Nõukogud ja komisjonid


Looduskaitse komisjoni, mereteaduste komisjoni ja energeetikanõukogu pöördumine Nord Streami gaasijuhtme keskkonnamõju hindamise küsimustes 29.04.2009

                                                                      * * *

Akadeemia juures tegutsevad järgmised ekspertkogud:

KIRJASTUSNÕUKOGU
Moodustatud 1947
Esimees: Jaak Järv  (peatoimetaja)


METEORIITIKA KOMISJON
Moodustatud 1954
Esimees: Jüri Plado
Liikmed: Juho Kirs,Tõnu Pani, Ulla Preeden, Sten Suuroja, Reet Tiirmaa, Siim Veski


LOODUSKAITSE KOMISJON
Moodustatud 1955
Esimees: Urmas Tartes
Aseesimehed: Vilju Lilleleht, Heiki Tamm
Sekretär: Vaike Hang
Liikmed: Üllas Ehrlich, Toomas Frey, Kuulo Kalamees, Teet Koitjärv, Are Kont, Toomas Kukk, Vilma Kuusk, Nikolai Laanetu, Georg Martin, Ann Marvet, Aleksander Maastik, Peeter Muiste, Jüri Nemliher, Ingmar Ott, Tiit Randla, Astrid Saava, Marek Sammul, Kalev Sepp, Udo Timm


EESTI POLAARUURINGUTE KOMISJON
Moodustatud 1993
Esimees: Rein Vaikmäe
Liikmed: Jaak Jaagus, Enn Kaup, Tarmo Kõuts (viitseadmiral), Tarmo Kõuts (TTÜ vanemteadur), Jüri Martin, Anto Raukas, Mart Saarso, Andres Tarand, Indrek Tarand, Priit Tisler, Martin Zobel
Eesti Polaaruuringute komisjoni kaudu osaleb Akadeemia Euroopa Polaarnõukogu töös.


VÄLISVAHETUSE FONDI NÕUKOGU

Moodustatud 1993
Esimees: Jüri Engelbrecht
vt edasi


ENERGEETIKAKOMISJON
Moodustatud 1998
Esimees: Arvi Hamburg 
Liikmed: Tiit Kallaste, Ando Leppiman, Enn Lust, Leo Mõtus, Leevi Mölder, Arvo Ots, Anto Raukas, Ülo Rudi, Andres Siirde, Mati Valdma, Andres Öpik

Põhikiri
 
Mihkel Veiderma ettekanne "MAAGAAS LÄÄNEMERE REGIOONIS"
Baltimaade Assamblee istungil 26. novembril 2005

Vt ka inglise keeles (in English)Mihkel Veiderma, Andres Siirde. OIL SHALE INDUSTRY - VIEWED IN THE LIGHT OF THE ESTONIAN EXPERIENCE.Märt Ots. ENERGIA HINNAKUJUNDUS VABAL- JA REGULEERITUD TURUL.Ando Leppiman. TAASTUVENERGEETIKA TOETUSMEHHANISMID.
Arvi Hamburg. PÕLEVKIVI KUI RESSURSS.
Tiit Kullerkupp. MAAGAASIST.Are Veski. EESTI ELEKTRIVÕRKUDE VARUSTUSKINDLUS JA EFEKTIIVSUS.
Peep Siitam. ENERGIAMAJANDUS PIKAAJALISES VAATES.
Arvo Ots. AUVERE ELEKTRIJAAMA OTSTARBEKUSEST.Mihkel Veiderma. MÕNED MÄRKUSED JA MÕTTED SEOSES BOOZ&CO TÖÖGAMihkel Veiderma. MAAILMA ENERGIAKASUTUSE PROGNOOS AASTANI 2030
Timo Tatar. ENMAK SUUNISTE PÕHENDATUS
Külli Haab. ELEKTRIENERGIA HINNA KUJUNEMINE LÕPPTARBIJALEMihkel Härm. MAAILMA ENERGEETIKANÕUKOGU. UURINGUD JA TEGEVUSRaine Pajo. EESTI ENERGIA TEGEVUSEST AUVERES JA AKTUAALSETEST TEHNILISTEST TEEMADESTArvo Oorn. JÄRELKASVU PROGNOOS ENERGEETIKA JA TEHNIKA VALDKONNASRaul Kotov. MAAGAAS JA TEISED GAASKÜTUSED - TURG JA TULEVIK. Toomas Saks. MOOTORIKÜTUSTE VARUSTUSKANALID JA HINNAKUJUNDUS.

