hing-sees

13.04.2018 Sirbis ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti artikkel "Võidujooksu asemel võimalused" (Sirp, 13. aprill 2018, lk 2-4). http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/voidujooksu-asemel-voimalused/

13.04.2018 President Tarmo Soomere pidas ettekande "Reflections of climate change in nearshore and coastal processes in the Baltic Sea" kollokviumil "Rannikuteaduse tulevik" (Ernst Moritz Arndt Unversität Greifswald, Saksamaa).

12.04.2018 Eesti Rahva Muuseumis toimus 12.-13. aprillil 2018 õpilaste teadusfestival, kus tunnustati õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Akadeemia autasustas andekaid noori eripreemiaga. Teadusfestivali korraldas Eesti Teadusagentuur. ERR Novaatorist sai lugeda õpilaste teadustööde konkursil osalejate lugusid ning jälgida otseülekannet autasustamisest. http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/

11.04.2018 President Tarmo Soomere andis kommentaari ETV saates "Pealtnägija", kus kajastati lugu esimesest Eestisse tekkinud nn rahvusvahelisest libaülikoolist. https://etv.err.ee/v/48452721-7fe5-4bc5-b3fa-0bb256b7568f

09.04.2018 Tartu Postimehes ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa artikkel "Kevadine Tartu välisõhu saastus ei ole sugugi paratamatus" (Tartu Postimees, 9. aprill 2018, lk 2) https://tartu.postimees.ee/4464201/ulo-niinemets-kevadine-tartu-valisohu-saastus-ei-ole-sugugi-paratamatus

05.04.2018 President Tarmo Soomere andis lühikommentaari ETV saates “Aktuaalne kaamera” Saaremaa silla plaanide kohta. https://arhiiv.err.ee/guid/20180406145358501000300112290E2BA238B440000005008B00000D0F019950

04.04.2018 Tööandjate keskliidu konverents "Tuulelohe lend 2018" (Tallinn, Swissotel) keskendus tänase Eesti kõige suuremale väljakutsele - vähenevale rahvastikule ja sellest tulenevatele probleemidele. Konverentsi II sessioonil tegi akadeemia president Tarmo Soomere ettekande "Kliimamuutuste kauge kõmin Eestit puudutamas". Ärileht tegi konverentsipäevast veebiülekande http://arileht.delfi.ee/news/uudised/arileht-teeb-ulekande-tooandjate-konverentsist-kuidas-me-kestame?id=81634489

03.04.2018 Eile (03. aprillil 2018) Sakalas ilmunud loo "Arvutiomanikul tuleb osata krüptoraha kaevandamist märgata" juures avaldati akadeemik Jaak Vilo lühikommentaar: "Krüptoraha kaevandamist pole alati lihtne märgata – ka viirustega tulevad vahel arvutisse tarkvara ja tegevused, mida ei pruugi tuvastada. Üldiselt peaks aga märkama ja ohutulukesed süttima, vähemalt laptop’i puhul, kui ventilaatorid huugavad, arvuti läheb kuumaks, tekib palju võrguliiklust ja protsessor töötab täisintensiivsusel, kuigi ise arvutis nagu midagi ei tee ..." (Sakala, 03. aprill 2018, lk 7) https://sakala.postimees.ee/4457939/arvutiomanikul-tuleb-osata-kruptoraha-kaevandamist-margata

03.04.2018 Eesti Päevalehes ilmus lugu "Patarei kindlusesse on kavas rajada terviklik kobarmuuseum", kus avaldati lühikommentaar ka akadeemia presidendilt Tarmo Soomerelt, kes toetab ideed rajada Eestisse teadus- ja tehnikamuuseum (Eesti Päevaleht, 3. aprill 2018, lk 12).

02.04.2018 President Tarmo Soomere andis "Ringvaatele" kommentaari mereveetaseme ja parvlaevaliikluse probleemide kohta Hiiumaa ning mandri vahel, öeldes, et kuigi merre kraavi kaevamine on suhteliselt tulutu tegevus, oleks suuremate probleemide vältimiseks mõistlik korrastada Rukki kanalit parvlaevade suuruse tõttu pea igal aastal. Vahendas ERR Novaator. https://novaator.err.ee/693571/akadeemik-soomere-rukki-kanalit-peaks-suvendama-igal-aastal

02.04.2018 Loengusarja "Tee (Poska) Akadeemiani" raames esinesid akadeemik Urmas Kõljalg teemal "Looduseuurija elu" ja akadeemik Andres Metspalu teemal "Personaalne meditsiin juba täna".

01.04.2018 Akadeemik Ülo Niinemets kõneles Kuku raadio saates "Tähenduse teejuhid" taimede stressisignaalide mõjust kliimale. http://media.kuku.ee/tahenduseteejuhid/tahenduseteejuhid20180401.mp3

31.03.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Jakob Kübarsepa arvamuslugu "Teadus vajab muutusi juba doktorantuuri tasemel" (Postimees AK, 31. märts 2018, lk 9). https://heureka.postimees.ee/4452437/jakob-kubarsepp-teadus-vajab-muutusi-juba-doktorantuuri-tasemel

28.03.2018 Polaaruuringute komisjon korraldas akadeemia saalis teadusvõrgustiku EU-PolarNet sümpoosioni. Tervituste ja sõnavõttudega osalesid akadeemikud Maarja Kruusmaa ja Tarmo Soomere.

