Akadeemia päevik


14.07.2017 Sirbis ilmus akadeemik Ülo Niinemetsa, professor Tiina Randma-Liivi ja president Tarmo Soomere koostöös teadlaskarjäärialane artikkel "Kombineerides vastandeid" (Sirp, 14. juuli 2017, lk 4-6) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/kombineerides-vastandeid/

12.07.2017 Akadeemias toimus 12.-13. juulil 2017 ERA-NET PLUS projekti EXOSYSTEM rahvusvaheline seminar.

08.07.2017 President Tarmo Soomere osales 31. Pärnu rahvusvahelise filmifestivali lõputseremoonial lühisõnavõtuga ning andis üle parima meditsiinialase dokumentaalfilmi auhinna Hollandi režissööri Jan Louteri filmile "Hallid rakud"(Grey Matter).

08.07.2017 President Tarmo Soomere ütles avasõnad VI trilobiitide-alasele rahvusvahelisele konverentsile (6th International Conference on Trilobites and their Relatives. http://trilobite-conference.com/

08.07.2017 Akadeemik Ene Ergma rääkis Päevalehe LP artiklis "Põhja-Koreas salaja klaaskommikeste jagamine oli väga riskantne" oma kolmest kirest: reisimisest, teadusest ja tennisest. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/ene-ergma-meenutab-pohja-koreas-salaja-klaaskommikeste-jagamine-oli-vaga-riskantne?id=78816206

06.07.2017 Akadeemik Jaak Vilo andis uurimisrühma juhina kommentaari Postimehele artiklis "Geneetiline päritolu mängib olulist rolli haiguse riski hindamisel." http://tervis.postimees.ee/4169333/teadlased-geneetiline-paritolu-mangib-olulist-rolli-haiguse-riski-hindamisel

05.07.2017 Akadeemik Toomas Asseriga ilmus Postimehes intervjuulugu "Eestis puudub insuldihaigete ravimiseks hädavajalik andmebaas." http://tervis.postimees.ee/4168693/eestis-puudub-insuldihaigete-ravimiseks-hadavajalik-andmebaas?_ga=2.243464581.1075390553.1499021531-385993340.1479735969

30.06.2017 ERR-i kultuuriportaal avaldas värskes Tunas ilmunud akadeemik Jaan Unduski artikli kokkuvõtte "Jaan Krossi nurjunud katsed saada nõukogude kirjanikuks." http://kultuur.err.ee/604788/jaan-undusk-jaan-krossi-nurjunud-katsed-saada-noukogude-kirjanikuks

28.06.2017 ERR-i raadiouudistes kommenteeris president Tarmo Soomere kiirlaevalainete mõju randade ökosüsteemidele.

28.06.2017 President Tarmo Soomere osales 28.-29.06.2017 Euroopa valitsuste teadusnõunike III foorumil (European Science Advisors Forum, ESAF) Amsterdamis kaasettekandega “Handling digital avalanche: I-country and Big Data” globaalse digipöörde ühiskonnamõjude arutelul. Ürituse korraldasid Hollandi Kuninglik Teaduste ja Kunstide Akadeemia (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, KNAW) ja Hollandi teadusagentuur (Netherlands Scientific Council for Government Policy). http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=C6C12283-05EE-5461-9EBD96D0124F15AF

27.06.2017 Akadeemia korraldas seminari "Eesti puidukeemia perspektiivid". Peaettekande "Modern trends in pulp technology development and is “clean” process is affordable" pidas professor Per Engstrand (Kesk-Rootsi Ülikoolist). Ettekanded: Keskkonnaministeeriumilt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, EST-FOR Invest OÜ-lt, Eesti Looduse Fondilt, Tartu Ülikoolilt, Maaülikoolilt ja Tallinna Tehnikaülikoolilt. Puidu väärindamise ja puidukeemia perspektiivide, väljakutsete ja kitsaskohtade üle arutlesid: Jaan Kers, Toomas Kivimägi, Mart Loog, Aleksei Lotman, Priit Rohumaa, Andres Öpik. Modereeris president Tarmo Soomere. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20170628005416/

26.06.2017 Äripäevas ilmus akadeemik Urmas Varblase ja Aadu Polli kaastöös artikkel "Puiduga rahvusvahelisse mängu" (Äripäev, 26. juuni 2017, lk 12).

19.06.2017 17. juunil 2017 möödus 100 aastat energeetikateadlase ja põlevkivitööstuse arendaja, akadeemik Ilmar Öpiku sünnist. Akadeemia energeetikanõukogu eesotsas Arvi Hamburgiga korraldas 19. juunil 2017 mälestuskonverentsi, kus meenutati Ilmar Öpikut kui teadlast, õppejõudu, inseneri ja energiastrateegi.

15.06.2017 Tartu kirjanduse majas esitleti akadeemik Jüri Engelbrechti raamatut "Akadeemilised mõtisklused", mis on Ilmamaa kirjastuse sarja "Eesti mõttelood" 135. väljaanne. Akadeemik Hando Runneli juhitud üritusel mälestati akadeemik Peeter Tulvistet, kes oli kirjastusega Ilmamaa seotud pikki aastaid. Raamatu saamisloost rääkis pikemalt autor. Üritusel osalesid akadeemikud Ülo Lepik, Jaak Järv, Ene Ergma, Agu Laisk ja Haldur Õim.

14.06.2017 ERR avaldas president Tarmo Soomere kommentaari: "Kiirkatamaraani lained on Tallinna lahel eluohtlikud". http://www.err.ee/602024/soomere-kiirkatamaraani-lained-on-tallinna-lahel-eluohtlikud

12.06.2017 “Reporteritunnis” arutati, miks ei ole teadmistepõhine majandus saavutanud oma täismõõdet ning kuhu takerdub teadus- ja arendustegevuse jõudmine ettevõtlusesse. Oma mõtteid väljendas teiste hulgas ka akadeemik Mart Ustav. Vahendas ERR Novaator. http://novaator.err.ee/601704/eesti-teadus-ei-joua-ettevotetesse-puuduva-luli-tottu

12.06.2017 Toimus humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna koosolek Heimtalis akadeemik Anu Raua rajatud muuseumis ja tema kodus Kääriku talus. Eesti Vabariigi saabuva juubeliga seoses oli akadeemikuil võimalus kududa vaipa ja jäädvustada oma tegevus vaibatriiburaamatusse. Koosolekul osales peasekretär Jaak Järv.

