Päeviku arhiiv 2014


23. detsember 2014
Venekeelse raadiokanali Raadio4 intervjuu president Tarmo Soomerega saates “Homme algab täna”
 
21. detsember 2014
President Tarmo Soomere, asepresident Mart Kalm ja peasekretär Margus Lopp arutlesid akadeemia tuleviku teemal Kuku raadio saates “Kukkuv õun”
 
19. detsember 2014
“Truudus Eestile. Globaliseeruvas maailmas. Akadeemik Jaan Undusk vestleb Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega” (Sirp 19.12.2015)
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/truudus-eestile-globaliseeruvas-maailmas/

17. detsember 2014

Välissuhete peaspetsialist Ülle Raud osales EURAXESS Kreeka korraldajate kutsel EURAXESSi võrgustiku 10. aastapäevale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil Ateenas.
 
16. detsember 2014
President Tarmo Soomere pidas 58. Kreutzwaldi päevade teadusliku konverentsi “Eesti perekond: traditsioon ja fiktsioon” (16.–17. detsember 2014, Tartu) avaettekande “Academia ajaülesed väärtused muutuval teadusmaastikul” http://www.kultuur.info/syndmus/58-kreutzwaldi-paevade-teaduskonverents-eesti-perekond-traditsioon-ja-fiktsioon/
 
15. detsember 2014
Akadeemia juhatuse koosolek. Osalesid aastail 2009–2014 töötanud juhatuse liikmed ja alates 2014 ametisse astunud juhatuse liikmed ning akadeemia uurija-professorid. Kuulati ära uurija-professorite Rein Ahase ja Tõnis Timmuski 2014. a aruanded ning kinnitati nende tegevuskavad 2015. aastaks.
 
14. detsember 2014
Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumite üleandmine Mustpeade majas. President Tarmo Soomere andis üle teaduste akadeemia allfondi stipendiumid ja pidas lühikese tervituskõne.
 
12. detsember 2014
Eesti Inseneride Liit tähistas akadeemia saalis inseneride päeva. President Tarmo Soomere pidas avaettekande “Akadeemia ja inseneeria partnerlus: ühine vaade minevikku ja tulevikku”
http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20141215114641/

10. detsember 2014

Akadeemias pidas nõu üleeuroopalise teadlasi ja teadust populariseeriva üritustesarja Teadlaste Öö Eesti korraldustoimkond (esindajad SA AHHAAst, Akadeemiast, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist), et analüüsida 2014. a tegevusi ja vaadata järgmisele aastale.
 
8. detsember 2014
Mereteaduse intensiivpäev akadeemias. Ettekanded dr Joachim Dippner (Warnemünde, Saksamaa), dr Vladimir Ryabchenko (Peterburi, Venemaa) ja dr Kai Myrberg (Helsingi, Soome).
 
3. detsember 2014
Akadeemia üldkogu istungil kuulati ära president Richard Villemsi kokkuvõte tema ametiajast presidendina, valiti Akadeemia uus juhatus koosseisus: asepresident – Ergo Nõmmiste; asepresident – Mart Kalm; peasekretär – Margus Lopp; astronoomia ja füüsika osakonna juhataja – Jaak Aaviksoo; informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja – Jakob Kübarsepp; bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja – Toomas Asser; humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja – Urmas Varblane; vabaliikmed – Jüri Engelbrecht, Jaak Järv, Valter Lang, Ülo Niinemets, Karl Pajusalu, Martti Raidal, Peeter Saari, Andres Öpik. Allkirjastati Tarmo Soomere presidendi tööleping.
 
28. november 2014
Akadeemik Jüri Engelbrecht “Mõtisklusi akadeemiast. Teadus on looming ja pikaajaline töö, tulemused ei tule lakkamatu voona” (Sirp 28.11.2014)
 
26. november 2014
Tartus Eesti Biokeskuse Omicumi auditooriumis toimus akadeemik Mati Karelson avalik akadeemiline loeng “Väljakutsed kaasaegses ravimiarenduses”
http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20141103020251/

25.-26. novembrer 2014

Välissuhete peaspetsialist Ülle Raud osales üle-Euroopalise võrgustiku EURAXESS riiklike kontaktorganisatsioonide nõupidamisel Brüsselis.