27.03.2018 ETV "Terevisioonis" oli külas teaduste akadeemia polaaruuringute komisjoni esimees Rein Vaikmäe, kes rääkis lähemalt, miks on polaaralade uurimine muutunud viimasel ajal oluliseks ka Eesti jaoks. https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/f8ff2c8f-8a57-4c3f-95cf-03e29dfcc1e4/miks-on-muutunud-viimasel-ajal-maakera-polaaralade-uurimine-tahtsaks-ja-oluliseks-ka-eesti-jaoks

27.03.2018 President Tarmo Soomere pidas põhiettekande "Kliimamuutuste peegeldused Eesti rannikuvetes" biosfääripäeva puhul korraldatud ettekandepäeval Kuressaare meremajanduse keskuses. Vahendasid Meie Maa ja Delfi (Meie Maa, 28. märts 2018, lk 1) http://www.delfi.ee/news/paevauudised/meiemaa/meie-maa-tarmo-soomere-eesti-on-kliimamuutuste-epitsentris?id=81573891

26.03.2018 ERR Novaator vahendas ajakirjas Nature 21. märtsil 2018 ilmunud artiklit "Shifts in tree functional composition amplify the response of forest biomass to climate", mis kõneleb sellest, kuidas metsad reageerivad kliimamuutustele. Eesti maaülikooli, Florida ülikooli ja Princetoni ülikooli teadlaste uuringurühma kuulus ka akadeemik Ülo Niinemets. https://novaator.err.ee/692077/eesti-teadlased-kliimamuutused-vahendavad-metsade-voimet-siduda-susinikku

26.03.2018 Postimehe kultuuriportaal vahendas Björki intervjuud akadeemik Arvo Pärdiga. Intervjuu on osa 1997. aasta dokumentaalfilmist "Modern minimalists". https://kultuur.postimees.ee/4450945/video-bjork-intervjueerib-arvo-parti

24.03.2018 Postimehes ilmus Arteri suur intervjuu akadeemik Maarja Kruusmaaga (Postimees Arter, 24. märts 2018, lk 1-6) https://leht.postimees.ee/4441279/arteri-suur-intervjuu-robootikateadlase-maarja-kruusmaaga-motlemine-kas-olen-piisavalt-tasemel-ei-vii-edasi-tegutseda-tuleb

24.03.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Andres Öpiku lugu "Teadlaste hulk kasvab, aga vahendite hulk jääb samaks. Kuus küsimust teaduse valikutest" (Postimees AK, 24. märts 2018, lk 9) https://heureka.postimees.ee/4446599/teadlaste-hulk-kasvab-aga-vahendite-hulk-jaab-samaks-kuus-kusimust-teaduse-valikutest

23.03.2018 Eesti statistikaseltsi 29. konverentsil “Andmeteadus eluteaduste teenistuses” (Tartu Ülikooli Narva kolledžis 23.–24.03.2018) esinesid konverentsi esimesel päeval külalistena president Tarmo Soomere peaettekandega "Statistika ja dünaamika sümbioos mere- ja rannikuteaduses" ning akad Urmas Kõljalg ettekandega "Elurikkusest".

23.03.2018 President Tarmo Soomere pidas Olustveres 13. konverentsil “Põllumees kui tippjuht 2018” ettekande "Kliimamuutuste nähtamatud mõjud ja riskid" https://sakala.postimees.ee/4445137/pollumehed-valivad-reedel-olustveres-aasta-tippjuhi

21.03.2018 Eesti Ekspressis ilmus lugu "Õnne valem: väldi igavaid inimesi ja olukordi", kus tehakse ülevaade akadeemik Jüri Alliku elulooraamatust (Eesti Ekspress, 21. märts 2018, lk 37). http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/onne-valem-valdi-igavaid-inimesi-ja-olukordi?id=81480375

21.03.2018 Akadeemik Jüri Allik ja Tartu Ülikooli teadustegevuse analüütik Kalmer Lauk kirjutasid Postimehe arvamusrubriigis Eesti teaduse imest. https://arvamus.postimees.ee/4445977/juri-allik-kalmer-lauk-eesti-teaduse-ime

21.03.2018 Eesti keele instituudi suures saalis kogunes hõimuklubi. Akadeemik Valter Lang rääkis läänemeresoome etnogeneesi sõlmküsimustest: millal ja kuidas jõudsid läänemeresoomlaste esivanemad Läänemere äärde; millised olid nende suhted naaberhõimudega; kus, kuidas ja millal tulevad meile balti ja germaani mõjutused ning millal ja kuidas hargnes ühtne läänemeresoome keel ja kultuur hilisemateks läänemeresoome keelteks ja rahvasteks. Korraldajad: MTÜ fenno-ugria asutus; Eesti keele instituut https://fennougria.ee/events/event/hoimuklubi-akadeemik-valter-lang/

20.03.2018 President Tarmo Soomere pidas loengu "Unistused, ootused ja faktid kiiresti muutuvas maailmas" riiklike õppekavade arendajate II etapi koolitusel (Tartu VSpa konverentsikeskuses).