09.06.2017 Õpetajate Lehes ilmus president Tarmo Soomere kõne Eesti Noorte Teaduste Akadeemia avakoosolekult (Õpetajate Leht, 9. juuni 2017, lk 13). http://opleht.ee/2017/06/eesti-noorte-teaduste-akadeemia-tehtud/

08.06.2017 Toimus teaduspärastlõuna, mille fookusteemaks olid jätkusuutlikud teadlaskarjääri mudelid Eestis.

08.06.2017 Saarte Hääles ilmus akadeemik Urmas Varblase kohtumisest Saaremaa ettevõtjate liiduga lugu "Saaremaa kui brändi eest tuleb seista." http://www.saartehaal.ee/2017/06/08/urmas-varblane-saaremaa-kui-brandi-eest-tuleb-seista/

06.06.2017 Postimees avaldas president Tarmo Soomere kommentaari "Pirital merelt võidetud ala võib vajuma hakata" (Postimees, 06. juuni 2017, lk 4) http://tallinncity.postimees.ee/4136359/pirital-merelt-voidetud-ala-voib-vajuma-hakata

03.06.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus president Tarmo Soomere essee "Loodusvarad kui riigi põhikapital" (Postimees AK, 3. juuni 2017, lk 7). http://arvamus.postimees.ee/4130749/tarmo-soomere-essee-loodusvarad-kui-riigi-pohikapital?_ga=2.194841709.1980011700.1496476290-385993340.1479735969

02.06.2017 Sirbis ilmus president Tarmo Soomere lugu "Teadus usupõhjatus ühiskonnas" (Sirp, 2. juuni 2017, lk 22-23; artikkel põhineb 27. mail 2017 EELK juubelikonverentsil peetud ettekandel)

02.06.2017 ERR avaldas president Tarmo Soomere kommentaari "USA lahkumine kliimaleppest tõsine löök." http://novaator.err.ee/599792/tarmo-soomere-arvates-on-usa-lahkumine-kliimaleppest-tosine-look

31.05.2017 Akadeemia saalis toimus Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) pidulik avamine. Otseülekande tegi ERR Novaator (ülekande salvestist on võimalik vaadata Novaatoris alates 1. juunist). http://novaator.err.ee/599245/galerii-eesti-noorte-teadlaste-akadeemia-avauritus

31.05.2017 Akadeemias kirjutati alla assotsiatsioonileping Eesti Toksikoloogia Seltsiga. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20170602091901/

29.05.2017 Võru Riigigümnaasiumis esines akadeemik Mart Kalm, kes rääkis teemal "Kas Võrus on head arhitektuuri" ning akadeemik Anu Raud vestles kuulajatega oma vaibakunstist ja elufilosoofiast.

27.05.2017 President Tarmo Soomere esines EELK-i ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud kirikukongressil ettekandega "Teadus usupõhjatus ühiskonnas" http://www.eelk.ee/et/uudised/tartus-toimus-eelk-kirikukongress/

27.05.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Enn Tõugu lugu "Küberruumi turvalisus on igaühe asi" (Postimees AK, 27. mai 2017 lk 11) http://atlas.postimees.ee/4123857/enn-tougu-kuidas-botid-meie-arvutitesse-satuvad

26.05.2017 President Tarmo Soomere osales Riias Läti Teadust Akadeemias L'Oreal−Unesco Balti stipendiumi "For Women in Science" pidulikul auhinnatseremoonial. President pidas tervituskõne ning tutvustas Eesti laureaati - Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadurit Els Heinsalu. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20170527080214/

25.05.2017 Tallinnas toimus 25.‒26. mail 2017 Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoja ‒ EASAC-i (European Academies' Science Advisory Council) kohtumine. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20170524015405/

24.05.2017 President Tarmo Soomere osales tervituskõnega EuPhO (Euroopa esimese füüsikaolümpiaadi) lõputseremoonial Mectorys. http://eupho.ut.ee/

19.05.2017 Sirbis ilmus akadeemik Mart Ustaviga intervjuulugu "Icosagen pürib ravimifirmaks" (Sirp, 19. mai 2017, lk 35-37) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/icosagen-purib-ravimifirmaks/

19.05.2017 Koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga toimus TeaMe+i raames kohtumine meediaesindajatega. Fookuses oli küsimus: milliste näitajate järgi hinnata olukorda teadusajakirjanduses?

18.05.2017 Maalehes ilmus president Tarmo Soomerega intervjuu "Lapik maa oli peavoolu maailmapilt pikka aega" (Maaleht, 18. mai 2017, lk 2-3) http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/tarmo-soomere-lapik-maa-oli-peavoolu-maailmapilt-pikka-aega?id=78239690

13.05.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Toomas Asseri lugu "Kirurgide Sisyphose kivi" (Postimees AK, 13. mai 2017, lk 7). http://atlas.postimees.ee/4108675/toomas-asser-meditsiini-arenguks-tuleb-uletada-seisak-kirurgia-alastes-uuringutes?_ga=2.261951693.113883634.1494661417-385993340.1479735969

11.05.2017 Peasekretär Jaak Järv ja peasekretäri abi Anne Pöitel osalesid 11.-12.05.2017 Rahvusvahelise Teadusnõukogu (International Science Council; ICSU) Euroopa liikmesorganisatsioonide nõupidamisel Riias. Nõupidamise põhiteemaks oli kahe suure ülemaailmse teadusühenduse - ICSU ja Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (International Social Science Council; ISSC) - eesseisev ühinemine. Osalenud akadeemiate esindajad arutasid tekkiva uue ühenduse missiooni ja kavandatavat strateegiat.