21. november 2014
Akadeemik Raimund Ubar “Aukartus teaduse ees” (Sirp 21.11.2014)

20.-21. novembrt 2014

Peasekretär Leo Mõtus võttis osa Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoja (EASAC) koosolekust Genfis.
 
14. november 2014
Kurmo Konsa “Teaduste Akadeemia lauanurgal” (Sirp 14.11.2014)
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/teaduste-akadeemia-lauanurgal/

5.-7. november 2014

Asepresident Jüri Engelbrecht osales Ülemaailmse Kunsti ja Teaduse Akadeemia (WAAS) konverentsil "New Paradigm of Sustainable Human Development”  (Almatõ, Kasahstan), kõneles teemal "Drivers and Barriers” ja oli panelistiks haridusteemalisel sessioonil.
 
29. oktoober 2014
Võrumaa teaduspäeva jätkuüritus Parksepa keskkoolis.
 
27. oktoober 2014
Akadeemia juhatuse istungil kinnitati Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse teadusnõukogu uus koosseis ning otsustati detsembris välja kuulutada konkurss kirjanduskeskuse direktori ametikohale aastateks 2015‒2019. Akadeemia esindajaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva programmi koostamisel nimetati akadeemik Tarmo Soomere. Kinnitati üldkogu 3. detsembri istungi päevakord, kuulati ära info valitud presidendi Tarmo Soomere programmist, 5. novembril riigikogu konverentsisaalis toimuvast konverentsist “Eesti teadus meie riigi kestlikkuse hoidjana: väljakutsed ja võimalused?”, ERKF akadeemia allfondi stipendiumidest ning akadeemia 2014. aasta üliõpilastööde võistluse tulemustest.
 
27. oktoober 2014
Akadeemia saalis toimus üliõpilaste teadustööde konkursi võitjate konverents, kus anti kätte diplomid ja laureaadid esinesid ettekannetega. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20131029092857/

17. oktoober 2014
Akadeemik Raivo Uibo võttis osa ALLEA teaduseetika töögrupi  koosolekust Barcelonas (Hispaania).
 
15. oktoober 2014
Üldkogul valiti Eesti Teaduste Akadeemia presidendiks järgnevaks viieks aastaks akadeemik Tarmo Soomere. Anti kätte Akadeemia nimelised medalid ‒ Harald Kerese medal akadeemik Ülo Lepikule ja Wilhelm Ostwaldi medal akadeemik Mati Karelsonile.
 
10. oktoober 2014
Margus Maidla “Eesti Teaduste Akadeemia presidendiks kandideerivad Mart Ustav ja Tarmo Soomere” (Sirp 10.10.2014) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/eesti-teaduste-akadeemia-presidendiks-kandideerivad-mart-ustav-ja-tarmo-soomere/

09.-10. oktoober 2014

Akadeemik Tarmo Soomere osales Euroopa Merekomitee sügisesel plenaaristungil (Rooma, Itaalia).

07.-09. oktoober 2014
Akadeemia mereteaduste komisjoni esimees akadeemik Tarmo Soomere osales Euroopa mereteaduse teaduspoliitika konverentsil EurOCEAN2014 (Rooma, Itaalia) paneeldiskussioonis "Addressing complex seas and oceans challenges: how can we cross the disciplines more effectively"  ja tegutses eelnevalt korralduskomitees, samuti konverentsil vastu võetud nn Rooma Deklaratsiooni (teksti vt SIIT) koostamise toimkonnas. M. Geoghegan-Quinn (Euroopa Komisjoni teadusvolinik 2010-2014) on rõhutanud  EurOCEANi olulist rolli konkreetse sõnumi edastajana teadusele ja poliitikale.
 