19.03.2018 Horisondis ilmus lugu "Labor, kus põlevkivist pigistatakse välja väärt molekule", mis keskendub uut põlevkivitehnoloogiat välja töötava Tallinna tehnikaülikooli tööstuskeemia labori tegevusele. Labori teadustööd tutvustas tööstuskeemia labori juhataja Gert Preegel (Eesti Noorte Teaduste Akadeemia peasekretär). Projekti teaduslik juht on akadeemik Margus Lopp (Horisont, märts 2018, lk 40-42).

19.03.2018 Programmi TeaMe+ raames toimus Akadeemia saalis konverents "Keel ja teadus". Konverentsi kutsus kokku Eesti teadusajakirjanike selts koostöös Eesti noorte teaduste akadeemia ja Eesti teaduste akadeemiaga.

18.03.2018 "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris, mida peavad kandidaadid TÜ rektori ametis tähtsaks. Ametikohale kandideerivad praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ja neurokirurgia professor, akadeemik Toomas Asser. Vahendas ERR Novaator. https://novaator.err.ee/690508/aktuaalne-kaamera-nadal-uuris-mida-peavad-kandidaadid-tu-rektori-ametis-tahtsaks https://novaator.err.ee/690508/aktuaalne-kaamera-nadal-uuris-mida-peavad-kandidaadid-tu-rektori-ametis-tahtsaks

17.03.2018 Postimehe AK-s ilmus vastukajade rubriigis Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna professori, akadeemik Valter Langi ning vanemteaduri Heiki Valgu koostöös vastulause ajaloolase Enn Tarveli väljaütlemistele ning hoiakutele arheoloogia kui teadusliku distsipliini kohta (Postimees AK, 17. märts 2018, lk 8-9) https://kultuur.postimees.ee/4440297/arheoloogiast-ajalooteadusest-ja-enntarvellikust-esiajakasitlusest

15.03.2018 President Tarmo Soomere pidas Tartu Ülikooli aulas peetud konverentsil “Eesti mereteadus 2018” avaettekande "Pöörates mereäärset riiki näoga mere poole". https://reaalteadused.ut.ee/et/uritused/konverents-eesti-mereteadus-2018

15.03.2018 Saarte Hääles ilmus teiste hulgas president Tarmo Soomere lühiselgitus, miks võis Laimjala rahvas jääda ilma ebamaise kõlaga meremühast (Saarte Hääl, 15. märts 2018, lk 4). https://www.saartehaal.ee/2018/03/15/kulalood-laimjala-rahvas-jai-ilma-ebamaise-kolaga-meremuhast/

13.03.2018 Tartu kirjandusmajas toimus kirjanduslik teisipäev, kus esitleti luuleantoloogiat "Keele maitsest". Kuulajate ette astus ka akadeemik Karl Pajusalu (alias Kempi Kärl), kelle looming on raamatus paljude teiste hulgas esindatud. Luulevalimik on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Kirjandusliku teisipäeva korraldas Eesti kirjanike liidu Tartu osakond. http://kultuuriaken.tartu.ee/et/syndmus/kirjanduslik-teisip%C3%A4ev-antoloogia-keele-maitsest-0

13.03.2018 Jõgeva maakonnalehes "Vooremaa" ilmus lugu akadeemik Ene Ergmast, kes oli hiljuti külas Põltsamaa raamatukogus toimunud salongiõhtul. Muu hulgas oli juttu riigikogu liikmete vanusest ja elukogemuse väärtustamisest, valimistega kaasnevast vastutusest ja muust. http://www.vooremaa.ee/ene-ergma-vaartustab-elukogemust/

12.03.2018 Postimehes ilmus lugu "Kes maksab kõrghariduse eest? Keegi ei tea", milles on lühidalt avaldatud ka akadeemik Toomas Asseri kui Tartu Ülikooli rektorikandidaadi arvamus (Postimees, 12. märts 2018, lk 4) https://tartu.postimees.ee/4435975/kes-maksab-korghariduse-eest-keegi-ei-tea

12.03.2018 Postimehes ilmus akadeemik Jaak Vilo arvamuslugu "Kas haridus on kallis? Proovige harimatust" (Postimees, 12. märts 2018, lk 16) https://arvamus.postimees.ee/4435825/jaak-vilo-kas-haridus-on-kallis-proovige-harimatust