11.05.2017 Maltal toimus 11.-12. mail Euroopa Liidu nn Marie Curie tegevuste raames konverents "Mobility takes research further", mis tõi kokku teadlased ja teadusorganisaatorid nii Euroopa Liidust kui mujalt, nende hulgas Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi peadirektor Martine Reicherts. Korraldajate kutsel osales akadeemik Raivo Uibo, kes sessioonis "Research Integrity and Ethics" esines ettekandega noorte teadlaste teaduseetika-alase koolitamise vajadusest ja tähendusest. https://europa.eu/newsroom/events/maltese-presidency-conference-mobility-takes-research-further_en

10.05.2017 President Tarmo Soomere osales maapõue konverentsil "Ühisvara uus tulemine - arengusuunistest tulemusteni" ettekandega "Teadus- ja arendustegevuse tulevikuarengud" http://www.envir.ee/et/maapoue-konverents-2017

06.05.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Urmas Kõljala lugu "Arhiivide kullaauk" (Postimees AK, 06. mai 2017, lk 9) http://arvamus.postimees.ee/4101161/urmas-koljalg-globaalmuutuste-moistmise-kullaauk-peitub-vanades-kogudes

01.05.2017 Puidurafineerimistehase infolehes Miks ja Kuidas ilmus akadeemik Urmas Varblase artikkel "Puidurafineerimistehas Eesti majanduse tootlikkuse ja teadmusmahukuse suurendajana" (Miks ja Kuidas, 1. mai 2017, lk 2)

28.04.2017 Sirbis ilmus akadeemik Margus Lopiga intervjuu "Kerogen OÜ hakkab põlevkivist õuna ja pirni järele lõhnavat vedelikku pigistama" (Sirp, 28. aprill 2017, lk 29-30) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/kerogen-ou-hakkab-polevkivist-ouna-ja-pirni-jarele-lohnavat-vedelikku-pigistama/

27.04.2017 Lauluväljakul toimus 27.-28. aprillil 2017 iga-aastane õpilaste teadusfestival. Stendiettekannetega esinesid õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, kelle hulgast valiti välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad. Eesti Teaduste Akadeemia andis välja neli eriauhinda. Akadeemia auhinnakomisjon töötas koosseisus: peasekretär Jaak Järv, akadeemikud Jüri Engelbrecht ja Ain-Elmar Kaasik; Ester Oras (Tartu Ülikool), Ringa Raudla (Tallinna Tehnikaülikool) ja Katrin Tiidenberg (Tallinna Ülikool). http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20170428022556/

27.04.2017 Tartu Ekspressi rubriigis "Palametsa pajatused" ilmus meenutuslugu "Hans Trass oma noorusaastatest Tartus" http://www.tartuekspress.ee/index.php?page=1&id=3750&type=2

26.04.2017 President Tarmo Soomere osales 26.-27. aprillil Euroopa Merekomitee (European Marine Board, EMB) kevadisel plenaaristungil Tenerifel (Hispaanias). Sellega lõppes tema teine valimisperiood EMB aseesimehena. http://mailchi.mp/a456e2b71140/emb-spring-plenary-highlights-2017?e=1ae78b9715

26.04.2017 President Tarmo Soomere rääkis ERR-i "Kirjandusministeeriumis" kogumikust "Teadus kolme minutiga" http://kultuur.err.ee/592187/tarmo-soomere-kui-teadlased-kaovad-me-ei-pruugi-seda-margata-viis-aastat

25.04.2017 Sakalas ilmus akadeemik Raivo Uiboga intervjuu "Immuunsüsteemi talitlust ei saa käsitleda lihtsustatult nagu terasesulatusahju" (Sakala, 25. aprill 2017, lk 6-7) http://sakala.postimees.ee/4090245/professor-raivo-uibo-immuunsusteemi-talitlust-ei-saa-kasitleda-lihtsustatult-nagu-terasesulatusahju

22.04.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemia välisliikme Cornelius Hasselblati essee "Kalevipoja sõnum" (Postimees AK, 22. aprill 2017, lk 5) http://arvamus.postimees.ee/4085297/cornelius-hasselblatt-kalevipoja-sonum

22.04.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Jaak Vilo artikkel "Kvaliteedihüppeks tööstuses tuleb andmed «silotornidest» vabaks lasta" (Postimees AK, 22. aprill 2017, lk 7) http://atlas.postimees.ee/4083951/akadeemik-vilo-kvaliteedihuppeks-toostuses-tuleb-andmed-silotornidest-vabaks-lasta

19.04.2017 19. aprillil toimunud Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu aastakoosolekul peeti järgmised teaduslikud ettekanded:"Kalevipoja sõnum" - akadeemia välisliige Cornelius Theodor Hasselblatt; "Kuidas ma olen teadust teinud ja seda rakendanud" - akadeemik Enn Tõugu (elutööpreemia laureaat 2017); "Tagasivaade elutööle" - akadeemik Gennadi Vainikko (elutööpreemia laureaat 2017). Üldkogu teises osas anti ülevaade akadeemia 2016. aasta tegevusest, kinnitati Akadeemia uus põhikiri ning Akadeemia peasekretäriks valiti akadeemik Jaak Järv. http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20170421043956/

18.04.2017 Akadeemik Mart Kalm kommenteeris "Ringvaates" multimeedia kunstinäitus "Monest Klimtini" http://etv.err.ee/v/meelelahutus/ringvaade/saated/70868331-1d47-4528-acc4-6c8c9e7e977e/ringvaade

17.04.2017 Delfis ilmus artikkel akadeemik Mart Saarma töörühma avastuse põhjal valmistatud ravimi jõudmisest kliiniliste katsetusteni. http://epl.delfi.ee/news/eesti/eesti-teadlase-juhtimisel-valmiv-parkinsoni-tove-ravim-on-valmis-inimkatseteks?id=77898568