29. september 2014
Tallinna Tehnikaülikoolis toimus Eesti Teaduste Akadeemia Nikolai Alumäe nimelise medali laureaadi Raimund Johannes Ubari loeng. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20140910100028/
 
26. september 2014
Eesti paljudes linnades toimusid üle-euroopalise sündmustesarja Teadlaste Öö raames aset ringkäigud, loengud, teaduskohvikud jm üritused. Akadeemia kuulus üheksandat aastat projektipartnerina korraldustoimkonda. Akadeemia saalis toimus muusikaline teaduskohvik “Meditsiin ‒ nii teadus kui ka kunst”. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/uritused/20140910024033/
 
26. september 2014
Akadeemik Jaak Aaviksoo “Mitte ainult Tallinna ülikoolist. Hea ülikool peab vastama mitte üksnes kõrgetele akadeemilistele standarditele” (Sirp 26.09.2014) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/mitte-ainult-tallinna-ulikoolist/

24.-25. september 2014
Akadeemik Tarmo Soomere võttis osa Euroopa Teaduste Akadeemiate Nõuandva Kogu (EASAC) keskkonnapaneeli istungist Brüsselis.
 
17. september 2014
Akadeemia saalis toimus Võrumaa teaduspäeva jätkuüritusena seminar “Rahvastik, riskid ja keskkond”.
 
15. september 2014
Akadeemia juhatuse istungil tutvusid juhatuse liikmed ülevaadetega akadeemia alaliste komisjonide ja nõukogude tegevusest, nimetasid akadeemia esindajaks TTÜ kuratooriumi koosseisu akadeemik Mart Saarma ning esindajaks teaduse rahastamise töörühma akadeemik Urmas Varblase. Lähtudes ajakirja Estonian Journal of Ecology toimetuskolleegiumi ettepanekust ja Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastusnõukogu seisukohast, otsustati sulandada ajakiri Estonian Journal of Ecology ajakirjadega Estonian Journal of Earth Sciences ja Proceedings of the Estonian Academy of Sciences alates jaanuarist 2015. Kinnitati Akadeemia üldkogu 15.oktoobri istungi päevakord.

05. september 2014
Oosales akadeemik Tarmo Soomere Euroopa merekomitee täitevkomitee koosolekul Brüsselis.
 
20. august 2014
Akad T. Soomere “Teaduse järelkasv teadusreformi järellainetuses” (Sirp 20.08.2014)
 
18. august 2014
Akadeemia saalis toimus akadeemik Arvo Krikmanni 75. sünnipäeva tähistav sümpoosion “Scala naturae: Symposium in honour of Arvo Krikmann’s 75th birthday”.
 
12. august 2014
Avati Kadriorus Tina 21a asuva kortermaja seinal akadeemik Karl Rebase (1926‒2007) mälestusbareljeef. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20140811000604/
 
24. juuli 2014
Akadeemik Tarmo Soomere “Katse liigitada sädelemist” (Sirp 24.07.2014)
 
19. juuni 2014
Akadeemik Tarmo Soomere “Pöördepunkt Eesti teaduses: uurimisprogrammide klastrist projektiteaduseks” (Sirp 19.06.2014). http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/2014-06-19-15-45-40-2/
 
16. juuni 2014
Akadeemia majas esitleti raamatut “Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2014”.
http://www.akadeemia.ee/_repository/file/PUBLIKATSIOONID/2014/Raamat_Teaduspreemia_2014.pdf

01.-03. juuli 2014

Mereteaduste komisjoni esimees akadeemik Tarmo Soomere võttis osa Euroopa Teaduste Akadeemiate Nõuandva Kogu (EASAC) töörühma "Marine Sustainability“ töökoosolekust (Ispra, Itaalia).
 
16. juuni 2014
Akadeemia juhatuse istungil kooskõlastati uue juhatuse valimisega seotud tegevusi ning otsustati nimetada akadeemia esindajaks Arktika nõukogu tegevusega seotud töögruppi Tallinna Tehnikaülikooli professor Rein Vaikmäe ja esindajaks projekti "Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine" nõukogus akadeemik Ülo Niinemets.

12.-14. juuni 2014
President Richard Villems osales kutsutud kõnelejana Türkmenistani Teaduste Akadeemia poolt korraldatud rahvusvahelisel teaduskonverentsil "Science, technology and innovative technologies in the prosperous epoch of the powerful state“ (Aşgabat,Türkmenistan).
 
12.-13. juuni 2014
Akadeemia saalis toimus konverents “The approaches of Liberal and Illiberal Governments to International Law”.