10.03.2018 Postimehe AK-s ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomere arvustus "Optimistliku tehnokraadi õhtuõpik" Thilo Sarrazini raamatule "Soovmõtlemine" (Postimees AK, 10. märts 2018, lk 11) https://kultuur.postimees.ee/4433457/optimistliku-tehnokraadi-ohtuopik

09.03.2018 Eesti Päevaleht vahendas Delfi uudisteportaalis teaduste akadeemia soovi metsandusküsimustes algatada nn ühisarutelude seeria, et ühe laua taha kokku kutsuda eri valdkondade esindajad. Akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on kohtumisi vaja, et aru saada, kas kõik pooled räägivad samadest asjadest ja kus mõeldakse ühtemoodi. http://epl.delfi.ee/news/eesti/soomere-kutsub-teadlased-metsakusimustes-uhisosa-ja-eriarvamusi-otsima?id=81378337

09.03.2018 Vikerraadio saate "Vasar" stuudios oli akadeemik Jüri Allik. Koos saatejuhi Maarja Vainoga kõneldi kurjusest. https://vikerraadio.err.ee/v/vasar/saated/cc99fa9b-a7f4-4321-8499-e23f7ff6628a/vasar-kurjus

08.03.2018 Postimehes ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomere arvamusartikkel "Puidu väärindamise piiratud valikud" (Postimees, 8. märts 2018, lk 18) https://arvamus.postimees.ee/4432269/teaduste-akadeemia-soovitus-moodne-puidutootlemise-tehas-on-vajalik-kui-me-ei-taha-oma-rikkust-teistele-kinkida

07.03.2018 Akadeemikud Urmas Varblane ja Tarmo Soomere esinesid ettekannetega Tartu linnavolikogu avalikul koosolekul, mis käsitles Tartu maakonda kavandatava puidurafineerimistehase problemaatikat ning osalesid sellele järgnenud Eesti Televisiooni otsesaates "Suud puhtaks". Saate lõpetas presidendi mõte "Rohkem teadmisi on parem kui vähem teadmisi". https://etv.err.ee/v/41376449-d125-44c9-8267-752eab0943db

06.03.2018 Toimus akadeemia juhatuse korraline istung.

06.03.2018 President Tarmo Soomere ja akadeemilise põllumajanduse seltsi esimees Marko Kass allkirjastasid akadeemia ja seltsi vahelise assotsiatsioonilepingu.

06.03.2018 Eetris oli president Tarmo Soomere pikem kommentaar TV3 Seitsmestele uudistele Tartu maakonda kavandatava puidurafineerimistehase problemaatika kohta.

06.03.2018 President Tarmo Soomere kommenteeris "Aktuaalses kaameras" teadus- ja arendusnõukogu soovitust suurendada teaduse finantseerimise mahtu.

05.03.2018 Järjekordsel Poska Akadeemia üritusel, loengusarja "Tee (Poska) Akadeemiani" raames esinesid akadeemik Ene Ergma "Kosmos kauge ja lähedane" ja akadeemik Peeter Saari "Kas on võimalik telepaatia gravitatsioonilainetel?".

04.03.2018 President Tarmo Soomere seletas "Aktuaalses kaameras" merevee madala taseme põhjuseid Hiiumaa ja mandri vahel. https://www.err.ee/687368/soomere-madala-veeseisu-pohjustas-tuule-suund-ja-ohurohk

02.03.2018 Akadeemia saalis kuulutatati pidulikult välja järjekordsed Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad. https://kultuur.postimees.ee/4031807/selgusid-friedebert-tuglase-novelliauhinna-laureaadid

01.03.2018 Programmi TeaMe+ raames toimus arutelu teadusmarsi korraldamisest 14. aprillil Tallinnas ja Tartus. Arutelu algatas Eesti Teadusajakirjanike Seltsi juhatuse liige dr. Andi Hektor (KBFI). Teadusmarss (March for Science) on Ameerika Ühendriikidest pärinev üleilmne ettevõtmine, mille eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu teaduse ja teadlaste tähtsusele ühiskonnas.

01.03.2018 Akadeemik Toomas Asser kandideerib Tartu Ülikooli rektoriks. https://novaator.err.ee/686713/neurokirurg-toomas-asser-kandideerib-tartu-ulikooli-rektoriks

27.02.2018 Programmi TeaMe+ raames toimus Eesti Teadusajakirjanike Seltsi salong-seminar. Ettekandega teemal "Soome avaliku teabe komisjoni (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta) soovitustest teaduskommunikatsiooniks" esines seltsi esimees Priit Ennet. Arutati ka teadusajakirjanduse ja teaduskommunikatsiooni teemade kajastamist Vikipeedias.