16.04.2017 Vikerraadio "Laboris" kommenteeris akadeemik Andres Metspalu, et teadlastel tuleks eelkõige lasta tegeleda vaba mõttetöö ja uute asjade avastamisega. Euroopa teadlaste eetikanormide muutmise vajadusest rääkis akadeemia president Tarmo Soomere. http://vikerraadio.err.ee/v/labor/saated/8067e7e6-a4d8-4750-b0fd-21477c1b3a3e/labor-laskem-teadlastel-avastada

14.04.2017 Postimehe AK-s ilmus akadeemik Anu Raua artikkel "Eestimaa kui inspiratsiooniallikas" (Postimees AK, 14. aprill 2017, lk 8-9) http://pluss.postimees.ee/4076161/anu-raud-eestimaa-kui-inspiratsiooniallikas

13.04.2017 Õpetajate Lehes ilmus artikkel "Tippteadus vs tõepõhjatu ajastu" - akadeemia presidendi Tarmo Soomere saatesõna aastaraamatule 2016 (Õpetajate Leht, 13. aprill 2017, lk 10) http://opleht.ee/2017/04/opetajate-leht-13-aprillil/

12.04.2017 ERR Novaator avaldas rubriigis "Vaataja küsib" akadeemik Ülo Niinemetsa kommentaari küsimusele "Kas uriini süstimine teeb tomatid punaseks?" http://novaator.err.ee/589663/vaataja-kusib-kas-uriini-sustimine-teeb-tomatid-punaseks

12.04.2017 Akadeemik Margus Lopp andis kommentaari Novaatori videoloos "TTÜ uues laboris loodetakse põlevkivist välja pigistada kasulikke kemikaale" http://novaator.err.ee/589659/ttu-uues-laboris-loodetakse-polevkivist-valja-pigistada-kasulikke-kemikaale

12.04.2017 Virumaa Teatajas ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomerega intervjuu "Ükskord lõhub meri ära kõik inimeste tehtud asjad" (Virumaa Teataja, 12. aprill 2017, lk 2) http://virumaateataja.postimees.ee/4076915/tarmo-soomere-ukskord-lohub-meri-ara-koik-inimeste-tehtud-asjad

10.04.2017 Akadeemias toimus kogumiku "Teadus kolme minutiga" esitlus. See on Argo kirjastuse, ERR-i ja Eesti Teaduste Akadeemia koostöös sündinud raamat 32-st teadustööst, mille seletamiseks anti noortele teadlastele aega vaid kolm minutit. https://www.youtube.com/watch?v=_LHLxJ7-yqA&t=10s

08.04.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Ülo Lepiku lugu "Tänapäeva tehnoloogia ja suurte avastuste alustala: lainikud" (Postimees AK, 8. aprill 2017, lk 11) http://arvamus.postimees.ee/4067165/tanapaeva-tehnoloogia-ja-suurte-avastuste-alustala-lainikud?_ga=1.191559720.385993340.1479735969

06.04.2017 President Tarmo Soomere osales rahvusvahelise uurimiskonsortsiumi Technopolis Group arenduspäeval Tallinnas ning pidas ettekande "Communicating sparkling science to saturated audience".

04.04.2017 Tallinna Reaalkooli traditsioonilise teaduspäeva aktuse peaesineja oli president Tarmo Soomere. Tundides esinevate külaliste hulgas oli akadeemik Ene Ergma. http://www.real.edu.ee/index.php/3812-teaduspaev-2017

03.04.2017 Postimehe arvamusportaalis ilmus president Tarmo Soomere lugu "Teaduse sõltumatus kui helge minevik" (loo aluseks oli Pärnus Eesti loomerahva aprillipleenumil peetud kõne). http://arvamus.postimees.ee/4067305/tarmo-soomere-teaduse-soltumatus-kui-helge-minevik

02.04.2017 President Tarmo Soomere esines Endla teatris Eesti loomerahva aprillipleenumil “Üksi oleme puud, koos aga mets” ettekandega teaduse sõltumatusest kui helgest minevikust. http://parnu.postimees.ee/4066409/galerii-eesti-loomerahvas-kogunes-endlasse-aprillipleenumile

02.04.2017 President Tarmo Soomere selgitas Vikerraadio "Laboris", mis on lainikud ja miks sai prantsuse matemaatik Yves Meyer lainikute uurimse eest Abeli auhinna. http://vikerraadio.err.ee/v/labor/saated/6673f6f8-7f1b-43ce-9d42-75f72a61b4e0/labor-lainikud-loovad-laineid

01.04.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Martin Zobeli artikkel globaalmuutustest ja elurikkusest (Postimees AK, 01. aprill 2017, lk 9). http://tehnika.postimees.ee/4059621/martin-zobel-globaalmuutustest-ja-elurikkusest-maa-loodus-hakkab-vasima

30.03.2017 President Tarmo Soomere ning informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja akadeemik Jakob Kübarsepp osalesid 30.-31. märtsil Helsingis XV Baltimaade vaimse koostöö konverentsil "The Future of Teacher Education in the Baltic Region: Towards Research Based Teacher Education." http://www.acadsci.fi/balticconference/

25.03.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Karl Pajusalu artikkel "Murded näitavad keele elujõudu" (Postimees AK, 25. märts 2017, lk 11). http://tehnika.postimees.ee/4054505/karl-pajusalu-murded-naitavad-keele-elujoudu

17.03.2017 Sirbis ilmus lugu "Insener kui loovisik", vestlusringis osalesid akadeemia informaatika- ja tehnikateaduste osakonna juhataja akadeemik Jakob Kübarsepp; Eesti Inseneride Liidu president ja akadeemia energeetikanõukogu esimees professor Arvi Hamburg ning ehitusinsener dotsent Tõnu Peipman. http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/insener-kui-loovisik/