Protokollid
Energeetikakomisjoni koosoleku protokoll 15.10.2018       Lisa 1 protokollile 3(62)_15.10.2018
       Lisa 2 protokollile 3(62)_15.10.2018
Energeetikakomisjoni koosoleku protokoll 26.09.2018       Lisa 1 protokollile 2(61)_26.09.2018
       Lisa 2 protokollile 2(61)_26.09.2018
Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 23.04.2018       Lisa 1 protokollile 1(60) (23.04.2018)
       Lisa 2 protokollile 1(60) (23.04.2018)
Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 26.10.2017Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 20.09.2017Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 06.06.2017Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 24.04.2017       Lisa protokollile 1 (24.04.2017)
Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 14.12.2016Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 03.11.2016Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 26.04.2016Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 18.11.2015Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 30.09.2015
Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 11.06.2015Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 26.05.2015Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 20.11. 2014Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 15.09.2014Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 05.06.2014Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 07.05.2014Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 11.12.2013Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 11.04.2013Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 26.02.2013Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 14.11.2012Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 23.10.2012Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 14.03.2012Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 15.11.2011Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 12.10.2011Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 06.06.2011Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 19.05.2011Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 13. 04.2011Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 19.12.2006Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 17.03.2006Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 05.07.2005Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 10.02.2005Energeetikanõukogu koosoleku protokoll 31.01.2005

FÜLOGENEETIKA JA SÜSTEMAATIKA KOMISJON
Moodustatud 2007
Esimees: Urmas Kõljalg
Aseesimees: Tiiu Kull, Olle Hints
Sekretär: Oive Tinn
Liikmed: Liina Eek, Dimitri Kaljo, Toomas Kivisild, Lauri Klein, Olavi Kurina, Heidi Vilu, Meelis Pärtel, Toomas Tammaru, Agu Leivits, Urmas Saarma, Kadri Põldmaa, Vallo Mulk


MERETEADUSTE KOMISJON
Moodustatud 2007
Esimees: Tarmo Soomere
Liikmed: Tiit Kutser, Tarmo Kõuts, Heiki Lindpere, Urmas Lips, Georg Martin, Tiina Nõges, Kalle Olli, Alvar Soesoo, Silver Vahtra

PõhikiriEuroopa Teadusfondi Merekomitee
Oktoobris 2014 osales komisjoni esimees T. Soomere Euroopa mereteaduse teaduspoliitika konverentsil EurOCEAN2014 (Rooma, Itaalia) paneeldiskussioonis Addressing complex seas and oceans challenges: how can we cross the disciplines more effectively  ja tegutses eelnevalt korralduskomitees, samuti konverentsil vastu võetud nn Rooma Deklaratsiooni (tekst vt SIIT) koostamise toimkonnas. M. Geoghegan-Quinn (Euroopa Komisjoni teadusvolinik 2010-2014) on rõhutanud  EurOCEANi olulist rolli konkreetse sõnumi edastajana teadusele ja poliitikale.

Protokollid
Mereteaduste komisjoni koosoleku protokoll 28.04.2008Mereteaduste komisjoni koosoleku protokoll 21.01.2008


ARSTITEADUSE JA TERVISHOIU STRATEEGIA ALALINE KOMISJON (ATSAK)
Moodustatud 2011
Esimees: Eero Vasar
Liikmed: Ralf Allikvee, Toomas Asser, Priit Kaasik, Margus Lember, Andres Metspalu, Sergei Nazarenko, Urmas Siigur, Joel Starkopf, Erkki Truve, Raivo Uibo, Mart Ustav, Toomas Veidebaum, Andres Võrk

Ülesanded

EESTI TEADUSE TIPPKESKUSTE NÕUKOGU
Moodustatud 2012
Esimees: Andres Metspalu
Liikmed: Maarja Kruusmaa, Jarek Kurnitski, Mare Kõiva, Enn Lust, Urmas Nagel, Ülo Niinemets, Martti Raidal, Tanel Tenson


KÜBERKAITSE KOMISJON
Moodustatud 2012
Esimees: Leo Mõtus
Aseesimees: Raul Rikk
Liikmed: Arne Ansper, Ülo Jaaksoo, Johannes Kert, Agu Kivimägi, Markko Künnapu, Jaan Priisalu, Margus Püüa, Rain Ottis, Tiit Tammiste, Enn Tõugu, Toomas Vaks