22.02.2018 Lääne Elule andis intervjuu elutööpreemia laureaat akadeemik Agu Laisk. https://online.le.ee/2018/02/21/akadeemik-agu-laisk-loodus-oma-nii-hasti-teinud-et-inimesel-vahe-lisada/

22.02.2018 Vikerraadio teadusuudises rääkis president Tarmo Soomere teaduste akadeemia tähtsusest väikeses riigis. https://novaator.err.ee/685013/eesti-teaduse-fenomen-akadeemia-tarmo-soomere

20.02.2018 Vikerraadio teadusuudises rääkis akadeemik Jüri Allik Eesti teaduse edust rahvusvahelises edetabelis. https://vikerraadio.err.ee/v/vikerhommik/rubriigid/teadusuudis/saated/5ea3c2f2-f1c2-4d25-af27-16fea61a6df5/teadusuudis-eesti-teaduse-fenomen-edetabeliedu-juri-allik

20.02.2018 Haapsalu gümnaasiumis anti üle riigi teadus-, kultuuri- ja spordipreemiad. Teaduspreemia pälvinuid tutvustas president Tarmo Soomere.

19.02.2018 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aktusel osales ettekandega peasekretär Jaak Järv.

17.02.2018 Akadeemikud Tarmo Soomere ja Mart Ustav esinesid Eesti bioloogiaõpetajate ühingu ja Eesti keemiaõpetajate liidu ühisel talvekonverentsil. 16.-17.02.2018 toimus Tartus konverents "100 aastat loodusteaduslikku haridust Eesti vabariigis". Akadeemik Mart Ustav pidas ettekande bioloogilistest ravimitest, akadeemik Tarmo Soomere kõneles 16. veebruaril maapõue ja metsa rikkustest – võimalustest ja ohtudest, mis on nendega seotud.

16.02.2018 Tartu Ülikooli füüsika instituudis toimunud akadeemik Tšeslav Luštšiku juubelikonverentsil osalesid akadeemikud Ene Ergma, Peeter Saari, Vladimir Hižnjakov, Jaak Järv, Arvi Freiberg, Jaan Einasto ja Tarmo Soomere, kes esines pikema tervitusega.

16.02.2018 Päevalehele andis intervjuu president Tarmo Soomere, kes kõneles laste sündimusest ja maailma jätkusuutlikust arengust. http://epl.delfi.ee/news/eesti/tarmo-soomere-laste-kasvatamise-moju-avaldub-vanemate-valikute-kaudu?id=81132543

15.02.2018 Akadeemik Tšeslav Luštšiku 90. juubelisünnipäeva eelõhtul külastas juubilari Füüsika Instituudis astronoomia ja füüsika osakonna juhataja akadeemik Jaak Aaviksoo ja andis edasi õnnesoovid osakonna poolt.

13.02.2018 Tänavuse Enn Soosaare eetilise esseistika konkursi üheks nominendiks oli akadeemia president Tarmo Soomere. Lisaks temale esitati nominentideks ka Eero Epner ja Mihhail Lotman. Laureaadiks sai religiooniloolane ja klassikaline filoloog Marju Lepajõe. https://kultuur.err.ee/682580/enn-soosaare-nimelise-eetilise-esseistika-auhinna-palvis-marju-lepajoe

10.02.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Jüri Alliku arvamusartikkel "Millist Tartu Ülikooli me tahame?" (Postimees AK, 10. veebruar 2018, lk 6-7) https://arvamus.postimees.ee/4401535/juri-allik-millist-tartu-ulikooli-me-tahame

09.02.2018 Eesti Loodusele andis intervjuu president Tarmo Soomere. Jutuajamise põhisõnum väidab, et teadlased peavad hõivama sotsiaalmeedia. Tarmo Soomere ütleb: "Paar kuud tagasi, novembris, esitasime Euroopa teaduste akadeemiate teadusnõukojas üleskutse: okupeerime Facebooki! Kui teame, et tohutu hulk inimesi saab kogu oma info ühest konkreetsest allikast ja meie ütleme, et see allikas on halb ja mürgine, aga ei tee mitte midagi selle puhastamiseks, siis on see tegelikult kriminaalkuritegu." Lähemalt saab lugeda ajakirja veebruarikuu väljaandes.

08.02.2018 Riiklikud teaduspreemiad pälvisid akadeemikud Agu Laisk - elutööpreemia ja Ülo Niinemets - preemia geo- ja bioteaduste alal. https://novaator.err.ee/681762/riigi-teaduspreemia-laureaadid-millega-nad-tegelevad

08.02.2018 Akadeemik Anu Raud pälvis riikliku elutöö preemia kultuuri vallas. https://kultuur.err.ee/681765/riikliku-kultuuri-elutoopreemia-laureaadid-on-aino-pervik-anu-raud-ja-merle-karusoo

05.02.2018 Akadeemias toimus arutelu "Eesti PET Keskus: võimalused ja perspektiivid", kus osalesid Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ja firmade Aqua Pharmaceuticals ning HK Nõustamise OÜ esindajad. Esinesid professor Christer Halldin (Karolinska Instituudi PET Keskuse direktor, Stockholm, Rootsi) ning Mr Akio Kido, (CEO/President, CMI Inc, Tokyo, Jaapan).