10.-11. juuni 2014
Välissuhete peaspetsialist Ülle Raud osales teadlaste mobiilsust toetava üle-Euroopalise võrgustiku EURAXESS riiklike kontaktorganisatsioonide nõupidamisest Brüsselis.

2. juuni 2014
Saare maakonna päevalehes Meie Maa ilmus akadeemik Mihkel Veiderma artikkel "Tsüaniidide keemia rajaja Ivar Ugi"  https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=51&artid=59161
 
29. mai 2014
Akadeemia korraldas seminari “Nanoparticles in the environment: fate and effects”.
 
22.‒23. mai 2014
Akadeemia teaduspäevad Saaremaal. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20140526030843/

22.-23. mai 2014
Peasekretär Leo Mõtus osales Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoja (EASAC) koosolekul Riias.
 
19. mai 2014
Akadeemia eestvedamisel toimus nõupidamine“Eesti rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides”. Akad J.  Engelbrecht tegi ülevaate nendest rahvusvahelistest teadusorganisatsioonidest, milles Eesti Teaduste Akadeemia osaleb (on osalenud) ja mille tegevust akadeemia toetab, ettekanded käsitlesid konkreetsetes teadusühendustes tegutsemise erinevaid aspekte nii Euroopa kui üleilmsel tasandil.
 
19. mai 2014
Akadeemia juhatuse istungil kuulati ära komisjoni “Eesti Loodusvarade ja nende ressursside ratsionaalne ja majanduslikult efektiivne kasutamine ja alalhoidlik säilitamine” esimehe akadeemik D. Kaljo aruanne komisjoni tööst. Pärast arutelu otsustati soovitada vabariigi valitsusel peatada Nabala LKA loomine hetkel taotletud piirides ning vajadusel viia läbi täiendav teadus- ja teadmispõhine ekspertiis. Kuulati ära asepresidendi Jüri Engelbrechti informatsioon 24.‒25. aprillil 2014 Oslos korraldatud ALLEA konverentsil ja Peaassamblee istungil arutatud teemade kohta, otsustati toetada Eesti Koostöö Kogu nõukogu poolt soovitatud Harta uuendamise ettepanekuid, kinnitati Ülo Niine järgmiseks viieks aastaks Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse direktori ametikohale ning akadeemia üliõpilastööde hindamise komisjoni täiendatud koosseis.

12. mai 2014
Mereteaduste komisjoni esimees, akadeemik Tarmo Soomere osales Euroopa Merekomitee täitevkomitee koosolekul ja sellele 13.-15. mail järgnenud EMB kevadisel plenaaristungil (Brest, Prantsusmaa).
 
24. aprill 2014
Akadeemik Raimund Ubar “Mida peaks teaduspoliitikas reformima?” (Sirp 24.04.2014)
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/mida-peaks-teaduspoliitikas-reformima-2/

24.-25.aprill 2014
Asepresident Jüri Engelbrecht esindas akadeemiat Oslos (Norra)  Euroopa Akadeemiate ühenduse  ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities) peaassamblee pidulikul, ALLEA 20. aastapäevale pühendatud istungil ja sellele eelnenud teaduskonverentsil "Noorte teadlaste karjäär” (Enabling Early Career Researchers – Needs for Training of a New Generation). http://www.allea.org/Pages/ALL/33/535.bGFuZz1FTkc.html

23. aprill 2014
Akadeemia üldkogu aastakoosolekul tehti kokkuvõtteid 2013. a tegevusest. Sõna ülevaateks said osakondade juhatajad Jaak Aaviksoo, Tarmo Soomere, Ilmar Koppel ja Urmas Varblane ning president Richard Villems. Üldkogu kinnitas 2013. a aruande. Peasekretär Leo Mõtus andis ülevaate akadeemia 2013. a eelarve täitmisest ja tutvustas 2014. a eelarvet. Tutvustati 2013. a valitud uusi akadeemikuid, anti kätte Paul Ariste medal akadeemik Arvo Krikmannile. Teadusliku ettekandega esines 2013. a teaduspreemia laureaat Ain Heinaru.
11. aprill 2014
Koos Eesti Inseneride Liiduga külastati Eesti Energia AS Iru Elektrijaama.
 