16.03.2017 Postimehe arvamusportaalis ilmus president Tarmo Soomere kommentaar "On märkimisväärselt halb, et religioonilugu meil nii marginaalses seisus on." http://arvamus.postimees.ee/4048587/tarmo-soomere-on-maerkimisvaeaerselt-halb-et-religioonilugu-meil-nii-marginaalses-seisus-on

14.03.2017 Toimus akadeemia juhatuse väljasõiduistung Eesti Rahva Muuseumi. Akadeemikud võtsid osa ERM-i raamatukogu avamisest, toimus juhatuse tööistung ning emakeelepäevale pühendatud ühisseminar. Esineseid Pille Runnel ja Tõnis Lukas, kes tegid ülevaate ERM-i teadustööst ja selle osast muuseumi muudes põhitegevustes. Kogudepõhise teaduse võimalustest ja väljakutsetest: Eesti Kirjandusmuuseumi teadustööst kõneles Mari Sarv. Püsinäitust "Kohtumised" tutvustas näituse kuraator Kristel Rattus, samuti tutvuti püsinäitusega “Uurali kaja” - soome-ugri rahvaste kultuurilistest ja mõtteilma seostest, keeltest, geenidest ja muust.

11.03.2017 Suri akadeemik Peeter Tulviste. Ärasaatmine toimub laupäeval, 18. märtsil kell 12 Tartu Ülikooli aulas. http://tartu.postimees.ee/4042779/teaduste-akadeemia-jaerelhueuee-peeter-tulvistele-mueuedimurdja-lahkumine

11.03.2017 President Tarmo Soomere pidas avaettekande Karl Ernst von Baeri 225. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil Koeru kultuurimajas. http://jarvateataja.postimees.ee/4036853/karl-ernst-von-baeri-suenniaastapaeeva-taehistatakse-uhkelt

11.03.2017 Postimehe AK-s ilmus president Tarmo Soomere artikkel "Uudishimu kui vaktsiin tõepõhjata poliitika vastu" (Postimees AK, 18. märts 2017, lk 8) http://tehnika.postimees.ee/4038355/tarmo-soomere-uudishimu-kui-vaktsiin-toepohjata-poliitika-vastu?_ga=1.226088984.385993340.1479735969

09.03.2017 Aasta parimaks reisiraamatuks valiti akadeemik Jaan Unduski "Teekond Hispaania". http://kultuur.postimees.ee/4039925/valitud-parim-reisiraamat

04.03.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Jaan Rossi artikkel "Kuidas saaksid arstid oma töös muusikutelt ja kunstnikelt õppida?" (Postimees AK, 04. märts 2017, lk 9) http://tehnika.postimees.ee/4028451/jaan-ross-kuidas-saaksid-arstid-oma-toeoes-muusikutelt-ja-kunstnikelt-oppida?_ga=1.23134136.385993340.1479735969

04.03.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti artikkel "Sõltumatu mõtteviisi olemasolu pole alati valitsejatele meelt mööda" (Postimees AK, 04. märts 2017, lk 8) http://tehnika.postimees.ee/4029435/jueri-engelbrecht-soltumatu-motteviisi-olemasolu-pole-alati-valitsejatele-meelt-moeoeda?_ga=1.187366186.385993340.1479735969

02.03.2017 Postimehe arvamusportaal avaldas akadeemik Maarja Kruusmaa artikli "Kas tehnoloogiline vabadus tugevdab rahvusriiki?" http://arvamus.postimees.ee/4032253/maarja-kruusmaa-kas-tehnoloogiline-vabadus-tugevdab-rahvusriiki

27.02.2017 Sakalas ilmus president Tarmo Soomerega intervjuu "Lonkavat vaimu ei tohi ühiskonnast ära tõugata!" (Sakala, 25. veebruar 2017, lk 8-9) http://sakala.postimees.ee/4025297/akadeemik-tarmo-soomere-lonkavat-vaimu-ei-tohi-uehiskonnast-aera-tougata

27.02.2017 Suri akadeemik Arvo Krikmann. Ärasaatmine toimus 3. märtsil Tartu krematooriumis. http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/ca11dd56-eb10-45bf-8f10-932ed84c8bee/suri-arvo-krikmann

27.02.2017 Tartu Ülikooli Narva kolledžis toimus õigusfilosoofi Ilmar Tammelo 100. sünniaastapäevale pühendatud konverents. Konverentsil esinesid president Tarmo Soomere ning akadeemikud Lauri Mälksoo ja Hando Runnel. http://www.narva.ut.ee/et/node/2388971

26.02.2017 Vikerraadio "Laboris" esines akadeemik Mart Ustav, kes on koos kolleegidega leidnud uudse teadusliku võtte, kuidas tõhusalt otsida ja leida ravimiaineid, mis võiksid papiloomiviiruste vastu aidata. http://vikerraadio.err.ee/v/labor/saated/0b128233-0a99-43e9-b3e8-948ef191508c/labor-viiruste-ravimid-kontrollimisele

22.02.2017 Eesti Päevalehes ilmus akadeemik Enn Tõuguga intervjuu "Kas arvutid võtavad inimestelt võimu üle?" (Eesti Päevaleht, 22. veebruar 2017, lk 18-19) http://epl.delfi.ee/news/forte/kuberneetikakorufee-enn-tougu-kas-arvutid-votavad-inimestelt-voimu-ule-ma-eriti-ei-usu?id=77295280

21.02.2017 Õhtulehes ilmus president Tarmo Soomerega intervjuu "MERETEADLANE: käes on täiesti uus aeg. Unustage vanad ilmatarkused!" (Õhtuleht, 21. veebruar 2017, lk 5) http://www.ohtuleht.ee/789014/mereteadlane-kaes-on-taiesti-uus-aeg-unustage-vanad-ilmatarkused

18.02.2017 Saare maakonna päevalehes Meie Maa ilmus akadeemia presidendi Tarmo Soomerega intervjuu "Hullud ideed on väga head!" (Meie Maa, 18. veebruar 2017, lk 1, 6, 7) https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=75005&term=soomere