05.02.2018 Järjekordsel Poska Akadeemia üritusel, loengusarja "Tee (Poska) Akadeemiani" raames esines akadeemik Anu Raud teemal "Minu elu vaipades", kellel oli kaasas tema viimane vaip "Torn", milleks inspiratsiooni sai ta Akadeemias viibides ja mis varsti hakkab kaunistama akadeemia üht ruumi ning "Kiri esivanematele". Akadeemik Jüri Alliku esinemisteema oli "Mis teeb psühholoogia huvitavaks".

03.02.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Martin Zobeli lugu elusloodusest muutuvas keskkonnas (Postimees AK, 3. veebruar 2018, lk 6) https://arvamus.postimees.ee/4393369/martin-zobel-elusloodus-muutuvas-keskkonnas?_ga=2.102869376.1045319808.1517314380-385993340.1479735969

01.02.2018 Akadeemik Raivo Uibo esindas akadeemiat Euroopa akadeemiate ühenduse ALLEA alalise teaduseetika komitee töökoosolekul ja seminaril „Ethical Aspects of Open Access: A Windy Road”.

31.01.2018 Akadeemik Raivo Uibo esindas akadeemiat ICSU Euroopa liikmesorganisatsioonide ühenduse poolt korraldatud seminaril „Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe”.

31.01.2018 Riigikogu konverentsisaalis ja akadeemia saalis tähistati pidulikult akadeemia asutamise 80. aastapäeva. Konverentsi avas Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid. Ettekanded on järelvaadatavad: http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20180115035712/

30.01.2018 Toimus akadeemia juhatuse korraline istung.

29.01.2018 Tartu ülikooli arheoloogia professor, akadeemik Valter Lang esitles oma 60. sünnipäeval monograafiat "Läänemeresoome tulemised". https://tartu.postimees.ee/4389689/professor-valter-lang-tolgendab-meie-idast-tulemist-ja-eestlaseks-saamist

27.01.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa ""Väike" panus maailma tuleviku ennustamiseks" (Postimees AK, 27. jaanuar 2018, lk 10) https://heureka.postimees.ee/4386115/professor-ulo-niinemets-vaike-panus-maailma-tuleviku-ennustamiseks

26.01.2018 Sirbis ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa essee, kus ta väidab, et teadust ootab ees helge tulevik. Essee on ajendatud eelmisel aastal ilmunud Kurmo Konsa artiklist, kus väidetakse, et teaduse tulevik on tume (Sirp, 26. jaanuar 2018, lk 35) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/vastukaja-teaduse-helge-tulevik/

26.01.2018 Brüsselis toimus Arvo Pärdi festival, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. "Akadeemik Pärdile pühendatud nädalavahetus Flagey keskuses on EV100 välisprogrammis erilisel kohal, kus muusika kõrval on oma koht ka arhitektuuril, muusika taustu avavatel mõttevahetustel ja helilooja loomingut kirjeldaval näitusel," selgitas Eesti Vabariik 100 rahvusvahelise programmi juht Jorma Sarv. https://kultuur.err.ee/677393/brusselis-algab-eesti-vabariigi-100-sunnipaeva-puhul-arvo-pardi-festival

25.01.2018 Peasekretär Jaak Järv osales Edinburghi Kuningliku Ühingu kutsel rahvusvahelisel nõupidamisel Edinburghis, kus käsitleti akadeemiate koostöövõimalusi globaalprobleemide lahendamisel.

24.01.2018 Psühholoogia kodus, Näituse 2, kus Emil Kraepelin rajas 130 aastat tagasi esimese psühholoogia laboratooriumi ja seltsi, toimus akadeemik Jüri Alliku raamatu "Väldi igavaid inimesi ja olukordi" esitlus.

22.01.2018 Akadeemik Jüri Allik on Tartu ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor ja psühholoogia instituudi juhataja. Ta on kolme – Eesti, Soome ja Euroopa – teaduste akadeemia liige. Meil on rõõm tema uue raamatu üle! Matkides Juri Lotmanit, on selles raamatus Jüri Alliku mittememuaarid. Kuigi geenid lubavad kümneid tuhandeid aastaid ajas tagasi vaadata, on raamatu põhiraskus autori vaimsetel rännakutel väga mitmekesisel maastikul, mis ulatub Eesti mütoloogiast kuni selle kohani ajus, millega eestlane tunneb ära õ-hääliku. http://www.tyk.ee/psuhholoogia/00000012510

20.01.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomere ja Erki Tammiksaare koostöös lugu teadusseltsidest Eestis (Postimees AK, 20. jaanuar 2018, lk 7) https://heureka.postimees.ee/4379333/tarmo-soomere-ja-erki-tammiksaar-eesti-teaduse-markamatud-tugisambad-tuleb-varjusurmast-valja-tuua

20.01.2018 Vikerraadio saates "Kajalood" oli külas akadeemik Jüri Allik, kes rääkis inimese mälust ja käitumist maõjutavatest teguritest, nn rahvuslikust iseloomust ja stereotüüpidest, samuti Eesti teaduse heast tasemest ning jätkuvast alarahastusest. https://vikerraadio.err.ee/v/kajalood/saated/d335e23e-8c1e-44ac-bb16-18adf0f19b90/kajalood-juri-allik-eesti-teaduse-alarahastamine-on-habivaarne

19.01.2018 Miina Härma Gümnaasiumi õpilasesinduse aulaloengul esines akadeemik Agu Laisk ettekandega "Kuidas minust sai teadlane"

19.01.2018 Programmi TeaMe+ raames toimus 2018. aasta arvamusfestivali teadusala võimalike teemade arutelu, mille algataja oli Eesti teadusajakirjanike selts.