4. aprill 2014
Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis toimus väitlus teemal “Tumeainet otsimas”, osalesid akadeemikud Jaan Einasto ja Martti Raidal ning satelliidilooja Mart Noorma.
http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20140408093833/

1. aprill 2014
Akadeemik Raivo Uibo osales ALLEA teaduseetika töögrupi (Permanent Working Group on Science and Ethics) koosolekul Budapestis.

27. märts 2014
Mereteaduste komisjoni esimees akadeemik Tarmo Soomere võttis osa Euroopa Teaduste Akadeemiate Nõuandva Kogu (European Academies' Science Advisory Council,  EASAC) keskkonnapaneeli istungist Brüsselis.
 
24. märts 2014
Võrumaa teaduspäeva jätkuüritus Võru gümnaasiumis. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20140327113403/

20.-22. märts 2014
Asepresident Jüri Engelbrecht osales Podgoricas (Montenegro) Ülemaailmse Kunsti ja Teaduse Akadeemia (World Academy of Art and Science) konverentsil "Transition to a New Society“, juhatas üht sessiooni ja esines ettekandega "Networks, mobility and young researchers".
 
17. märts 2014
Akadeemia  juhatuse istungil kiideti heaks akadeemia finantstegevus 2013. a ja 2014. a eelarve ning kinnitati üldkogu aastakoosoleku päevakord. Kuulati ära president Richard Villemsi informatsioon tippkeskuste uue vooru korraldamisest ja volitati Süvauuringute instituuti osalema tippkeskuste uue vooru põhimõtete ja dokumentatsiooni koostamisel ning teiste institutsioonidevaheliste töögruppide loomisel, sh teadus- ja arendustegevuse finantseerimise järjepidevuse ning teadlaskarjääri pikaajalise strateegia probleemidega tegelemisel.
 
14. veebruar 2014
Akadeemia korraldusel toimus Eesti Biokeskuse uues hoone suures saalis nõupidamine “Eesti teaduse kvaliteedi jätkusuutlikkus”. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20140211031132/
 
14. veebruaril 2014
Akadeemia  juhatuse istungil kinnitati 2014. a tegevuskava, otsustati autasustada Wilhelm Ostwaldi nimelise medaliga akadeemik Mati Karelsoni ning otsustati kiita heaks ettepanek akadeemia ajakirjade Estonian Journal of Engineering ja Proceedings of the Estonian Academy of Sciences võimalikust sulandumisest.

03. veebruar 2014
Akadeemias sai kokku üleeuroopalise teadlasi ja teadust populariseeriva üritustesarja Teadlaste Öö Eesti korraldustoimkond (esindajad SA AHHAAst, akadeemiast, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist), kavandamaks 2014-2015 tegevusi ja  rahastustaotlust Euroopa Komisjonile.

30. jaanuar 2014
Mereteaduste komisjoni esimees akadeemik Tarmo Soomere osales Euroopa merekomitee (European Marine Board, EMB) täitevkomitee (Executive Committee of the European Marine Board) koosolekul Brüsselis.

28.-30. jaanuar 2014
Akadeemial oli külas välisliige, Humboldti Fondi (Alexander von Humboldt Foundation) president Helmut Schwarz. Külaline tutvus Tallinna Ülikooliga, kohtus Saksamaa suursaatkonnas Eesti Humboldti klubi liikmetega ja pidas Tallinna Tehnikaülikoolis erialase loengu "Chemistry with Methana. A Cold Approach to a Hot Problem."
 
20. jaanuar 2014
Akadeemia juhatuse istungil arutati 2014. aasta tegevuskava ja  konverentsi korraldamist Eesti loodusvarade ja nende ressursside kasutamise teemal,  kinnitati uurija-professorite Tõnis Timmuski, Rein Ahase ja Anu Realo 1. tööaasta aruanded ning otsustati autasustada Paul Ariste nimelise medaliga akadeemik Arvo Krikmanni.
 
09. jaanuar 2014
Akadeemik Tarmo Uustalu “Näilik efektiivsus ja kvaliteet” (Sirp 09.01.2014)