18.02.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Anto Raukase artikkel "Teadusest ja ebateadusest" (Postimees AK, 18. veebruar 2017, lk 10). http://tehnika.postimees.ee/4014879/anto-raukas-teadusest-ja-ebateadusest?_ga=1.188479530.385993340.1479735969

17.02.2017 Sirbis ilmus akadeemik Enn Tõugust lugu "Loovides tundmatusse: arvutist-käsutäitjast tehisintelligentsini" (Sirp, 17. veebruar 2017, lk 8-9) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/loovides-tundmatusse-arvutist-kasutaitjast-tehisintelligentsini/

17.02.2017 Tartu Postimehes ilmus lugu "Akadeemiku saatsid viimsele teele meenutused ja lähedaste muusika" http://tartu.postimees.ee/4018871/akadeemiku-saatsid-viimsele-teele-meenutused-ja-laehedaste-muusika

17.02.2017 Sirbis ilmus akadeemik Gennadi Vainikkost lugu "Hasartse matemaatiku südamlik matemaatika" (Sirp, 17. veebruar 2017, lk 10-11) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/hasartse-matemaatiku-sudamlik-matemaatika/

17.02.2017 Sirbis ilmus elutööpreemia laureaadi akadeemik Gennadi Vainikko artikkel "Ühe matemaatiku kujunemislugu" (Sirp, 17. veebruar 2017, lk 10-11) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/uhe-matemaatiku-kujunemislugu/

17.02.2017 Sirbis ilmus koondartikkel "Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2017" (Sirp, 17. veebruar 2017, lk 11-13) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/eesti-vabariigi-teaduspreemiad-2017-2/

17.02.2017 Sirbis ilmus elutööpreemia laureaadi akadeemik Enn Tõugu artikkel "Algoritmiline andekus ja mida sellega peale hakata" (Sirp, 17. veebruar 2017, lk 8-9) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/algoritmiline-andekus-ja-mida-sellega-peale-hakata/

15.02.2017 Akadeemik Martti Raidal selgitas Novaatori saates, mida tähendab meie universumi metastabiilsus ja kuidas see on seotud võimalusega, et saabub maailmalõpp. http://novaator.err.ee/v/saated/novaator/4777e937-b9ed-49e9-aee5-1b890ce099df/novaatori-teadusuudised-fuusika-ja-maailmalopu-uurimine

14.02.2017 Pärast paaripäevast haiglas viibimist jõudsi oma pika elutee lõpule akadeemik Hans-Voldemar Trass. Ärasaatmine viimsele teekonnale toimus 17. veebruaril Tartu ülikooli aulast. http://tartu.postimees.ee/4014865/suri-akadeemik-hans-voldemar-trass

13.02.2017 Postimehes ilmus akadeemik Jaak Vilo arvamuslugu "Paneme e-tiigri päriselt programmeerimist õppima" http://arvamus.postimees.ee/4012195/jaak-vilo-paneme-e-tiigri-paeriselt-programmeerimist-oppima

11.02.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Enn Tõugu lugu "Masinad on üha targemad, mis edasi saab?" (Postimees AK, 11. veebruar 2017, lk 10) http://tehnika.postimees.ee/4005457/enn-tougu-masinad-on-ueha-targemad-mis-edasi-saab

11.02.2017 Postimehe AK-s ilmus akadeemik Jaak Aaviksoo arvamuslugu "Kui tõde hääletatakse" (Postimees AK, 11. veebruar 2017, lk 7) http://arvamus.postimees.ee/4007713/jaak-aaviksoo-kui-tode-haeaeletatakse

10.02.2017 Sirbis ilmus akadeemik Mart Saarmaga intervjuu "Võimalus esitada julgeid küsimusi" (Sirp, 10. veebruar 2017, lk 27-29 ) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/voimalus-esitada-julgeid-kusimusi/

10.02.2017 Postimehes ilmus akadeemik Richard Villemsiga intervjuulugu "Eestlastel ja Tšingis-khaanil on ühine esiisa" (Postimees, 11. veebruar 2017, lk 9) http://pluss.postimees.ee/4011381/eestlastel-ja-tsingis-khaanil-on-uehine-esiisa

09.02.2017 President Tarmo Soomere andis Postimehele kommentaari "Teenetemärgi saanud teadlased on omaette seisvate valdkondade suurkujud" http://tehnika.postimees.ee/4009141/tarmo-soomere-teenetemaergi-saanud-teadlased-on-omaette-seisvate-valdkondade-suurkujud

09.02.2017 Eesti teaduslik selts Rootsis valis akadeemia presidendi Tarmo Soomere seltsi auliikmeks. http://etsr.se/pildid

09.02.2017 TeaMe+i raames toimus koostöös Eesti teadusajakirjanike seltsiga kohtumine meedia esindajatega. Salongseminari teemaks oli "Vaatlusi maailmale teaduskirjaniku seisukohalt" - esines Tiit Kändler (kes pälvis hiljuti Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest). Toimus ja mõttevahetus.

08.02.2017 Akadeemik Maarja Kruusmaa esines Postimehe avalikul klubiõhtul - Trehvunksil. Lisaks esines lühiettekandega pankur Peeter Koppel. Arutati teemadel, kas robotid võtavad ära töökohad; kas Eestist saab robotiajastu masinaehitajate või masinalõhkujate maa või hoopis selline maa, kus pole raha, et osta masinaid, mida lõhkuda jne? Robotiohud ja -unelmad võttis lõpuks kokku koomik Peeter Oja. http://arvamus.postimees.ee/4004885/postimehe-trehvunks-kas-robot-votab-aera-ka-sinu-toeoekoha?_ga=1.59761645.1302864755.1457283952

07.02.2017 Tartu Ülikooli Oeconomicumis toimus akadeemik Raimund Hagelbergi 90. sünniaastapäeva tähistav konverents. Ürituse korraldas akadeemik Urmas Varblane.