18.01.2018 Tartlased kogusid tselluloositehase vastu poolteist tuhat allkirja. Selgelt eitav seiskoht on professor Ülo Manderil, kes juhib teaduste akadeemia juures tehase rajamise aspektide analüüsimiseks moodustatud komisjoni. http://arileht.delfi.ee/news/uudised/tartlased-kogusid-tselluloositehase-vastu-poolteist-tuhat-allkirja?id=80828671

17.01.2018 Tartu Tamme Gümnaasiumi ja akadeemia Tartu esinduse koostöös esinesid Tamme Gümnaasiumi õpilastele akadeemikud ja teadlased. Mõtte viia tippteadlased kooli algatas peasekretär Jaak Järv, eesmärgiga aidata kaasa õpilaste maailmamõistmisele, toetada õppimist ja elutee valikut. Mitmed käsitletavad valdkonnad olid sellised, kus ühiskond vajab tungivalt nii teadmisi kui tarku töökäsi. Tulus on saada infot kõige otsesemast allikast ja tipptasemel mõtlejate nägemine utsitab omakorda mõtlema. Osalesid akadeemikud Toomas Asser, Enn Lust ja tema 4. aasta doktorant Ove Oll, Jaak Vilo, Jaak Järv, Raivo Uibo, Mart Ustav ja ENTA liige Andra Siibak. Esinejad olid jagatud vastavalt kooli õppesuundadele meditsiin, tehnoloogia, infotehnoloogia, loodusteadused, kultuur ja humanitaaria. Vahendas Tartu Postimees. https://tartu.postimees.eea/4380245/akadeemikud-andsid-opilastele-aru

17.01.2018 President Tarmo Soomere kommenteeris Õhtulehele praegust meretaseme langust ning haruldast kagutormi. https://www.ohtuleht.ee/852310/veetaseme-oodatav-langus-esialgu-praame-ei-ahvarda

15.01.2018 ERR Novaator vahendas Vikerraadio saates "Kajalood" president Tarmo Soomerega tehtud intervjuud. https://novaator.err.ee/654237/burokraatia-ja-maaramatus-pigistavad-teadlastest-elumahla-valja

13.01.2018 President Tarmo Soomere oli külas Vikerraadio saates "Kajalood". Arutusel oli, mida õhuvoolude muutused meie koduse Läänemere ja mereäärsete maade ilmadega teevad. Teaduste Akadeemia 80. tähtpäeva eel räägiti ka, miks doktorikraadi kaitsnud noorteadlased tunnevad, et neil pole Eestis kohta. https://vikerraadio.err.ee/v/kajalood/saated/b36e9604-0497-46bd-86bc-167934113751/kajalood-tarmo-soomere

13.01.2018 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Arvi Freibergi arvamuslugu "Teaduse taju paradoks" (Postimees AK, 13. jaanuar 2018, lk 8) https://heureka.postimees.ee/4370793/teaduse-taju-paradoks?_ga=2.214103639.1373770456.1514577759-385993340.1479735969

12.01.2018 Lõuna-Eesti Postimehes ilmus akadeemia välisliikme Cornelius Hasselblattiga intervjuu: "Sakslasest estofiil: keelt tuleb rääkida, mitte alla anda" https://lounapostimees.postimees.ee/4372573/intervjuu-sakslasest-estofiil-keelt-tuleb-raakida-mitte-alla-anda

11.01.2018 "Terevisioonis" oli külas akadeemik Mart Kalm, kelle arvates võib Maarjamäe memoriaali erinevate kihistuste üle uhkust tunda, tõdedes samas, et liialt ei oleks vaja seda korda teha. https://kultuur.err.ee/653615/mart-kalm-maarjamae-memoriaal-voikski-olla-suhteliselt-katkine

11.01.2018 Roomas toimus seminar eesti kunstist ja kirjandusest. Teiste seas pidas ettekande akadeemik Jaan Undusk. Vahendas Postimehe kultuuriportaal: https://kultuur.postimees.ee/4370853/roomas-toimub-seminar-eesti-kunstist-ja-kirjandusest

10.01.2018 Postimees vahendas 2018. aasta riiklike teaduspreemiate nominentide nimekirja. https://heureka.postimees.ee/4371149/vaata-2018-aasta-riiklike-teadupreemiate-kandidaate?_ga=2.50001510.1373770456.1514577759-385993340.1479735969

