Akadeemia päevik


15.02.2019 Postimehe ja advokaadibüroo Tark koostöös toimus majanduskonverents «Risttee», kus ettekandega Teaduste Akadeemia "Suletud või avatud?" esines ka president Tarmo Soomere https://majandus24.postimees.ee/6523407/jarelvaadatav-mart-helme-25-aastat-tagasi-olin-puupaljas-nuud-olen-miljonar

14.02.2019 ERR-i uudisteportaal vahendas akadeemik Jaak Aaviksoo ettekannet 14. veebruaril Tallinna Toomkooli 700. aastapäeva tähistamise raames peetud konverentsil. Tema sõnul on maailm ilmselt võitnud sellest, et haridus on tänapäeval kättesaadav enamatele inimestele kui kunagi varem, kuid väärtuste ja tõe suhtelisus panevad selle tõsise surve alla. https://www.err.ee/910507/aaviksoo-haridust-ahistavad-vaartuste-ja-toe-relativism

14.02.2019 Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid: teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest pälvisid emeriitprofessor Anne Luik ja akadeemik Peeter Saari, teaduspreemia väljapaistva avastuse eest määrati akadeemik Mart Ustavile. https://tartu.postimees.ee/6523018/teaduse-elutoopreemiad-palvivad-anne-luik-ja-peeter-saari

13.02.2019 Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) leppis kokku teaduskulutuste arvutamise paremas metoodikas ning tegi ettepaneku lähtuda lisaraha jagamisel täpsustatud proportsioonidest. Uudist kajastasid pea kõik suuremad meediaväljaanded. https://www.postimees.ee/6522674/noukogu-leppis-kokku-teadusrahade-arvutamise-tapsemas-metoodikas

08.02.2019 Akadeemia saalis toimus neljandat korda konkursi "Teadus 3 minutiga" galaõhtu, kus valiti välja viis parimat. Sündmust kajastas Novaator. https://novaator.err.ee/908902/teaduste-akadeemias-selgusid-konkursi-teadus-3-minutiga-parimad

06.02.2019 ERR-i teadusportaal Novaator kajastas "Uudishimu tippkeskuse" saatejuhi jutuajamist akadeemik Martti Raidaliga mustadest aukudest. https://novaator.err.ee/907810/tumeainest-pohjustatud-meteoriidisadu-vois-viia-dinosauruste-valjasuremiseni

05.02.2019 Postimehes ilmus artikkel "Eesti eksperiment katsetab maailmatasemel teaduse rahata jätmise tagajärgi", kus akadeemik Jüri Allik ja TÜ analüütik Kalmer Lauk avavad värskes kogumikus «Eesti teadus 2019» kodumaise teaduse hetkeseisu ning annavad oma ennustuse eelseisvaks. https://heureka.postimees.ee/6516145/juri-allik-ja-kalmer-lauk-eesti-eksperiment-katsetab-maailmatasemel-teaduse-rahata-jatmise-tagajargi

04.02.2019 ETV saates "Välisilm" rääkis akadeemik Lauri Mälksoo USA ja Venemaa lahkumisest keskmaa tuumajõudude leppest (INF). https://www.err.ee/907495/malksoo-usa-ja-venemaa-lahkumine-tuumaleppest-ei-tahenda-midagi-head

02.02.2019 Pärnu Postimehes ilmus jutuajamine akadeemik Karl Pajusaluga "Professor Karl Pajusalu: keelte segamist ei tohiks endale lubada". https://parnu.postimees.ee/6513431/professor-karl-pajusalu-keelte-segamist-ei-tohiks-endale-lubada

01.02.2019 Vikerraadio kultuurisaates "Vasar" kõneles akadeemik Mart Kalm saja aasta eest loodud kunstikool Bauhausist ja selle mõjust arhitektuurile. https://kultuur.err.ee/905607/vasarasse-saabub-mart-kalm

01.02.2019 Esitleti raamatut "Eesti teadus 2019". Ülevaate kaasautori Ülo Niinemetsa hinnangul pole Eesti teaduse lähitulevik kuigi helge ja aastaid kestnud teaduse alarahastamine on jätnud oma jälje. https://novaator.err.ee/906895/ulo-niinemets-teaduse-alarahastamise-moju-on-selgelt-naha