06.02.2017 Eesti Päevalehes ilmus akadeemik Toomas Asseriga intervjuulugu "Ootamatud ajuverejooksud on ka noorte inimeste haigus" (Eesti Päevaleht, 06. veebruar 2017, lk 7) http://epl.delfi.ee/news/eesti/ootamatud-ajuverejooksud-on-ka-noorte-inimeste-haigus?id=77137348

04.02.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Raimund Ubari lugu tõe haprusest teaduse ja ühiskonna dialoogis (Postimees AK, 04. veebruar 2017, lk 7). http://tehnika.postimees.ee/3997875/raimund-ubar-toe-haprusest-teaduse-ja-uehiskonna-dialoogis

28.01.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus lugu akadeemik Peeter Saariga: "Järgmise digirevolutsiooni teeb kvant-üleolek" (Postimees AK, 28. jaanuar 2017, lk 10) http://tehnika.postimees.ee/3983689/peeter-saari-jaergmise-digirevolutsiooni-teeb-kvant-ueleolek

27.01.2017 Novaatoris ilmusid akadeemik Margus Lopi kommentaarid loos "TTÜ teadusprojektiga püütakse põlevkivist väärtuslikku kerogeeni välja võtta" http://novaator.err.ee/v/keskkond/bdd13b57-3e75-4345-9cc7-e06dfab80a01/ttu-teadusprojektiga-puutakse-polevkivist-vaartuslikku-kerogeeni-valja-votta

26.01.2017 Horisondis ilmus akadeemik Maarja Kruusmaaga intervjuu "Robootik, keda inspireerib loodus" (Horisont 1/2017, lk 26-31) http://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/horisont1_2017.pdf

25.01.2017 ERR-i kultuuriportaalis ilmus akadeemik Arvo Krikmanni lugu "Laustud sõna lagumise lugu (ebakompetentselt poolelt nähtuna)" http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/8f1243c5-2d0e-4e78-9bb2-4444ba347508/arvo-krikmann-laustud-sona-lagumise-lugu-ebakompetentselt-poolelt-nahtuna

24.01.2017 Delfi avaldas akadeemik Ene Ergma kommentaari: "Soolise palgalõhe järelvalve kehtestamisest: teemapüstitus on naistele alandav" http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ergma-soolise-palgalohe-jarelvalve-kehtestamisest-teemapustitus-on-naistele-alandav?id=77005388

24.01.2017 Delfi avaldas akadeemik Mart Kalmu kommentaari: "Kui kunagi peaks kerkima monument Pätsile, siis seda sobib avama vaid ametisolev president" http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-kalm-kui-kunagi-peaks-kerkima-monument-patsile-siis-seda-sobib-avama-vaid-ametisolev-president?id=76998904

23.01.2017 Akadeemias ilmus akadeemik Haldur Õimuga kõnelus "Teoreetilisest keeleteadusest Eestis, semiootikaga seoses" ( Akadeemia nr 2, 2017, lk 203-211) http://www.akad.ee/wp/2017/01/23/akadeemia-nr-2-2017/

21.01.2017 Akadeemik Jaan Unduskist - kultuurkapitali tänavuse aastapreemia laureaadist - ilmus Postimehe AK-s portreelugu "Eks see plahvatuse ootus olegi see, mis elu kunstiks teeb" (Postimees AK, 21. jaanuar 2017, lk 10-12) http://kultuur.postimees.ee/3984301/akadeemik-jaan-undusk-eks-see-plahvatuse-ootus-olegi-see-mis-elu-kunstiks-teeb

21.01.2017 Postimehe AK teadusrubriigis ilmus akadeemik Olav Aarna lugu "Mida ühist on PISA tulemustel ja kliima soojenemisel?" (Postimees AK, 21. jaanuar 2017, lk 10) http://tehnika.postimees.ee/3982857/olav-aarna-mida-uehist-on-pisa-tulemustel-ja-kliima-soojenemisel?_ga=1.255048714.385993340.1479735969

20.01.2017 Ida-Virumaa nädalalehes Infopress ilmus president Tarmo Soomerega intervjuu "Президент Академии наук: науку и производство, науку и государственные задачи надо сблизить" (Infopress, 20. jaanuar 2017, lk 5-7).

20.01.2017 "Aktuaalses kaameras" andis akadeemik Lauri Mälksoo kommentaari: "Trump suunab kahurid islamiterrorismile" http://uudised.err.ee/v/valismaa/187464e3-cb9f-4285-befa-67eef1140f57/malksoo-trump-suunab-kahurid-islamiterrorismile

20.01.2017 Pärnus toimus loominguõhtu, kus esinesid akadeemik Karl Pajusalu ja professorid Jüri Talvet ning Rein Veidemann. http://parnu.postimees.ee/3981659/loominguohtu-pakub-kohtumist-kolme-opetlasega

20.01.2017 Akadeemia saalis allkirjastasid kolmepoolse koostöölepingu kosmeetikafirma L'Oreal Balti peakontor kui rahastaja, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja Eesti Teaduste Akadeemia kui kaaskorraldajad. Sellega pandi alus L'Oreal-UNESCO stipendiumiprogrammi "For Women in Science" laienemisele Eestisse.