10.01.2018 ERR Novaator vahendas ajakirjas Nature Communications ilmunud lugu uuringust, kus iidne DNA aitab ennustada tuleviku kliimamuutuste mõju taimedele. Uuringu juhtivad autorid on akadeemik Martin Zobel ja TÜ taimeökoloogia vanemteadur Mari Moora. Originaalartikkel "Ancient environmental DNA reveals shifts in dominant mutualisms during the late Quaternary": https://www.nature.com/articles/s41467-017-02421-3.epdf?author_access_token=CiewpDgiMkKm525jXJGlxtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NBokxzEjoTtfzAlXlpackR1hDnttBR_90B9GSKqQnAZF_zJ7R4xZWP0NcVX9yO-ou1sex7diVKl7M4l3RsM1TAsR6jBGH8kmfZGvvIEshyfg%3D%3D

09.01.2018 "Seitsmeste" stuudios oli külas Eesti Geenivaramu juht akadeemik Andres Metspalu. Temaga räägiti, mida on tänu geenivaramu teadusuuringutele avastatud, kuidas on inimesed uuringutulemused vastu võtnud ning mis on uuringute suurim kasutegur Eestile ja meie inimestele. https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/01/09/eesti-geenivaramu-juht-andres-metspalu-eesti-on-vaike-tilk-euroopa-geenitiigis/

09.01.2018 President Tarmo Soomere rääkis "Terevisioonis" 13 aastat tagasi Eestis toimunud suurest jaanuaritormst. https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/e70bf9cf-9178-4741-84d7-921764e0ee9d/13-aastat-tagasi-toimus-eestis-suur-jaanuaritorm

09.01.2018 Kuku raadios oli eetris intervjuu akadeemik Mart Kalmuga. Kõneks oli Maarjamäe memoriaalkompleksi olevik ja tulevik. http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-mart-kalm-maarjamae-memoriaalist/

09.01.2018 Uue aasta esimeses "OP"is vaatasid möödunud kultuuriaastale tagasi akadeemik Mart Kalm, arhitekt Raul Vaiksoo ja ajakirjanik Margus Mikomägi. https://etv.err.ee/l/kultuurisaated/op

08.01.2018 Õpilaste teaduskonverentsi "Poska akadeemia" raames alustab Eesti teaduste akadeemia loengusarja "Tee (Poska) akadeemiani", kus noortele esinevad akadeemikud. Selle aasta avaloengu "Maailma majanduse arengud ja populism" peab akadeemik Urmas Varblane https://www.facebook.com/teadusteakadeemia/posts/2044373752474520

05.01.2018 Postimehe majandusportaal avaldas akadeemik Jaak Vilo kommentaarid loos "Arvutiteadlane: Eesti teadlase seostamine bitcoini loojaga on huvitav, aga meelevaldne" https://majandus24.postimees.ee/4366047/arvutiteadlane-eesti-teadlase-seostamine-bitcoini-loojaga-on-huvitav-aga-meelevaldne

05.01.2018 Sirbis ilmus akadeemik Enn Tõugu lugu "Arvutite üliintelligentsuse müüt" (Sirp, 05. jaanuar 2018, lk 4-6) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/arvutite-uliintelligentsuse-muut/

05.01.2018 Akadeemias toimus teistkordselt eesti noori teadlasi ühendav konverents, sel korral pealkirja all "XXI sajandi suurimad väljakutsed". Konverentsi korraldasid välismaal tegutsevad noored eesti teadlased koostöös Eesti teaduste akadeemia ja Eesti noorte teaduste akadeemiaga. Toetajad: TeaMe+ ja Euroopa Liidu regionaalarengu fond. http://noorteadlased.ee/

04.01.2018 Maalehes ilmus president Tarmo Soomere arvamuslugu "Meie igapäevast leiba anna ..." (Maaleht 1(1578), 04. jaanuar 2018, lk 17) http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/meie-igapaevast-leiba-anna?id=80615869

02.01.2018 Postimees avaldas veebis akadeemik Ülo Niinemetsa kommentaari "Purjutame ja laulame hümni?" https://www.postimees.ee/4362617/akadeemik-ulo-niinemets-purjutame-ja-laulame-humni

01.01.2018 Horisondis ilmus akadeemik Tõnu Tannbergiga intervjuu "Ajaloo kaudu mõistame ühiskonna toimimist". Eesti vabariigi suure juubeli eel käis akadeemik Tannbergiga vestlemas Horisondi toimetaja Helen Rohtmets-Aasa. Lisaks kirjutab akadeemik Tannberg selles ajakirjas lähemalt Esimese maailmasõja aegsetest mobilisatsioonidest (Horisont, 01/2018, lk 22-27). http://www.loodusajakiri.ee/horisont-12018/

01.01.2018 Horisondis ilmus akadeemik Tõnu Tannbergi artikkel "Esimene maaailmasõda ja omariikluse sünd" (lk 30-36), intervjuu temaga "Ajaloo kaudu mõistame ühiskonna toimimist" (lk 20-28) ja lugemiselamus (lk 61) (Horisont 1/2018).