31.01.2019 Akadeemik Andres Metspalu kõneles Kuressaare haiglas huvilistele geenivaramust ja personaalsest meditsiinist. https://www.saartehaal.ee/2019/01/30/geenivaramu-juht-raagib-saarlastele-personaalsest-meditsiinist/

31.01.2019 Akadeemias toimus 31.01. – 02.02.2019 rahvusvaheline seminar-töötuba "Teaduselt parlamendile", kus arutleti, millisel moel ja formaadis võiks teadlaste nõu kõige paremini jõuda nendeni, kes peavad piiratud faktilise pagasi ja tugeva ajalise surve all tegema otsuseid, mis mõjutavad meie kõigi elu võib-olla veel paljude aastate vältel. Korraldajaks oli akadeemia koostöös arenguseire keskusega Euroopa komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse (European Commission Joint Research Centre, JRC) algatuse "Science meets Parliaments. Science meets Regions" raames ja toetusel.

31.01.2019 Postimehes ilmus akadeemik Enn Tõugu arvamuslugu "Sünnipäraselt tark juht ja 500 eurot" (Postimees, 23. jaanuar 2019, lk 19; veebis ilmus lugu 31. jaanuaril) https://arvamus.postimees.ee/6512735/akadeemik-enn-tougu-sunniparaselt-tark-juht-ja-500-eurot?_ga=2.63686636.23698007.1548954118-1534966223.1545009500

29.01.2019 Akadeemik Tarmo Uustalu saab Vabariigi Presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi. https://www.err.ee/904768/presidendilt-saab-teenetemargi-112-inimest

27.01.2019 Suri akadeemik Eve Oja (10.10.1948 - 27.01.2019). Ärasaatmine toimus Tartu ülikooli aulast 2. veebruaril. Vt järelhüüet Sirbis: https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/sadelev-matemaatik/

24.01.2019 Postimehes ilmus artikkel akadeemias eesti keele aasta avaüritusena toimunud konverentsist "Eesti riigikeele sajand", kus esitleti ka akadeemik Karl Pajusalu ülevaadet "Eesti keele 100 aastat". Konverentsi korraldasid Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Selts ja haridus- ja teadusministeerium. Konverents on järelvaadatav. https://meieeesti.postimees.ee/6502360/jarelvaadatav-eesti-keele-aasta-avas-konverents-eesti-riigikeele-sajand

24.01.2019 Poska akadeemias kõneles akadeemik Lauri Mälksoo teemal "Eesti kui kandidaat ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks 2020-2021: väikeriikide roll julgeolekunõukogus".

23.01.2019 Rahvusvahelisest teadusajakirjas Nature ilmus pikk artikkel Eesti teaduse arengust, kus toodi välja meie maailmatase, kuid ka liigne sõltuvus Euroopa Liidu rahastusest, mis omakorda seab kahtluse alla Eesti teaduse kestlikkuse tulevikus. Sõna saab ka akadeemik Ülo Niinemets. https://novaator.err.ee/903066/teadusajakiri-nature-eesti-teadus-arenes-imeliselt-kuid-tulevik-on-ebakindel

23.01.2019 Pärnu Postimees avaldas intervjuu akadeemik Urmas Varblasega "Professor: Maailmas on märke majanduskriisist", kus akadeemik hindab Eesti majanduse tasakaalus olevaks ja peab vähe tõenäoliseks, et järgmine majanduskriis saab alguse siit.

22.01.2019 ETV-s oli eetris saade "Suud puhtaks", kus arutati ingliskeelse õppe osakaalu üle meie kõrghariduses ning selle üle, kas tegu on meie kõrghariduse ja teaduse konkurentsivõime paranemise või ohuga eestikeelse kõrghariduse tulevikule? Mõttevahetuses osales ka akadeemia president Tarmo Soomere. https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/suud_puhtaks/saated/db9c0c50-33f3-4f87-bb27-eb93d53c6b82/suud-puhtaks-ingliskeelne-ope-korgkoolides

22.01.2019 Tartu Postimehes ilmus artikkel "Eesti keel kujunes sada aastat tagasi riigikeeleks" akadeemik Karl Pajusalu värskeltilmunud raamatust "Eesti keele 100 aastat" https://tartu.postimees.ee/6504505/eesti-keel-kujunes-sada-aastat-tagasi-riigikeeleks