18.01.2017 Ilmus akadeemik Tõnu Tannbergi koostatud mahukas artiklite kogumik "Esimene maailmasõda ja Eesti" http://www.ut.ee/et/uudised/varske-artiklite-kogumik-esimene-maailmasoda-eesti-avab-ilmasoja-uurimisel-uudseid-tahke

18.01.2017 Akadeemik Mart Kalm rääkis OP-is EKA uuest hoonest: "20ndate aastate lõpul oli sukavabrik sama äge nagu tänapäeval Transferwise" http://kultuur.err.ee/v/kunst/Arhitektuur/dee87ffe-b94d-47d3-bd75-97aea85a8093/mart-kalm-eka-uuest-hoonest-20ndate-aastate-lopul-oli-sukavabrik-sama-age-nagu-tanapaeval-transferwise

18.01.2017 Pealinn.ee avaldas akadeemik Ene Ergma mõtete alusel loo "PISA test ei peegelda meie tegelikku haridustaset" http://www.pealinn.ee/newset/ene-ergma-pisa-test-ei-peegelda-meie-tegelikku-haridustaset-n184184

17.01.2017 Põhjarannikus ilmus artikkel "Lasteülikooli juubelihooaja avasid mereteadlane ja putukauurija" http://pr.pohjarannik.ee/?p=20527

17.01.2017 Ida-Viru maakonnalehes Põhjarannik ilmus lühiartikkel "Lasteülikooli juubelihooaja avasid mereteadlane ja putukauurija" (Põhjarannik, 17. jaanuar 2017, lk 4)

16.01.2017 President Tarmo Soomere rääkis ETV "Terevisioonis", kui kõrgeks võivad tõusta merelained Läänemerel. http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/fcd4f7b9-666e-4e3f-ab3f-e1a8b1810615/kui-korgeks-voivad-tousta-merelained-laanemerel

14.01.2017 Narva kolledžis toimus akadeemia presidendi Tarmo Soomere avatud loeng "Mereteaduse õppetundidest mereriigi mõistliku poliitikani." http://www.narva.ut.ee/et/uudised/eesti-teaduste-akadeemia-presidendi-tarmo-soomere-avatud-loeng

14.01.2017 Narva lasteülikooli 10. hooaja avas akadeemia presidendi Tarmo Soomere loeng. Vahendas ETV+ http://etvpluss.err.ee/v/meelelahutus/tvoi_vecher/videod/4a939c67-dc88-4114-865d-4618f36ae5c4/prezident-akademii-nauk-vsem-uchyonym-nuzhno-vystupat-pered-detmi

13.01.2017 Sirbis ilmus artikkel "Üks roll" (Sirp, 13. jaanuar 2017, lk 2). http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/uks-roll-16/

13.01.2017 Õhtulehes ilmus president Tarmo Soomere kommentaar "Eile möllasid Läänemerel 14meetrised lained" (Õhtuleht, 13. jaanuar 2017, lk 4) http://www.ohtuleht.ee/781661/tarmo-soomere-eile-mollasid-laanemerel-14meetrised-lained

13.01.2017 Sillamäe kultuurikeskuse konverentsisaalis toimus akadeemia presidendi Tarmo Soomere loeng (vene keeles) "Sillamäe, värskete meretuulte linn, on varjatud kliimamuutuste epitsentris", millele järgnes arutelu. http://rus.err.ee/v/virumaa/e141d8ac-5f44-4294-bbb7-618ec42b661f/prezident-akademii-nauk-estonii-rasskazhet-zhitelyam-sillamyae-o-klimaticheskikh-problemakh-pribrezhnykh-gorodov

13.01.2017 Mente et Manus ilmus persoonilugu akadeemik Maarja Kruusmaast "Ebakindlus on uus normaalsus." Loo juures on ka president Tarmo Soomere kommentaar "Akadeemik, kes õpib kaladelt" (Mente et Manu, 1. jaanuar 2017, lk 12-16) http://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM_01_2017/mobile/index.html

11.01.2017 Eesti Päevalehes ilmus intervjuulugu akadeemik Urmas Varblasega "Uus tehas elavdaks majandust märgatavalt" (Eesti Päevaleht, 11. jaanuar 2017, lk 8). http://arileht.delfi.ee/news/uudised/majandusprofessor-uus-tehas-elavdaks-majandust-margatavalt?id=76868648

09.01.2017 President Tarmo Soomere meenutas Terevisiooni telefoniintervjuus 2005. aasta jaanuaris Pärnumaal toimunud suurt tormi ja üleujutust. http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/4de6658e-3569-4bd1-989d-61b1bfdc53c2/tarmo-soomere-meenutab-2005-aasta-uleujutust

07.01.2017 Sirbis ilmus president Tarmo Soomere artikkel "Inimliku teaduskommunikatsiooni võimalikkusest" (Sirp, 06. jaanuar 2017) http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/inimliku-teaduskommunikatsiooni-voimalikkusest/

06.01.2017 Postimehes ilmus president Tarmo Soomere artikkel "Milleks meile juuniorakadeemikud?" (Postimees, 6. jaanuar 2017, lk 14) http://arvamus.postimees.ee/3969731/tarmo-soomere-milleks-meile-juuniorakadeemikud?_ga=1.245979014.385993340.1479735969

04.01.2017 Akadeemias toimus Eestist väljaspool õppivate/töötavate noorteadlaste ümarlaud, arutusel oli Eestist väljaspool tegutsevate noorteadlaste konverents II korraldamine 2018. aastal. Tegevust toetab TeaMe+ ja Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.

04.01.2017 Akadeemias toimus Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutamiskoosolek. Tegevust toetab TeaMe+ ja Euroopa Liidu Regionaalarengu fond. Otseülekande tegi Novaator. http://novaator.err.ee/l/akadeemia2016

04.01.2017 Meditsiiniuudiste portaalis ilmus intervjuulugu akadeemik Andres Metspaluga "Ligi 20 aasta tagune idee on saamas teoks" http://www.mu.ee/uudised/2017/01/04/metspalu-ligi-20-aasta-tagune-idee-on-saamas-teoks

29.09.2016 Akadeemik Ene Ergma ja president Tarmo Soomere osalesid valitsuste teadusnõunike rahvusvahelise võrgustiku (INGSA) II konverentsil "Science and Policy-Making: towards a new dialogue" Brüsselis Euroopa Komisjoni ruumides (29-30.09). Ene Ergma kõneles sessioonil "Science advice across boundaries and borders: learning from each other" teadlaste, ühiskonna ja poliitikute vaheliste suhete keerukusest (30.09).