21.01.2019 Ajakirjas TööstusEst ilmus ülevaateartikkel akadeemik Margus Lopi tööstuskeemia laborist Tallinna Tehnikaülikoolis, mis uurib kerogeeni töötlemise tänapäevaseid võimalusi. https://toostusest.ee/uudis/2019/01/21/polevkivist-nailonit-aga-palun/

17.01.2019 Vikerraadio reporteritunnis arutasid valimisnõunikud millised on looduse ja majanduse väljakutsed. Teiste hulgas oli stuudios ka akadeemik Urmas Varblane. https://vikerraadio.err.ee/892067/reporteritund-valimisnounikud-looduse-ja-majanduse-valjakutsed

15.01.2019 EPWS (European Platform of Women Scientists) valis 2019. aasta esimeseks kuu teadlaseks akadeemik Anne Kahru ning avaldas akadeemikuga intervjuu. https://epws.org/woman-scientist-anne-kahru/

11.01.2019 Akadeemik Ülo Niinemets valiti üheks kolmest Sirbi 2018. aasta laureaadist. Akadeemik kirjutas Sirbile glüfosaadi ohtlikkusest ja selleteemalise globaalse vassimise teemal seeria silmi avavaid artikleid (Sirp, 11. jaanuar 209, lk 3) https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/sirbi-laureaadid-2018-3/?fbclid=IwAR2Z3qmClMlyttKBkEYbOMZvsCo1rnMvu7xppIsku4ig8O90O2pRZnvb11c

11.01.2019 Sirbis ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa nn järjelugu "Monsanto dokumendid IV" (Sirp, 11. jaanuar 2019, lk 9-11) https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/monsanto-dokumendid-iv/

09.01.2019 Aasta esimeses Akadeemia numbris käsitleb Lauri Mälksoo inimõiguste kontseptsiooni muutumist NSV Liidus seisakuajast perestroikani ja NSV Liidu lagunemiseni. Arvustuste rubriigis kirjutab Tõnis Arro akadeemik Jüri Alliku raamatust "Väldi igavaid inimesi ja olukordi".

08.01.2019 Klassikalise muusika internetilehekülg Bachtrack avaldas 2018. aasta kontsertide statistika ülevaate, mille põhjal on Arvo Pärt kaheksandat aastat järjest maailmas enim esitatud nüüdishelilooja. See uudis on kõigis peavoolu meediakanalites. https://kultuur.err.ee/895968/arvo-part-on-kaheksandat-aastat-jarjest-maailma-enim-esitatud-nuudishelilooja

07.01.2019 Delfi Spordiportaalis ilmus Mart Soidro sulest pikem artikkel "Jaak Aaviksoo: sport õpetas ennast ületama". Akadeemik räägib oma spordilembusest. http://sport.delfi.ee/news/varia/muu/jaak-aaviksoo-sport-opetas-ennast-uletama?id=84952507

07.01.2019 Allan Rajavee tsiteerib oma Äripäevas ilmunud artiklis "Paneelmaja renoveerimine suuri tegijaid ei tõmba" akadeemik Jarek Kurnitskit. http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2019/01/07/paneelmaja-renoveerimine-suuri-tegijaid-ei-tomba

03.01.2019 Maalehes ilmus akadeemik Mart Kalmuga intervjuu "Kui kogu aeg arvestada, kuidas odavamalt saaks, siis kvaliteet kaob" (Maaleht, 3. jaanuar 2019, lk 18-19). http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kunstiakadeemia-rektor-mart-kalm-kui-kogu-aeg-arvestada-kuidas-odavamalt-saaks-siis-kvaliteet-kaob?id=84797529

03.01.2019 ERR-i uudisteportaal avaldas intervjuu akadeemiku (Tartu ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori) Tiit Tammaruga, kes rääkis viimase 10-15 aasta rände trendidest, mis näitavad muu hulgas väga tugevat sõltuvust majandustsüklist ja suurtel kriisiperioodidel on alati väljaränne kasvanud. https://www.err.ee/889101/rahvastikuteadlased-kasvab-nii-sundide-kui-soomest-naasjate-hulk